Fenntarthatósági stratégia 2025

Utunk egy fenntarthatóbb jövőbe

Egy szakterületeken túlmutató csapattal 2021 vége óta dolgozunk fenntarthatósággal kapcsolatos témákon. A vállalat tulajdonosai és vezetősége által aktívan támogatott csapatot a legkülönfélébb szakterületekről érkező munkatársaink alkotják. 

Ezen a helyen szeretnénk bemutatni a CSR-csapatunkat.

A Fenntarthatósági stratégia 2025 egy saját magunknak, az ügyfeleinknek és a nyilvánosságnak tett ígéret a következetes és ökológiai szemléletű, a gazdaságos és a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó cselekvésre. Az innovációink ezért nem csak egyre jobbá, de egyre fenntarthatóbbá is teszik a termékeinket és a munkavégzésünk módjait.

Fenntarthatóság a hajtástechnológiában

Tudjon meg többet CSR-stratégiánkról, cselekvési területeinkről és az elkövetkező évekre vonatkozó ütemtervünkről új szórólapunkban.

Szórólap letöltése

Cselekvésünk 5 központi területe

Irányítás és folyamatok

A NORD 2022 óta folytat fenntarthatósági menedzsmentet. Fontos mérföldkőként tekintünk a tanúsított környezetirányítási rendszer sikeres németországi bevezetésére, valamint a Bargteheide-i telephelyet érintő első fenntarthatósági jelentés megjelenésére. Az említett cselekvési területen a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a teljes NORD-csoportot alkotó 48 leányvállalatnál bevezessünk és meghonosítsunk egy nemzetközi irányítási struktúrát a kapcsolódó jelentési rendszerrel együtt. A további cselekvési területek, kiváltképp a környezet (energia, klíma) sikere ezen irányítási struktúrától függ.

A cselekvési terület súlypontjai:

 • 2025-tól kezdődően képesnek szeretnénk lenni egy, az összes leányvállalatunk mutatóit tartalmazó nemzetközi fenntarthatósági jelentés megalkotására. Ehhez addigra már világszerte kinevezünk fenntarthatósági munkatársakat, akikkel rendszeres információcserét folytatunk.
 • A NORD környezetvédelmi standardjának megvalósítása a 10 legnagyobb leányvállalatnál (a munkatársak száma szerint válogatva)

A NORD DRIVESYSTEMS csoport világszerte mintegy 5000 munkatársat foglalkoztat. 36 országban saját vállalataink szolgálják ki az ügyfeleinket a gyártás, fejlesztés, szerelés, értékesítés és szerviz területén. A fenntarthatósági stratégiánkat a teljes NORD-csoportra tervezve alakítjuk ki, hiszen a meggyőződésünk szerint mindenütt egyazon fenntarthatósági standardot kell követnünk. A célunk ezért globális folyamatok és jelentési struktúrák (irányítás; governance) létrehozása a NORD-csoporton belül.

Emberek

Kiváltképp a szakemberhiánnyal és a fiatal tehetségek „megkaparintásáért” zajló versengéssel fémjelzett aktuális munkaerő-piaci helyzetben áll fenn számunkra cselekvési kényszer olyan átfogó koncepciók és tervek kidolgozására, amellyel a NORD, mint munkaadó globális vonzereje biztosítható.

A cselekvési terület súlypontjai:

 • Arra törekszünk, hogy 2025-ben a NORD-csoport majd minden munkatársa széleskörű ismeretekkel rendelkezzen a CSR-tevékenységről és rendszeres képzésben részesüljön.
 • 2024-ig egy digitális tanulási menedzsment rendszer bevezetését tervezzük, amellyel a NORD-csoport valamennyi munkatársának lehetőséget nyújtunk az egyéni továbbképzésre.
 • Egy diverzitási mérőszám bevezetése, amellyel a munkatársaink sokféleségét kívánjuk ösztönözni.

A NORD DRIVESYSTEMS csoport világszerte közel 5000 munkatársat foglalkoztat, de a szállítási láncunkban még sok más ember is dolgozik. A befogadás, az emberi jogok tiszteletben tartása, a munkakultúra erősítése és a folyamatos tudásmegosztás csak néhány az általunk előmozdítani kívánt témák közül.

Környezet

Gépgyártóként a NORD jelentősen befolyásolja a globális erőforrás-felhasználást és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egyrészt a strukturált intézkedések koordinálása, másrészt az elkötelezettség biztonságos és jogszerű dokumentálása céljából elkerülhetetlen a nemzetközi környezetgazdálkodási megközelítés alkalmazása. Az energia és klíma témaköröket a környezet cselekvési terület foglalja magába.

A cselekvési terület súlypontjai:

 • Az üzem(elés)hez szükséges energia csökkentése, és azzal összefüggésben az üvegházhatást okozó gázok visszaszorítása a teljes NORD-csoportban.
 • A megújuló energia alkalmazásának kiterjesztése
 • Az általunk termelt villamosenergia részesedésének növelése
 • A járműparkunk hatékonyságának növelése
 • A keletkező hulladékmennyiség csökkentése
 • A biodiverzitás kiépítése a telephelyeinken
 • A környezet megelőző jellegű védelme a vízi élővilágra veszélyes anyagokkal szemben
 • Egy nemzetközi klímastratégia kidolgozása (ez idáig a Bargteheide-i telephely tekintetében áll rendelkezésre ökológiai lábnyom)
 • Csoportszintű éghajlati mérleg létrehozása a Scope 1-2 kibocsátások vonatkozásában

Munkánk középpontjában a környezetvédelmi témák állnak. A különböző területekről érkező kollégáinkkal együtt különleges fontosságot tulajdonítunk a környezetvédelmi programunk továbbfejlesztésének.

Termékek

Gyártóvállalatként – nagy stratégiai jelentőséggel – mindig a termékeink foglalják el a legfontosabb helyet a fenntarthatósági törekvéseinkben. A termékeink tervezése, élettartama és alkalmazási területei kihatással vannak az anyaghatékonyság, emberi jogok és az üvegházhatású gázok kibocsátása témakörökre. Ezen a helyen átfedések jelentkeznek az emberek, környezet és szállítási lánc cselekvési területekkel.

A cselekvési terület súlypontjai:

 • A fenntarthatóság kikötése a termékfejlesztési folyamatban
 • Az energiahatékony megoldások értékesítési kvótájának növelése
 • Terméklábnyom-számítások egy terméksorozathoz 2025-ig
 • Kísérleti projekt megvalósítása egy kiválasztott termékhez tartozó terméklábnyom vonatkozásában ebben az évben
 • A különösen energiahatékony termékek értékesítésének arányát jelentősen növelnünk kell. Konkrétan 30%-ot meghaladó emelkedést kívánunk elérni a posta- és csomagszolgáltatások iparágban 2025-ig.

100-nál is több iparágban hajtásspecialistának számítunk. Hajtásmegoldásokkal az ipar számos területén találkozhatunk, ahol a felhasznált energia jelentős hányadáért felelősek. Nagy hatékonyságú hajtásmegoldásainkkal (termékeinkkel) jelentősen hozzá kívánunk járulni az energiafelhasználás és a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez.

Szállítási lánc

Az átlátható és kockázatszegény szállításilánc-menedzsmentet középpontba állító megközelítés napjainkban elengedhetetlen ahhoz, hogy egyrészről megfeleljünk a törvényhozók és ügyfelek egyre növekvő nyomásának, másrészről csökkenteni tudjuk a szállítási láncban rejlő összetett szociális és ökológiai (és gazdasági) kockázatokat.

A cselekvési terület súlypontjai:

 • Az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (Lieferketten-Sorgfalts-Pflichtgesetz; LkSG) előírásai 2024. január 1-től kezdődően a NORD DRIVESYSTEMS csoportra is kötelezőek lesznek. Úgy döntöttünk, hogy a törvényben foglaltakat már 2023. január 1-től kezdődően alkalmazzuk. Ennek köszönhetően 2024-től biztosan megfelelünk a törvényi előírásoknak.
 • A vásárolt alkatrészek 80%-a esetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás meghatározása 2025-ig
 • Az anyagmegfelelőség előmozdítása a vállalaton belül felelősségi körök meghatározásával
 • A jogi szabályozásban foglalt követelmények folyamatos követése, a kockázatok azonosítása és hatékony folyamatokkal való minimalizálása

Szakterületem az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó témakörök. Biztosítani szeretném az ügyfeleinket és kollégáinkat arról, hogy a termékeink fenntartható termelésből származó alapanyagokból és komponensekkel készülnek. Számunkra természetes továbbá, hogy a szállításilánc-partnereink is elkötelezettek az emberi jogok szavatolása mellett.