Aplikační příručka AG 0101

PMSM - optimalizace nastavení měniče se synchronním motorem

Aplikační příručka AG0101 popisuje postupy pro optimalizaci nastavení měniče a jeho regulátorů pro provoz se synchronními motory (PMSM / IPMSM).

Toto aplikační doporučení popisuje proceduru optimálního nastavení specifických dat motoru a nastavení regulátorů

  • proudu
  • rychlosti
  • polohy

tak, aby pohon pracoval s vysokou energetickou účinností a dosahoval potřebnou dynamiku regulačních smyček.

Příručka je psána formou jednoduchého popisu postupů pro určení ideálních hodnot nastavení tak, aby se využilo plného potenciálu měničů NORD.

Popsán je jen režim regulace se zpětnou vazbou ( tzv. "servorežim"), který má následující výhody ve srovnání s provozem regulace s otevřenou smyčkou (bez snímače otáček):

  • Vyšší kroutící moment - tuhost
  • Plný moment při nulové rychlosti
  • Vysoká přesnost rychlosti
  • Kratší reakční časy

Měniče řady SK200E (decentrální) a řady SK500E (rozvaděčové) mají implementováno několik různých regulačních funkcí. Příručka AG 0101 předpokládá provoz s motorem IE4 firmy NORD.

Stažení aplikační příručky v PDF

Ke stažení k dispozici zde: Aplikační příručka AG 0101

V technickém listu TI 80_0010 najdete další informace o projektování a zprovoznění pohonu s motorem NORD IE4 (IPMSM) a měničem NORD.