Кодекс поведінки

Соціальна відповідальність NORD DRIVESYSTEMS

Завантажити Кодекс поведінки

З цим Кодексом поведінки ми приймаємо соціальну відповідальність перед нашими глобально активними співробітниками, клієнтами, постачальниками та іншими партнерами. Кодекс поведінки доступний для завантаження німецькою та англійською мовами.

Завантажити (PDF)

1. Базове розуміння соціальної відповідальності в корпоративному управлінні

NORD DRIVESYSTEMS – це всесвітньо активна сімейна компанія, заснована в 1965 році. Ми розробляємо, виробляємо та продаємо привідні технології для більш ніж 100 галузей промисловості.

Таким чином, ми приймаємо соціальну відповідальність перед нашими глобально активними співробітниками, клієнтами, постачальниками та іншими партнерами. Для нас це означає прийняття відповідальності, враховуючи наслідки наших бізнес-рішень та діяльності в економічному, технологічному, соціальному та екологічному планах, а також належним чином узгоджувати інтереси. У контексті відповідних можливостей і масштабів діяльності ми добровільно вносимо свій внесок у інтереси та сталий розвиток глобального суспільства в місцях, де ми працюємо. Ми орієнтуємося на загальновизнані етичні цінності та принципи, особливо на чесність і чесність, а також на повагу до людської гідності.

Будь-яка поведінка проти Кодексу поведінки може завдати шкоди групі компаній NORD DRIVESYSTEMS. Тому ми рішуче відкидаємо це.

2. Сфера застосування

2.1 Цей Кодекс поведінки поширюється на всі дочірні компанії та бізнес-підрозділи NORD DRIVESYSTEMS і є обов’язковим для правління, усіх керівників та співробітників.
Особливу відповідальність несуть наші менеджери. Вони повинні подавати правильний приклад і, отже, повинні особливо отримуватися Кодексу правил. Про відомі порушення необхідно негайно повідомляти.

2.1.1 Робота з повідомленнями про невідповідність
Ми надаємо нашим співробітникам і діловим партнерам доступ до захищеного механізму для конфіденційного повідомлення про можливі порушення принципів Кодексу поведінки.
Якщо ви хочете дізнатися більше про наш процес викриття, дізнайтеся тут .

2.2 У межах своїх відповідних можливостей і сфери діяльності, NORD DRIVESYSTEMS зобов’язується заохочувати дотримання змісту цього Кодексу поведінки також щодо своїх постачальників та подальшого ланцюга створення вартості.

3. Ключові моменти соціальної відповідальності в корпоративному управлінні

NORD DRIVESYSTEMS активно працює в напрямку стійкого визнання та відповідності наведеним нижче цінностям і принципам.

3.1 Дотримання законодавства
NORD DRIVESYSTEMS відповідає законодавству та іншим законодавчим вимогам країн, у яких вона працює. Для країн, які мають слабку інституційну структуру, компанія буде ретельно вивчати, які передові практики компанії з їхньої країни слід застосовувати, щоб забезпечити підтримку та відповідальне керівництво компанією.

3.2 Комунікація
Кожен документ і вся інформація будуть належним чином виготовлені. Вони не будуть несправедливо змінені чи знищені, а зберігатимуться в упорядкованому та правильному порядку. Секрети компанії та бізнес-інформація партнерів оброблятимуться конфіденційно та зберігатимуться в конфіденційності.

3.3 Права людини
NORD DRIVESYSTEMS закликає сприяти дотриманню прав людини та поважає права людини, зазначені в Статуті Організації Об’єднаних Націй, особливо ті, які названі нижче:

  • Захист конфіденційності
  • Забезпечення здоров’я та безпеки праці, особливо гарантія безпечного та сприятливого для здоров’я робочого середовища, уникнення нещасних випадків та травм. Це підпорядковується загально діючим місцевим законодавчим нормам.
  • Захист працівників від тілесних покарань, а також від фізичного, сексуального, психологічного чи словесного домагань чи насильства.
  • Захист і надання права на свободу слова та свободу вираження поглядів.

3.4 Умови праці
NORD DRIVESYSTEMS відповідає таким основним трудовим стандартам МОП:

3.4.1 Дитяча праця
Заборона дитячої праці, тобто працевлаштування осіб молодше 15 років, якщо місцеві законодавчі вимоги не встановлюють вищу межу віку та до тих пір, поки не допускаються вийнятки.

3.4.2 Примусова праця
Заборона будь-якої примусової праці.

3.4.3 Оплата праці
Норми роботи щодо компенсації, особливо щодо рівня компенсації, як зазначено в законах та вимогах.

3.4.4 Права працівників
NORD DRIVESYSTEMS поважає права своїх працівників.

3.4.5 Недискримінація
Недискримінаційне ставлення до всіх працівників.

3.5 Робочий час
NORD DRIVESYSTEMS дотримується норм праці щодо максимально допустимого робочого часу.

3.6 Охорона навколишнього середовища
NORD DRIVESYSTEMS відповідає вимогам і стандартам щодо захисту навколишнього середовища, які впливають на їхню роботу. Економічний розвиток, орієнтований на прибуток, охорона навколишнього середовища та енергозбереження не сприймаються як суперечливі інтереси, а радше спільна мета. Основою нашої екологічної та енергетичної політики є послідовне дотримання відповідних стандартів і правил. Охорона довкілля та ресурсозбереження – це не лише питання законодавства та нормативних актів. Ми практикуємо як з власної ініціативи, так і з метою постійного вдосконалення.

3.7 Громадська участь
NORD DRIVESYSTEMS сприяє соціальному та економічному розвитку країни та регіону.

4. Впровадження та виконання

Ми докладемо всіх необхідних і розумних зусиль для впровадження, документування та застосування принципів і цінностей, описаних у цьому Кодексі поведінки, як зараз, так і в майбутньому. Усі співробітники будуть ознайомлені з Кодексом поведінки та належним чином підготовлені з відповідних тем Кодексу поведінки. Порушення Кодексу поведінки не допускаються і можуть призвести до дисциплінарних наслідків.

5. Цілісність і відповідність

Ми впровадили операційну систему відповідності, яка адекватно охоплює такі теми:

5.1 Корупція
Корупція та хабарництво є незаконними і перешкоджають створенню умов чесної конкуренції. Пожертвування, які пов’язані з наміром або можуть створити видимість впливу на ділові рішення чи забезпечення іншої неправомірної переваги, не можна обіцяти, пропонувати, надавати, вимагати чи приймати в наших ділових відносинах, і ми не приймаємо таких обіцянок. Особливо суворі стандарти застосовуються до осіб, які підпадають під дію спеціальних законів про санкції та відповідальності (наприклад, посадових осіб).

5.2 Чесна конкуренція
Ми діємо відповідно до національного та міжнародного законодавства про конкуренцію та антимонопольне законодавство і не беремо участі в угодах про ціноутворення, розподілі ринків або фальсифікаціях клієнтів, ринку та торгів.

5.3 Захист інформації та інтелектуальної власності
Ми захищаємо конфіденційну інформацію та поважаємо інтелектуальну власність. Передача технологій та досвіду має здійснюватися таким чином, щоб захищати права інтелектуальної власності, інформацію про клієнтів, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

5.4 Запобігання відмиванню грошей
Відмивання грошей – це передача незаконно набутих доходів або активів у законну фінансово-економічну систему. Ми виконуємо свої юридичні обов’язки щодо запобігання відмиванню грошей, а також не беремо участі в операціях, які служать приховуванню або об’єднанню злочинних або незаконно набутих активів.

5.5 Захист даних
Ми обробляємо, зберігаємо та захищаємо персональні дані відповідно до місцевих законодавчих норм.

5.6 Безпека даних
Ми дотримуємося відповідного чинного законодавства щодо захисту комерційної таємниці та відповідно ставимося до конфіденційної інформації наших ділових партнерів.

6. Ланцюг поставок

Ми очікуємо, що наші постачальники будуть поважати принципи цього Кодексу поведінки або застосовувати однакові кодекси поведінки. Крім того, ми заохочуємо їх також дотримуватись змісту цього Кодексу поведінки у своїх ланцюгах поставок.

Ми залишаємо за собою право перевіряти дотримання Кодексу поведінки у наших постачальників. Це може бути здійснено у формі анкетування, оцінки або аудиту.

У разі сумнівів щодо дотримання цього Кодексу поведінки, постачальника буде запропоновано вжити відповідних контрзаходів та повідомити про випадок своєму відповідному контакту в нашій компанії.