İhbarcı (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Birlik yasaları ihlallerinin bildirilmesi için bir sistem kurduk.

İletişim bilgilerinizden hangilerini vereceğinize ve geri bildirim almak isteyip istemediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Geri bildirimde bulunmayı tercih etmeniz ve iletişim bilgilerinizi vermeniz halinde, ihbarınızın alındığına dair onay, belirttiğiniz iletişim kanalı üzerinden 7 gün içinde tarafınıza iletilir. İhbarınızın değerlendirilmesi ve alınan önlemler hakkında 3 ay içinde bilgi alırsınız.

Bildiriminiz doğrudan şirket dışındaki denetçi olan Bremen, Almanya'daki FIRST PRIVACY GmbH'ye gönderilir ve bu denetçi, bu raporları gizli olarak ele alır ve ilk incelemenin ardından daha fazla işlem yapılması için iç uyum ofisimize iletir.

Aşağıdaki alanlarda yasal ihlaller veya taciz edici davranışlar hakkında bildirimler gönderebilirsiniz:

 • Kamu alımları
 • Finansal hizmetler, finansal ürünler, finansal piyasalar ve kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi
 • Ürün güvenliği ve uygunluğu
 • Trafik güvenliği
 • Çevre koruma
 • Radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik
 • Gıda ve yem güvenliği
 • Hayvan ve halk sağlığı
 • Tüketicinin korunması
 • Gizliliğin ve kişisel verilerin korunması ve ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği
 • AEUV'nin 325. Maddesi kapsamında ve ilgili birlik önlemlerinde daha ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere birliğin mali menfaatlerinin ihlali.
 • Rekabet ve devlet yardımlarına ilişkin birlik kurallarının ihlali de dâhil olmak üzere, AEUV'nin 26(2) Maddesi kapsamında iç pazar kurallarının ihlali ve kurumlar vergisi kurallarını ihlal eden eylemlere ilişkin olarak veya yürürlükteki kurumlar vergisi kanununun amaç veya hedefine aykırı bir vergi avantajı elde etmeyi amaçlayan anlaşmalara ilişkin olarak iç pazar kurallarının ihlali.

Etik olmayan veya ahlaka aykırı davranışlar gibi yukarıda belirtilenler dışındaki alanlarla ilgili bildirimler genellikle işleme alınmaz ve derhal silinir. Bu durumda, bir alındı onayı almazsınız.

Bildiriminizi iki şekilde gönderebilirsiniz:

1. Aşağıdaki numaradan bizi arayabilirsiniz: +49 177 441 8623
Şirket dışındaki denetçi merkezimiz olan FIRST PRIVACY GmbH'nin telesekreterine bu numaradan ulaşabilirsiniz.

2. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak veya tarayıcınıza kopyalayarak bir e-posta gönderebilirsiniz. Link çağrıldığında, şirket dışındaki denetçi merkezimiz olan FIRST PRIVACY GmbH'ye giden önceden doldurulmuş bir e-posta açılır.
Alternatif olarak, bize şu adresten doğrudan bir e-posta gönderebilirsiniz: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Konu satırına "Birlik yasalarının ihlaline ilişkin bildirim" yazmanızı ve aşağıdaki bilgileri vermenizi rica ediyoruz:

 • Rolünüz [örn. ilgili kişi, tanık, diğer (lütfen belirtin)].
 • Şirketin adı: [Bildirimin ilgili olduğu şirketin adını belirtin].
 • [İhlal türü] için bildirim
 • Olayın gerçekleştiği tarih ve yer
 • İhlalin ilgili olduğu kişinin ayrıntıları
 • Olayın açıklaması: [Lütfen durumu mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde açıklayın].
 • Lütfen bildiriminiz hakkında geri bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtin. Cevabınız evet ise, lütfen sizinle nasıl iletişime geçebileceğimizi belirtin.

Bildiriminizin işleme alınabilmesi için her zaman ilgili şirketin adını belirtmeniz gerekir. Diğer tüm bilgiler isteğe bağlıdır.

Anonim bir e-posta kutusu kullanarak bildiriminizi e-posta yoluyla anonim olarak gönderebilirsiniz.

Verilerin korunması hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz.