IE2 motorlar

Elektrikli tahrik ünitelerinin enerji tüketimi

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Endüstriyel uygulamalarda, üretilen elektrik enerjisinin %30 – %40'ından elektrikli tahrik üniteleri sorumludur. Uygulama/süreç dâhil olmak üzere bütün tahrik sistemi verimliliğinin optimizasyonu önemli bir faktördür. Potansiyel, tipik olarak yaklaşık %30 – %60 seviyesindedir.

International Standard Internationaler Standard

1-phase Motor

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

1 Ocak 2017'de IE3'e geçiş; Global kullanım için enerji verimli NORD motorları

Transition_to_IE3_m700

1 Ocak 2017'de, Avrupa Birliği'nde elektrik motorlara ilişkin verimlilik gereksinimleri, Ecodesign Directive 2009/125/EC'yi uygulayan Düzenleme (EC) 640/2009 uyarınca daha sıkı hale gelecek.