Temel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 13 uyarınca veri koruma hakkında bilgiler

Madde 13 uyarınca veri koruma hakkında bilgiler

NORD DRIVESYSTEMS Group (Web sitemizde belirtilen şubelerden oluşur) olarak biz, verilerinizi sizinle iletişim kurmak için işliyor ve bu verileri sistemlerimize kaydediyoruz. Veri işleme konusundaki sorumlu kişi, e-postayı gönderenin imzasından anlaşılan kişidir. https://www.nord.com adresindeki Web sitemizde üst kısımda yer alan dili değiştirip ardından İletişim seçeneğine tıklarsanız, ilgili bölümün iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

İletişim kurma sırasındaki yasal temel, Temel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi 1. Fıkrasıdır. Bu sırada, ürünlerimiz veya şirketimiz hakkında size bilgiler sunabilmek veya sizden gelen talepleri yanıtlamak istiyoruz.

İletişim bilgilerinizi bize verdiğinizde, sizinle iletişim kurmamıza onay verdiğinizi varsayıyor ve verilerinizi, Temel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası temelinde işliyoruz. E-postayı gönderen kişiye bir mesaj göndererek, verdiğiniz bu onayı her an geri çağırabilirsiniz.

Verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi

Verilerinizi üçüncü şahıslara iletmiyoruz. Veriler sadece yukarıda belirtilen amaçla kullanılmaktadır. Verilerinizi işlerken hizmet sağlayıcılardan destek alıyoruz. Bu hizmet sağlayıcılar, örneğin verilerinizin kaydedildiği sunucularımızı işletmektedir ve verilerin işlenmesi konusundaki talimatlarımıza sıkı sıkıya bağlıdır.

Avrupa Birliği sınırları dışında ikamet eden servis sağlayıcılar görevlendirdiğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi sırasında uygun bir veri koruma seviyesinin mevcut olmasını sağlamış bulunuyoruz. Microsoft kullanılması durumunda, bu seviye,burada [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ] bulabileceğiniz Privacy Shield Anlaşması ve Standard Contractual Clauses ile sağlanmıştır.

Verilerin kayıt süresi

Veriler sadece, yasal saklama yükümlülüklerinde belirtilen süre boyunca kaydedilir. Bunun ardından veya bizden rica etmeniz durumunda, kişiye özel verilerinizi sileceğiz.

Etkilenen kişi olarak haklarınız

Verilerin işlenmesinden etkilenmeniz durumunda, bizde kayıtlı verileriniz hakkında bilgi alma hakkınız, verilerinizi düzelttirme, sildirme, verilerinizin işlenmesini ve aktarılmasını kısıtlama hakkınız bulunmaktadır. Bunun dışında, verilerinizin işlenmesi konusunda verdiğiniz onayı geri çağırabilirsiniz. Ayrıca, verilerinizin izin vermediğiniz şekilde işlendiğini düşünüyorsanız, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Son olarak, verilerinizi Temel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 6. Maddesi, 1. Fıkrası uyarınca işlememiz durumunda, verilerinizin işlenmeye devam edilmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

Veri koruma görevlimiz, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen adresinde mukim Mr. Peter Suhren, office@first-privacy.com , Telefon: +49 (0) 421 69 66 32 0