EN 50598 ECODESIGN-IRÁNYELV

A MOTORRENDSZEREK ÚJ HATÁSFOK OSZTÁLYAI

A frekvenciaváltók IE-osztályára és a frekvenciaváltók és motorok kombinációjára vonatkozó IES-osztályokra vonatkozó új szabvány 2015 elején jelent meg.

Az EN 50598 szabványban szereplő fogalmak és azok meghatározása

Motor Control System (motorvezérlő rendszer)

CDM (Complete Drive Module; komplett hajtásmodul) vagy motorindító
CDM = A frekvenciaváltó valamennyi szükséges segédkomponenssel és -berendezéssel.

Motor System (motorrendszer)

Motor és Motor Control System (motor és motorvezérlő rendszer)
A hajtásvezérlés és motor kombinációja a motorkábellel együtt, a motortechnológiától függetlenül. (PDS / Power Drive System; villamos hajtásrendszer = CDM + motor)

Driven Equipment (meghajtott berendezés)

A tényleges terhelő gép, ideértve a hajtóművel vagy szíjjal megvalósított mechanikus erőátvitelt.

Extended Product (kiterjesztett termék)

A hajtásvezérlésből, motorból, erőátvitelből és a meghajtott terhelő gépekből álló teljes rendszer.

A NORD-hajtások sikeresen teljesítik az EN 50598-2 szabvány követelményei szerinti tesztsorozatot Új, környezetbarát tervezésről szóló szabványnak megfelelő nagyfokú rendszerhatékonyság

A környezetbarát tervezésről szóló legújabb EN 50598-2 szabványban az Európai Unió hatékonysági követelményeket határoz meg a hajtáselektronikára és magukra a hajtásrendszerekre vonatkozóan.

A NORD DRIVESYSTEMS már azt megelőzően méréseket és számításokat végez a saját gyártású komponensein és rendszerein, hogy az új szabvány előírásai kötelezővé válnának. A gyártó ezért gyors és részletes tájékoztatással tud szolgálni az ügyfelei EN 50598-2 szabványra vonatkozó kérdéseire. Az érvénybe lépő követelményeket a vállalat rugalmasan teljesíti. A szabvány IE0 (nagy veszteségek), IE1 (referenciaértékek) és IE2 (a referenciához képest jóval alacsonyabb veszteségek) hatékonysági osztályokat ír elő a frekvenciaváltókra és motorindítókra. A rendszerhatékonyság besorolása analóg módon IES0, IES1 és IES2 osztályok szerint történik. Az aktuális tesztsorozatok mind a NORD-frekvenciaváltók, mind pedig a frekvenciaváltókból és energiatakarékos motorokból álló rendszerek esetében jóval az EN 50598-2 szabványban meghatározott referenciaértékeknél alacsonyabb értékeket mutattak ki. A rendszerek ezzel egyértelműen az IES2 osztályba sorolhatók.

A NORD kezdetektől fogva egyetlen egységként tervezi a teljes hajtásláncot. A vállalat a hajtóműveket, motorokat, szabályzó elektronikát és működési intelligenciát saját maga fejleszti, amelyeket 100-nál is több iparágban alkalmaz megoldások tervezésekor. Az alkalmazások területén szerzett nagy tapasztalatát felhasználva a NORD átfogó ismereteket szerzett valamennyi hajtáskomponens együttműködésére vonatkozóan. Az EN 50598-2 szabvány szerinti rendszerhatékonyságot nem csak teljes terhelésre állapítják meg, hanem nyolc, eltérő nyomatékú és fordulatszámú üzemi pontra. Újdonságnak minősül továbbá, hogy a hatásfok helyett a wattban kifejezett teljesítményveszteség képezi a megítélés és a számítások alapját. Ez lehetővé teszi, hogy nulla fordulatszámú és terhelés alatt álló (pl. felvonó megállása) hajtásmegoldásoknál is összehasonlíthatóak legyenek a különböző megoldások.

Letöltés

Ezen a helyen letöltheti a környezetbarát tervezésről szóló PDF-fájlt és az EN50598 szabvány szerinti rendszerhatásfokot szemléltető posztert.