Temel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 13 uyarınca veri koruma hakkında bilgiler

Madde 13 uyarınca veri koruma hakkında bilgiler

NORD DRIVESYSTEMS Group (Web sitemizde belirtilen şubelerden oluşur) olarak biz, verilerinizi sizinle iletişim kurmak için işliyor ve bu verileri sistemlerimize kaydediyoruz. Veri işleme konusundaki sorumlu kişi, e-postayı gönderenin imzasından anlaşılan kişidir. https://www.nord.com adresindeki Web sitemizde üst kısımda yer alan dili değiştirip ardından İletişim seçeneğine tıklarsanız, ilgili bölümün iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

İletişim kurma sırasındaki yasal temel, Temel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi 1. Fıkrasıdır. Bu sırada, ürünlerimiz veya şirketimiz hakkında size bilgiler sunabilmek veya sizden gelen talepleri yanıtlamak istiyoruz.

İletişim bilgilerinizi bize verdiğinizde, sizinle iletişim kurmamıza onay verdiğinizi varsayıyor ve verilerinizi, Temel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası temelinde işliyoruz. E-postayı gönderen kişiye bir mesaj göndererek, verdiğiniz bu onayı her an geri çağırabilirsiniz.

Verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi

Verilerinizi üçüncü şahıslara iletmiyoruz. Veriler sadece yukarıda belirtilen amaçla kullanılmaktadır. Verilerinizi işlerken hizmet sağlayıcılardan destek alıyoruz. Bu hizmet sağlayıcılar, örneğin verilerinizin kaydedildiği sunucularımızı işletmektedir ve verilerin işlenmesi konusundaki talimatlarımıza sıkı sıkıya bağlıdır.

Avrupa Birliği sınırları dışında ikamet eden servis sağlayıcılar görevlendirdiğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi sırasında uygun bir veri koruma seviyesinin mevcut olmasını sağlamış bulunuyoruz. Microsoft kullanılması durumunda, bu seviye,  burada bulabileceğiniz Standard Sözleşme Maddesi ile sağlanmıştır.

Verilerin kayıt süresi

Veriler sadece, yasal saklama yükümlülüklerinde belirtilen süre boyunca kaydedilir. Bunun ardından veya bizden rica etmeniz durumunda, kişiye özel verilerinizi sileceğiz.

"Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilen video konferanslar, online toplantılar ve diğer konferanslar

4. Madde, 1. Fıkra, No. 7 uyarınca sorumlu merkez olarak, aşağıda, kişisel verilerin "Zoom" kullanımıyla ilişkili olarak işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşlemenin amacı

"Zoom" aracını; video konferanslar, tele konferanslar, online toplantılar ve/veya Web seminerleri gerçekleştirmek çin kullanıyoruz (bundan sonra: "Online toplantılar"). "Zoom", ABD'de (Kaliforniya) mukim Zoom Video Communications, Inc.'nin bir hizmetidir.

Sorumlu taraf

Online toplantıların gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkili olan verilerin işlenmesinden sorumlu taraf, Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide adresinde mukim Getriebebau NORD GmbH & Co. KG'dir.

Hangi veriler işleniyor?

Uygulamanın kullanılması için gerekli verilerin kapsamı, bir "Online toplantıya" katılmadan önce veya katılma sırasında hangi verileri verdiğinize bağlıdır.

Genel olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenir: Kullanıcı hakkındaki bilgiler: Adı, soyadı, telefon (opsiyonel), E-posta adresi, şifre ("Single-Sign-On" kullanılmazsa), profil resmi (opsiyonel), departman (opsiyonel),

Toplantı Meta verileri: Konu, açıklama (opsiyonel), katılımcıların IP adresleri, cihaz/donanım bilgileri

Kayıtlarda (opsiyonel): Tüm video, ses ve sunum kayıtlarının MP4 dosyası, tüm ses kayıtlarının M4A dosyası, online toplantı Chat'lerinin metin dosyası.

Telefonla arama durumunda: Gelen ve giden çağrı numarası bilgisi, ilke adı, başlama ve bitiş saati. Duruma bağlı olarak, örn. cihazın IP adresi gibi başka bağlantı verileri kaydedilebilir. Metin, ses ve video verileri: Bir "Online toplantıda" Chat, soru veya anket fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Yaptığınız metin girişleri, metin girişlerini "Online toplantıda" görüntülemek ve gerekirse kaydetmek için gelecekte işlenir. Video görüntüleme ve ses oynatmaya olanak sağlamak için, toplantı süresince uç biriminizin mikrofonu ve uç biriminin video kamerasından alınan veriler işlenir.

Kamerayı veya mikrofonu, "Zoom" uygulamaları üzerinden kendiniz de her an kapatabilir veya sessize alabilirsiniz.

Bir "Online toplantıya" katılırken, "Toplantı odasına" girmek için en azından adınızı vermeniz gerekir.

İşlemenin kapsamı

Online toplantılar yapmak için" Zoom" uygulamasını kullanıyoruz. Online toplantıları kaydetmek istersek, bunu size önceden şeffaf şekilde bildireceğiz ve gerekirse onayını rica edeceğiz. Gerçek kayıt, ayrıca "Zoom" uygulamasında size gösterilecek.

Bir Online toplantı sonuçlarını kaydetmek için gerekli olursa, Chat içeriklerini kaydedeceğiz. Fakat genelde bu gerçekleşmez.

Web seminerlerinde, Web seminerlerini kaydetmek ve değerlendirmek için, Web semineri katılımcılarının sorduğu soruları da işleyebiliriz.

Kullanıcı olarak "Zoom"'a kayıtlıysanız, Online toplantıların raporları (toplantı Meta verileri, telefonla arama verileri, Web seminerlerindeki sorular ve cevaplar, Web seminerlerindeki anket fonksiyonu), bir aya kadar bir süreyle "Zoom"da kaydedilebilir.

"Zoom" gibi "Online toplantı" araçlarında yazılım tarafından "İlgi denetimi" (İlgi takibi") devre dışı bırakılmıştır.

Otomatik bir karar verme, Veri Koruma Düzenlemesi'nin 22. Maddesi uyarınca kullanılmaz.

Veri işlemenin yasal temeli

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG çalışanları için veri işlemenin yasal temeli, BDSG Madde 26'dır. "Zoom" verilerinin kullanılmasıyla ilişkili olarak veri işleme için gerekli olmaması, bununla birlikte "Zoom" kullanımı sırasında temel öğe olması durumunda, Veri Koruma Düzenlemesi (6. Madde, 1. Fıkra, f Bendi) veri işlemenin yasal temelidir. Bu gibi durumlarda ilgilendiğimiz konu, eğitim etkinliklerinin ve diğer Online toplantıların, toplanma yasakları döneminde etkin şekilde uygulanmasıdır. Toplantılar sözleşme ilişkileri kapsamında yapıldığı sürece diğer "Online toplantı" katılımcıları için – 6. Madde, 1. Fıkra, b Bendi), veri işlemenin yasal temeli, Veri Koruma Düzenlemesi'dir, bunun dışında 6. Madde, 1. Fıkra, f Bendi). Bir kayıt durumunda yasal temel, Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Fıkrası, 1. a Bendi) uyarınca verdiğiniz onaydır.

Verilerin alınması / iletilmesi

"Online toplantılara" katılımla ilişkili olarak işlenen kişisel veriler, prensip olarak, iletim için belirlenmemişlerse üçüncü şahıslara iletilmez. "Online toplantıların" içeriklerin ve kişisel görüşme buluşmalarının, genelde müşteriler, ilgili kişiler veya üçüncü taraflara bilgi aktarmak ve dolayısıyla iletim için belirlenmiş olduğuna lütfen dikkat edin. Diğer alıcılar: "Zoom Video Communication Inc.", "Zoom" ile sipariş işlemleri, sipariş sözleşmesi kapsamında olduğu sürece, yukarıda belirtilen veriler hakkında gerekli bilgiyi alır. Uygulama üzerinden paylaşılan içerikleri, yani görsel ve sesli materyalleri, tedarikçi almaz.

Avrupa Birliği dışında verilerin işlenmesi

"Zoom", ABD'deki, yani bir üçüncü ülkedeki (Veri Koruma Düzenlemesi'nin geçerlilik alanı dışındaki) bir tedarikçi tarafından sunulan bir hizmettir. Tedarikçi şirket "Zoom" ile Veri Koruma Düzenlemesi'nin 28. Maddesi'ndeki gerekliliklere uygun bir sipariş işleme sözleşmesi yaptık. Zoom'un kullanım ortamını, Zoom'a mümkün olduğunca az veri gönderilecek şekilde yapılandırdık. Fakat Zoom'un AB/Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında kişisel verilere erişmesi tamamen önlenemez. Uygun bir veri koruma seviyesi, Veri Koruma Düzenlemesi'nin 46. Maddesi, 2. Fıkrası, c Bendi uyarınca AB standart sözleşme maddelerine göre bir sözleşme yapılarak sağlanır.

İlgili kişi olarak haklarınız

İlgili kişisel verileriniz hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bilgi almak için her zaman bize başvurabilirsiniz. Yazılı olarak yapılmayan bir bilgi talebinde, gerekmesi durumunda, kendinizi tanıttığınız kişi olduğunu belgeleyen kanıtları sizden talep etmemiz konusunda anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Bunun dışında, yasal olarak izin verilmesi durumunda işlemeyi düzeltme veya silme ya da kısıtlama hakkına da sahipsiniz. Son olarak, yasal talimatlar kapsamında işlemeye itiraz etme ve verdiğiniz onayı her an geri çağırma hakkına da sahipsiniz.

Veri koruma yasalarındaki talimatlar kapsamında, verilerin aktarılabilirliği üzerinde bir hak da mevcuttur.

Verilerin silinmesi

Kişisel verilerinizi, prensip olarak saklamaya dair bir gereksinim yoksa siliyoruz.

Bir denetim makamına şikayet etme hakkı

Kişisel verilerinizin tarafımızca ilenmesine karşı, veri korumayla ilgili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu veri koruma bilgilerinde değişiklik yapılması

Verilerin işlenmesinde bir değişiklik yapılması veya bunu gerektiren başka durumlarda, bu veri koruma bilgilerini revize ediyoruz. Güncel sürümü her zaman bu internet sitesinde bulabilirsiniz.

NORD DRIVESYSTEMS'nin veri koruma görevlisi,

Almanya dahilindeki şirketimiz için
office@datenschutz-nord.com ve +49 421 69 66 32 0 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz datenschutz nord GmbH'dir.

Almanya dışındaki şirketlerimiz için
office@first-privacy.com ve +49 421 69 66 32 0 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz FIRST PRIVACY GmbH'dir.