NORD DRIVESYSTEMS Group

kurumsal politikası ve davranış kuralları

Davranış kurallarını indir

Davranış kurallarımız kapsamında, iş kararlarımızın ve eylemlerimizin sonuçlarını ekonomik, teknolojik, sosyal ve ekolojik açıdan değerlendirerek ve uygun bir çıkar dengesi sağlayarak sorumluluk üstleniyoruz.

Bunun dışında, küresel alanda faaliyet gösteren çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer ortaklarımıza karşı sosyal bir sorumluluk da üstleniyoruz. Kurumsal politikamızı Almanca ve İngilizce dilinde buradan indirebilirsiniz.

PDF indir

1. Misyon ve değerler

Müşteri odaklılık - Müşteri odaklılık, bizi harekete geçiren güçtür

Müşterilerimizin memnuniyeti ve başarısı, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin merkezinde yer alır. Çalışmalarımızı müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklıyoruz. Teknolojik ortaklığa kadar uzanan uzun vadeli müşteri sadakati, en önemli kurumsal hedefimizdir.

Yenilikçi - Yenilikçilik ve teknolojik liderlik, ilan ettiğimiz hedeflerimizdir.

NORD DRIVESYSTEMS, tahrik teknolojisi konusunda dünyanın önde gelen sistem tedarikçilerinden biridir. İnvertörden tahrik miline kadar: İlgili tüm servis hizmetleriyle birlikte tek elden redüktörler, elektrik motorları ve tahrik elektroniği tedarik ediyoruz. İnovasyon yönetimimiz kapsamında, gelecekteki pazar gereksinimlerini ve yeni üretim teknolojilerini sürekli olarak analiz ediyoruz. Teknik standartları belirliyor ve müşterilerimizin optimum fayda elde etmesi için modüler bir sistemde sürekli olarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Seri tedarikçi olarak, pazara uygun bir fiyat-performans oranıyla esnek sistem çözümleri sunuyoruz

Küresel - Müşterilerimiz için dünya çapında güçlü bir iş ortağıyız.

36 ülkedeki müşterilerimiz NORD DRIVESYSTEMS Group şubeleri ile hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde çalışabilir - müşterilerimizin dilini konuşuyoruz. Kendi üretim, satış ve servis şirketlerimizle beş kıtada aktif olarak faaliyet gösteriyor ve müşterilerimize, tasarım aşamasından başarılı bir şekilde devreye almaya kadar dünya çapında yetkin ve yoğun destek sunuyoruz. Büyüme hedeflerimize ulaşmak için, küresel kurumsal yapımızı sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde genişletiyoruz.

Tutarlı - En yüksek kaliteye odaklanıyoruz

En yüksek kaliteye sahip ve güvenilirliği olan ürünler ve hizmetler geliştiriyor ve üretiyoruz. Ürünlerimiz, genellikle büyük teknik gereksinimleri olan 100'ün üzerinde farklı sektörde kullanılıyor. Bu nedenle, sadece üretimde değil, tüm değer zinciri boyunca dünya genelinde en yüksek kalite standartları sağlamak, bizim için olmazsa olmazdır. Dünya çapındaki bir kalite yönetim sistemi ve tek tip üretim standartları sayesinde ürünlerimizin yüksek operasyonel güvenilirliğini ve bakım maliyetlerinin düşük olmasını garanti ediyoruz. Yalın girişimimiz NORDPro'nun bir parçası olarak tüm seviyelerde sürekli iyileştirmeler, müşterilerimiz için en iyi iş ortağı olma hedefiyle şirketimizde dünya çapında sağlam bir şekilde yerini aldı. Ürünlerimiz ve proseslerimiz için 0 hata stratejisini takip ediyoruz.

Çalışan odaklılık - Başarımızın temeli çalışanlarımızdır

Motive, güçlü ve yetkin bir küresel ekibiz. Sürekli eğitim, uluslararası bilgi alışverişi ve çalışanlarımızın şirketimize uzun vadeli bağlılığı bizim için çok önemlidir. Dünya genelindeki tüm çalışanlar arasında saygılı ve işbirliğine dayalı bir etkileşimi destekliyoruz. Dünya genelinde başarılı olabilmemiz, ancak kendini adamış, güvenilir ve profesyonel çalışanlarla mümkündür. Tüm çalışanların korunması ve refahı için her alanda iyi çalışma koşulları ve yüksek iş güvenliği standartları sağlıyoruz. Dünya genelindeki tüm NORD çalışanlarının şirketleri ve kişisel performanslarıyla gurur duymalarını istiyoruz.

Güvenilir - Verimli üretim ve yüksek küresel teslimat kapasitesine sahibiz.

Şirketimize uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar yapıyoruz. Yüksek bir üretim derinliği ve en modern üretim teknolojileri, müşterilerimizin isteklerine esnek ve hızlı bir şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Uzun vadeli satış, büyümemiz için yeterli üretim kapasitesi yaratmak, kurumsal stratejimizin temelini oluşturuyor. Gelecekte dünya çapında kısa vadeli ve zamanında teslimatlara yönelik artan talepleri garanti altına alabilmek için, kapsamlı küresel lojistik zincirimizi optimize etmek üzere sürekli olarak çalışıyoruz.

Gelecek odaklı - Dijitalleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz

Ürünlerimizin dijitalleşmesi sayesinde müşterilerimizin yenilikçi ve başarılı olmalarını desteklemek ve müşterinin online platformumuz aracılığıyla bizimle hızlı ve kolay bir şekilde iş yapmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca, mantıklı ve mümkün olduğu durumlarda proseslerimizi dijital yapılara entegre ediyoruz. Bu sırada, BT sistemlerinin ve verilerin güvenliği ve gizliliği her zaman garanti altına alınmalıdır.

Sürdürülebilir /sorumlu - Çevre bilinci, sorumluluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Sorumlu bir şirket olarak kaynakları idareli kullanıyor ve doğaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizi enerji verimli tahrik sistemleri ile destekliyor ve bu sistemlerin geliştirme aşamasında potansiyel çevresel etkileri dikkate alıyoruz. Yasalara, direktiflere ve gönüllü olarak belirlenen etik standartlara uyum, NORD DRIVESYSTEMS Grubu için olmazsa olmaz bir konudur. Bu sırada ortaklarımıza karşı adillik, şeffaflık ve güvenilirliğe odaklanıyoruz.

Ortaklığa dayalı - Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla ortaklık içinde çalışmaya gayret ediyoruz.

İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle güvene dayalı ve şeffaf bir işbirliği, istikrarlı satış ve tedarik süreçleri sağlamamıza olanak sağlıyor. İşbirliği içinde çalıştığımız verimli ve uygun maliyetli tedarikçilere ihtiyacımız var. Yoğun bilgi alışverişi ve ortak kalite faaliyetleri ile ortaklarımızın yüksek kalite standartlarımıza uymasını sağlıyoruz.

Sağlam - Yüksek yatırım gücü için sağlam ve uzun vadeli finansman

Şirketin uzun vadeli güvenliğini sağlamak için maliyet bilinciyle hareket ediyor ve her zaman sonuçların sağlam bir şekilde gelişmesini sağlıyoruz. Bunun için, mali kaynaklarımızın hem yönetim hem de tüm çalışanlar tarafından sorumlu bir şekilde kullanılması gerekiyor. İnovasyonları ve yatırımları kalıcı olarak finanse edebilmek ve bu sayede gelecek için güvenli istihdam sağlamak için uzun vadede kâr elde etmeliyiz.

2. Geçerlilik alanı

Bu kurumsal politika, NORD DRIVESYSTEMS'ın tüm şubeleri ve iş birimleri için geçerlidir ve yönetim, tüm yöneticiler ve çalışanlar için bağlayıcıdır. Bu politika, aşağıdaki alanlara ilişkin düzenlemeleri ve spesifikasyonları içerir ve belirtilen dokümanlara karşılık gelir: Misyon, Davranış kuralları (tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm taraflar için), Kalite politikası, Çevre politikası, Enerji politikası, İş sağlığı ve güvenliği politikası.

Prensip olarak, bu kurumsal politikanın kapsamı, tüm şirketi ve ilgili tesisleri kapsar ve tedarikçilerimiz için de bir kılavuz görevi görür. Tedarikçilerimizden de aynı değerleri, hedefleri ve yönetim yaklaşımlarını takip etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, bu davranış kurallarına uymaya, tesislerimizde çalışan yükleniciler tarafından da dikkat edilmelidir.

Sertifikalı yönetim sistemleri kısmen farklı uygulama alanlarına sahiptir:

 • Kalite yönetimi: 16 merkez (Güncelleme tarihi 2022. Daha da geliştirilmesi gerekiyor)
 • Çevre yönetimi: Bargteheide merkezi (Güncelleme tarihi 2022. Daha da geliştirilmesi gerekiyor)
 • Enerji yönetimi: Gadebusch merkezindeki FTN (Nord üretim teknolojisi) bölümü

3. Küresel yönetim sisteminin ilkeleri

Çevre koruma, kaynakların korunması, kalite ve iş güvenliği konularının birbirine bağlanmasını temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Güvenli, sağlığı koruyan ve performansı teşvik eden bir çalışma ortamının yanı sıra uygulamada çevrenin korunması da şirketimizin varlığını ve başarısını sürdürmesine katkıda bulunuyor.

3.1 Sürekli iyileştirme

Yönetim sistemi süreç odaklı bir yapıya sahiptir. Sistem; şirketin sürekli gelişimine, müşteri gereksinimlerinin karşılanmasına ve şirketin çevresel performansının iyileştirilmesine odaklanmıştır.

3.2 Spesifikasyonlara ve yasalara uyma

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uyuyoruz. Ayrıca, müşteri gereksinimlerinin yanı sıra ilgili uluslararası standartlardaki spesifikasyonlara da bağlı kalıyoruz. Yerel yasa ve yönetmeliklerin daha az kısıtlayıcı olması halinde, eylemlerimize bu davranış kurallarının ilkeleri rehberlik ediyor. Zorunlu yerel yasalar ile bu davranış kurallarında yer alan ilkeler arasında doğrudan bir çelişki olduğu durumlarda, yerel yasalar geçerli olur. Prensip olarak, resmi makamlar ve devlet kurumlarıyla ilişkilerimizi tarafsız ve profesyonel bir şekilde sürdürüyoruz.

3.3 Hedefler ve performans iyileştirme

Somut hedefler ve planlar sadece ekonomik alanlar ve kalite için değil, aynı zamanda çevre koruma, kaynakların korunması ve iş güvenliği alanları için de öngörülüyor ve takip ediliyor. Tüm yöneticiler, hedeflere ve planlamalara katkıda bulunmaya teşvik ediliyor.

3.4 İletişim ve belge yönetimi

Hedefe yönelik iletişimle, ilgili tüm hissedar gruplarını yönetimin kilit yönlerine dahil ediyoruz. Özellikle çalışan temsilcileriyle yakın bir iletişim içindeyiz. Buna ek olarak, yönetim sisteminin temel yapı taşları hakkındaki farkındalığı artırmak için çalışanlarımıza yönelik bir eğitim programı sunuyoruz. Kalite, çevre ve iş güvenliği alanlarındaki performansımızın gelişimine ilişkin düzenli aralıklarla bir rapor yayınlıyoruz.

Tüm dokümanlar ve belgeler özenle hazırlanıyor, haksız yere değiştirilmiyor veya imha edilmiyor ve uygun şekilde saklanıyor. İş ortaklarının ticari sırları ve iş bilgileri hassas ve gizli bir şekilde ele alınıyor. Dokümantasyon sırasında dört seviyeye göre net bir doküman yönetimi izliyoruz:

 • 1. seviye - İş politikası / yönetim kılavuzu / strateji
 • 2. seviye - Süreç açıklamaları Global
 • 3. seviye - Süreç açıklamaları Yerel
 • 4. seviye - Süreçle ilgili bilgiler (formlar, kontrol listeleri, kullanıcı dokümantasyonları, vb.)

4. İnsan hakları

İnsan haklarının teşvik edilmesine ve BM İnsan Hakları Şartı uyarınca, başta aşağıda listelenenler olmak üzere, insan haklarını destekliyoruz:

 • Özel hayatın korunması.
 • İşyerinde sağlık ve güvenliğin korunması, özellikle kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması. Bu, genel geçerli yerel spesifikasyonlara tâbidir.
 • Çalışanları fiziksel cezalardan ve fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz veya istismardan koruma.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını koruma ve sağlama.

5. Çalışma koşulları

ILO2'nin aşağıdaki temel çalışma standartlarına uyuyoruz:

5.1 Çocuk işçiliği

Yerel mevzuat daha yüksek yaş sınırları belirlemediği sürece, çocuk işçiliğinin, yani 15 yaşından küçük kişilerin çalıştırılmasını yasaklama.

5.2 Zorla çalıştırma

Her türlü zorla çalıştırmanın yasaklanması, tedarik zincirimizde özellikle önemlidir.

5.3 Ücretlendirme

En azından, ücretlendirmeye ilişkin çalışma standartları, özellikle de faaliyet gösterdiğimiz eyalet ve bölgelerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uygun ücretlendirme düzeyi. Ücretlendirme ile ilgili düzenlemeler, bölgesel asgari ücret ile destekleniyor ve tüm çalışanlar için adil ve ayrımcı olmayan bir ücretlendirme sağlanıyor.

5.4 Çalışan hakları

Çalışanların haklarına saygı duyuyoruz.

5.5 Ayrımcılık yasağı

Tüm çalışanlara ayrımcılık yapılmayan muamele.

5.6 Örgütlenme özgürlüğü

Örgütlenme, toplanma, toplu pazarlık ve toplu sözleşme özgürlüğü hakkı.

5.7 Çalışma saatleri

İzin verilen azami çalışma saatlerine ilişkin çalışma standartlarına uyuyoruz.

6. İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği yönetimimiz kapsamında, kapsamlı önleyici tedbirlerle çalışanlarımızı sağlıklarının bozulmasına karşı koruyoruz. Çabalarımızın amacı, organizasyonu ve tesisleri, çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde tasarlamaktır. Bu amaçla tehlike ve stres analizleri yapılıyor ve çalışanlar düzenli bilgilendirmelere tâbi tutuluyor. Bu sırada, önleyici tedbirler ön plandadır. Herkes, bilinen tehlikelere dikkat çekmekle yükümlüdür ve potansiyel tehlikelerin ortadan kaldırılmasını isteme hakkına sahiptir.

7. Çevre

Ekonomik kâr odaklı gelişme ve çevremizin korunması ve enerji tasarrufunu birbiriyle çelişen hedefler olarak değil, ortak bir görev olarak görüyoruz. Bu nedenle çevreyi korumaya ve çevre kirliliğini elimizden geldiğince önlemekle yükümlüyüz.

Çevre yönetim sistemimizle, iş faaliyetlerimizin özellikle aşağıdaki yönlerine odaklanıyoruz:

 • Özellikle boyama gibi üretim proseslerinde suya zararlı maddelerin azaltılması, ikame edilmesi veya dikkatli kullanılması.
 • Yeni ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin kaynak verimli ürün tasarımı
 • Lojistik süreçlerinde, ısıtma teknolojisi kullanımında, elektrik tedarikinde veya iş seyahatlerinde sera gazlarının azaltılması
 • Başta tehlikeli atıklar olmak üzere üretim süreçlerinden kaynaklanan atıkların azaltılması
 • Satın alınan parçalar için üretim süreçlerinin koordinasyonu ve teslimatı

Başta çevresel performansımızı iyileştirmek için çevresel hedeflerin belirlenmesi de dahil olmak üzere bir çevre programının yıllık olarak geliştirilmesi, çevre yönetim sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yeni ürünler veya üretim prosesleri geliştirirken; üretim, kullanım ve ürünlerimizin kullanım süresi dolduktan sonraki erken aşamalarda ilgili çevresel etkileri dikkate alıyoruz. Bu nedenle, geliştirme sürecimizi tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik unsurları açısından optimize ediyor ve örneğin malzeme kullanımı ile ürünün kullanım ömrü gibi birbiriyle çelişen hedefleri bilinçli bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ayrıca, ürün geliştirme sırasında, müşterilerimiz tarafından kullanılırken de ürünlerimizin enerji ve diğer kaynakların tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunmasına dikkat ediyoruz.

Üretim ve lojistik süreçlerimizde, mümkün olan her yerde emisyonlarımızı ve atık ürünlerimizi ve ayrıca enerji, su, arazi ve diğer kaynak tüketimimizi asgariye indiriyoruz. Yönetim sistemlerimizin bir parçası olarak, kaynak tüketimimizin yanı sıra gürültü ve hava kirliliği gibi emisyonları düzenli olarak izliyor ve somut gelişmeler hakkında rapor veriyoruz.

8. Kalite

Hedefimiz, ürünlerimiz ve proseslerimiz için kalite gerekliliklerini her zaman güvenilir bir şekilde karşılayabilmektir. Bu nedenle, organizasyonumuzun tüm alanlarını kapsayan bir yönetim sistemi uyguluyoruz.

Günlük faaliyetlerimizin ilkeleri:

 • Müşteri odaklılık
 • Sıfır hata stratejisi / sürekli iyileştirme süreci (NORDPro)
 • Proses odaklılık
 • Ürün güvenliği

Tüm değer zinciri boyunca kalite yönetimini her çalışanın eylemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören bir kurumsal kültür yaratıyoruz.

9. Tedarik zinciri ve çatışma maddeleri

Kapsamlı tedarik zinciri yönetimimizin bir parçası olarak, insan hakları sorumluluklarımızla ilgili durum tespiti yükümlülüklerimizi yerine getirmek için düzenli olarak tedarik zincirimizin risk analizini yapıyoruz.

Buna ek olarak, tedarikçilerimizden de bu davranış kurallarının ilkelerine uymalarını veya eşdeğer davranış kurallarını uygulamalarını bekliyoruz. Ayrıca kendi tedarik zincirlerinde de bu kurumsal politikanın içeriklerini uygulamalarını teşvik ediyoruz. Bu nedenle, imkanlarımız ve eylem kapsamımız dahilinde tedarikçilerimizde ve daha geniş değer zincirinde de bu politikanın içeriklerine uyumu teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin davranış kurallarına uygunluğunu kontrol etme hakkını da saklı tutuyoruz. Bu kontrol örneğin anketler, değerlendirmeler veya denetimler şeklinde olabilir. Bu politikaya uyum konusunda herhangi bir şüphe oluşursa, tedarikçiden uygun karşı önlemleri alması ve konuyu şirketimizdeki sorumlu kişiye bildirmesi isteniyor.

Ürünlerimizde insan hakları ihlallerine, yolsuzluğa ve silahlı grupların finansmanına veya benzerlerine yol açabilecek uyumlu olmayan çatışma madenlerinin kullanılmasını önlemek için, örneğin hedefe yönelik sorgulamalar şeklinde gerekli özen önlemlerini alıyoruz.

10. Dürüstlük ve uyumluluk

Aşağıdaki konuları yeterince kapsayan bir işletme uyum sistemi uyguladık:

10.1 Yolsuzluk

Ticari kararları etkileme veya başka herhangi bir uygunsuz avantaj elde etme niyetiyle bağlantılı olan veya bu izlenimi verebilecek menfaatler, iş ilişkilerimizde ne vaat edilir, teklif edilir, verilir, talep edilir veya kabul edilir ne de kendimize bu tür menfaatlerin vaat edilmesine izin veririz. Özel cezai ve sorumluluk düzenlemelerinin uygulandığı kişiler (örn. kamu görevlileri) söz konusu olduğunda özellikle katı bir standart uygulanmalıdır.

10.2 Adil rekabet

Ulusal ve uluslar arası rekabet ve antitröst yasalarına uygun hareket ediyor ve fiyat sabitleme, pazar paylaşımı veya müşteri, pazar veya teklif hilelerine katılmıyoruz.

10.3 Çıkar çatışmalarından kaçınma

Hem dahili, hem de harici olarak, iş ilişkilerini gayrimeşru bir şekilde etkileyebilecek her türlü çıkar çatışmasından kaçınıyoruz. Münferit durumlarda bunun başarılı olmaması halinde, ihtilafı ifşa ediyoruz.

10.4 Bilgilerin ve fikri mülkiyetin korunması

Gizli bilgileri koruyor ve fikri mülkiyete saygı gösteriyoruz; teknoloji ve bilgi birikimi transferleri; fikri mülkiyet haklarını ve müşteri bilgilerini, ticari sırları ve kamuya açık olmayan bilgileri koruyacak şekilde yapılmalıdır.

10.5 Kara para aklamanın önlenmesi

Kara para aklamayı önlemeye yönelik yasal yükümlülüklerimize uyuyoruz ve suç teşkil eden veya yasa dışı yollarla edinilmiş varlıkları gizlemeye veya entegre etmeye yarayan işlemlere katılmıyoruz.

10.6 Veri koruma

Kişisel verileri yerel yasal düzenlemelere uygun olarak işliyor, saklıyor ve koruyoruz. Veri korumaya ilişkin daha ayrıntılı bilgileri ve düzenlemeleri, bölgesel veri koruma beyanlarımızda bulabilirsiniz.

10.7 Veri güvenliği

Ticari sırların korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalara uyuyoruz ve iş ortaklarımızın gizli bilgilerini buna göre değerlendiriyoruz.

11. İhlal ihbarlarında yapılacaklar

Yöneticilerimiz özel bir sorumluluk taşımaktadır. Rol model işlevine sahiptirler. Öğrenilen tüm ihlaller derhal rapor edilmelidir. Bu amaçla, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza kurumsal politika ilkelerinin olası ihlallerini gizli bir şekilde bildirmeleri için korumalı bir mekanizmaya erişim imkanı sunuyoruz. İhlal bildirme sistemimize erişim bilgilerini ve daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Davranış kurallarının ihlali, disiplin sonuçlarına yol açabilir.