Újdonságok –

A szerviz hatékony megtervezése, az erőforrások optimális felhasználása

A NORD DRIVESYSTEMS költséghatékony és megbízható funkciók kifejlesztésén dolgozik a virtuális szenzorokkal megvalósuló állapotfelügyelet érdekében.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

A „virtuális szenzorok” jelentését az olaj élettartamán keresztül világítjuk meg. A hajtástechnikát képessé tesszük arra, hogy tisztán szoftveralapon - érzékelők hardverköltsége nélkül - előre jelezze a karbantartási időket. A beépített PLC egyrészt kiértékeli az üzemi adatok, így áram, feszültség és fordulatszám széles körét. Másrészt a frekvenciaváltóban amúgy is megtalálható üzemi adatokból közvetett módon kiszámítja az aktuális olajhőmérsékletet. Az alkalmazott kenőanyag termékspecifikus jellemzőinek figyelembe vételével meghatározza az olaj „öregedését”. Ezzel a kenőanyag élettartama optimálisan kihasználhatóvá válik. A NORD kísérletekkel igazolta, hogy a számított olajhőmérséklet-görbe majd hogy nem tökéletesen követi a valóságban mért hőmérsékleti görbét. A gyártó jelenleg egy sorozatgyártásra alkalmas megoldáson dolgozik. Ennek során tervezik a hőmérséklet alakulásának értékelését eltérő terhelési állapotokban. Az előre jelző jellegű karbantartáshoz szükséges funkciók előreláthatólag 2018 végétől megtalálhatók lesznek valamennyi, PLC-vel rendelkező NORD hajtáselektronikai egységben.

RÖVIDEN: Virtuális szenzorok a megelőző jellegű karbantartáshoz

  • Beépített PLC-vel rendelkező frekvenciaváltók működése
  • A karbantartási gyakoriságok pontosabb meghatározásának lehetősége
  • - Az üzemi költségek csökkentése
  • - A berendezés rendelkezésre állásának növelése
  • A sorozatgyártásra alkalmas megoldás tervezett ideje 2018 vége
  • Hardverköltségek nélküli tisztán szoftveralapú megoldás szenzorokhoz/kiértékelő egységekhez