A NORD DRIVESYSTEMS Csoport

Vállalati politikája és etikai kódexe

Az etikai kódex letöltése

Az etikai kódexünk értelmében a felelősségvállalásunk abban áll, hogy gazdasági és technológiai, valamint szociális és ökológiai szempontból átgondolt üzleti döntéseket hozunk, azoknak megfelelően cselekszünk, és megteremtjük a különböző érdekek méltányos egyensúlyát.

A kódex továbbá társadalmi felelősségvállalást is jelent a világszerte tevékenykedő munkatársainkkal, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és partnereinkkel szemben. Ezen a helyen letöltheti a vállalati politikánkat tartalmazó dokumentumot német és angol nyelven.

PDF letöltése

1. Jövőkép és értékek

Ügyfélorientált - Hajtóerőnk az ügyfélorientáltság

Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjában az ügyfeleink elégedettsége és sikere áll. A munkánkat az ügyfeleink igényeihez szabjuk. Legfontosabb vállalati célkitűzésünk a hosszú távú ügyfélhűség és technológiai partnerség megteremtése.

Innovatív - Deklarált célunk az innováció és a technológiai vezetőszerep

A NORD DRIVESYSTEMS a világ egyik vezető rendszerszolgáltatója a hajtástechnika területén. A frekvenciaváltótól a hajtástengelyig: Egy kézből kínálunk hajtóműveket, villamos motorokat, hajtáselektronikát és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. A vállalat innovációmenedzsmentjének keretében folyamatosan elemezzük a jövőbeli piaci igényeket és az új gyártási technológiákat. Az ügyfeleink által történő optimális kihasználás érdekében műszaki szabványokat alkotunk és folyamatosan új, moduláris rendszerű termékeket fejlesztünk. Sorozatgyártóként rugalmas rendszermegoldásokat kínálunk piackonform minőség-ár arányt képviselve

Globális - Világszerte erős partnerei vagyunk az ügyfeleinknek

Ügyfeleink a világ 36 országában működhetnek együtt egyszerűen és sikeresen a NORD DRIVESYSTEMS Csoport fiókvállalataival – mi az ügyfeleink nyelvét beszéljük. Saját gyártó-, értékesítő- és szerviztársaságaink révén mind az öt kontinensen aktívan jelen vagyunk, szakértő és intenzív támogatást nyújtva az ügyfeleinknek világszerte a tervezéstől a sikeres üzembe vételig. A növekedési céljaink elérése érdekében folyamatosan és fenntartható módon építjük a globális vállalati struktúránkat.

Tartós - A legkiválóbb minőségre építünk

Kiváló minőségű és maximálisan megbízható termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk és állítunk elő. Termékeinket 100-nál is több iparágban alkalmazzák, gyakran komoly műszaki követelményeket támasztva azokkal szemben. A legmagasabb minőségi követelmények ezért világszerte nem csak a gyártás, hanem a teljes értékteremtési láncban természetesek a számunkra. Az általunk előállított termékek nagyfokú üzembiztonságát és kis karbantartási igényét a globális minőségirányítási rendszerünk és egységes gyártási szabványaink szavatolják. Annak a célnak az érdekében, hogy az ügyfeleink legjobb partnerévé váljunk, a NORDPro Lean-kezdeményezés keretében zajló folyamatos fejlesztések világszerte elválaszthatatlan részét képezik a vállalatunk működésének. A termékeink és folyamataink viszonylatában a hibamentesség stratégiáját követjük.

Munkatárs-orientált - Sikerünk alapját a munkatársaink jelentik

Motivált, erős és hozzáértő globális csapat vagyunk. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk a munkatársaink folyamatos továbbképzésének, nemzetközi tudáscseréjének és hosszú távú hűsége kialakításának. Kiállunk a munkatársaink iránt tanúsított tiszteleten és együttműködésen alapuló viszony fontossága mellett. Csak elkötelezett, bizalommal és professzionálisan dolgozó munkatársakkal lehetünk sikeresek a világban. Munkatársaink védelme és jólléte érdekében minden területen jó munkakörülményeket és nagyfokú munkahelyi biztonságot szavatolunk a számukra. Azt szeretnénk, ha a NORD valamennyi munkatársa világszerte büszke lenne a vállalatára és saját teljesítményére.

Megbízható - A gyártásban termelékenyek, a globális szállításban teljesítőképesek vagyunk

Hosszú távú és fenntartható beruházásokat eszközölünk a vállalatunkba. A magas szintű vertikális integrációnak és a legmodernebb gyártási technológiáknak hála, rugalmasan és gyorsan tudunk reagálni az ügyfeleink igényeire. Vállalkozási stratégiánk alapját a hosszú távú árbevétel-növekedéshez szükséges gyártási kapacitások megteremtése képezi. A rövid határidős és pontos szállítások iránt mutatkozó növekvő igények jövőbeni globális kielégítéséhez folyamatosan dolgozunk az egész világra kiterjedő átfogó logisztikai láncunk optimalizálásán.

Jövőorientált - A digitalizációt esélynek tekintjük

A termékeink digitalizálásának segítségével támogatni kívánjuk az ügyfeleinket abban, hogy innovatívak és sikeresek legyenek. Továbbá lehetővé szeretnénk tenni a számukra, hogy az online platformunk használatával gyorssá és egyszerűvé tudják tenni a köztük és a vállalatunk között létrejövő üzleti kapcsolatot. Ezen felül – ahol lehetséges – digitális struktúrákba integráljuk a folyamatainkat. Ennek során az informatikai rendszerek biztonságát és az adatok bizalmas kezelését minden körülmények között szavatolnunk kell.

Fenntartható / felelős - Környezettudatosan, felelősen és feddhetetlenül cselekszünk

Felelősen gondolkodó vállalatként, takarékosan bánunk az erőforrásokkal és kíméljük a természetet. Az ügyfeleink tevékenységét energiahatékony hajtásrendszerekkel támogatjuk, és már azok fejlesztésénél számba vesszük a környezetre gyakorolt lehetséges hatásukat. A NORD DRIVESYSTEMS Csoport számára magától értetődő a törvények, irányelvek és önkéntesen alkalmazott etikai normák betartása. Ennek során nagy jelentőséget tulajdonítunk a partnereinkkel szembeni méltányosságra, átláthatóságra és megbízhatóságra.

Partneri - Partneri együttműködésre törekszünk a beszállítókkal és szolgáltatókkal

A stabil értékesítési és beszerzési folyamatok megteremtését a partnereinkkel és beszállítóinkkal fenntartott bizalmon alapul és átlátható együttműködés teszi lehetővé a számunkra. A kooperációhoz teljesítőképes és költséghatékony beszállítókra van szükségünk. Intenzív párbeszéddel és közös minőséggel kapcsolatos tevékenységekkel szavatoljuk, hogy a partnereink betartsák a szigorú minőségi követelményeinket.

Szolid - Nagy beruházási képesség a szolid és hosszú távú finanszírozás révén

A hosszú távú vállalati biztonság biztosítása érdekében költségtudatosan cselekszünk és a teljesítményünk szolid növekedésére törekszünk. Ehhez mind a vállalatunk vezetésének, mind pedig a munkatársainknak felelősségteljesen kell bánniuk az anyagi eszközeinkkel. Az innovációk és beruházások folyamatos finanszírozásához és azok által jövőbiztos munkahelyek biztosításához tartós nyereségre kell törekednünk.

2. Érvényesség

Jelen Vállalati politika valamennyi NORD DRIVESYSTEMS leányvállalatra érvényes, követése a vállalatirányítás, a vezetők és a munkatársak számára egyaránt kötelező. Az alábbi területekre vonatkozó szabályozásokat és irányvonalakat tartalmaz és megfelel a felsorolt dokumentumoknak: Jövőkép, Etikai kódex (valamennyi félre vonatkozóan, ideértve a beszállítókat is), Minőségpolitika, Környezeti politika, Energiapolitika, Munkavédelmi politika.

A Vállalati politika érvényessége alapvetően a vállalat egészére vonatkozik, magába foglalja az érintett telephelyeket, és azon felül a beszállítóinknak is iránymutatással szolgál. Elvárjuk, hogy a beszállítóink is osztozzanak velünk a felsorolt értékekben, célkitűzésekben és a vezetés által alkalmazott megközelítésben. Az etikai kódexben foglaltakat ezért az üzemi területeinken tartózkodó szerződéses partnereinknek is szem előtt kell tartaniuk.

A tanúsítással rendelkező irányítási rendszerek alkalmazási területe részben eltérő:

 • Minőségirányítás: 16 telephely (2022. év szerinti állás, további bővítése tervezés alatt)
 • Környezetgazdálkodás: Bargteheide-i telephely (2022. évi állás szerint, további bővítése tervezés alatt)
 • Energiagazdálkodás: FTN (Fertigungstechnik Nord; Nord gyártástechnika) terület, gadebuschi telephely

3. A globális irányítási rendszer alapelvei

Felelősségvállalásunk központi elemének tekintjük a környezetvédelemnek, az erőforrások kímélésének, a minőségnek és a munkabiztonságnak az összekapcsolását. Vállalatunk tartós fennállásához és sikeréhez nagyban hozzájárul a biztonságos, egészségmegőrző és teljesítményösztönző munkakörnyezet, valamint az aktívan gyakorolt környezetvédelem.

3.1 Folyamatos fejlődés

Az irányítási rendszer felépítése folyamatorientált. A vállalat állandó továbbfejlődését, az ügyféligények teljesítését és a vállalkozás környezeti teljesítményének javítását tartja szem előtt.

3.2 Az előírások és törvények betartása

Azokban az államokban, amelyekre a tevékenységünk kiterjed, minden esetben betartjuk az érvényben levő törvényekben és jogszabályokban foglaltakat. Szem előtt tartjuk továbbá a megfelelő nemzetközi normákból és az ügyfeleink igényeiből fakadó követelményeket is. Amennyiben a helyi törvények és előírások kevésbé korlátozóak, mint a jelen etikai kódexben foglaltak, akkor az utóbbit tekintjük irányadónak. Olyan esetekben, amikor a kötelező érvényű helyi jog és a jelen etikai kódexben foglalt alapelvek között egyértelmű ellentmondás fedezhető fel, a helyi jogot tartjuk irányadónak. A hatóságokkal és állami intézményekkel alapvetően tárgyilagos és szakmai viszonyt ápolunk.

3.3 Célkitűzés és teljesítménynövelés

A gazdasági jellegű és a minőséget érintő területeken kívül, konkrét célokat tűzünk ki és terveket határozunk meg a környezetvédelemre, az erőforrások kímélésére és a munkabiztonságra vonatkozóan is. A vállalat menedzsmentjét ki kell vennie a részét a célok kitűzésében és a tervek megfogalmazásában.

3.4 Kommunikáció és dokumentumkezelés

A fontos érdekeltségi csoportokat célzott kommunikációval bevonjuk az irányítás központi kérdéseibe. Kiváltképpen a munkavállalói képviselettel folytatunk szoros együttműködést. Annak érdekében, hogy növeljük az irányítási rendszer központi elemeivel kapcsolatos tájékozottságot, képzési ajánlatot állítunk össze a munkatársainknak. A minőség, környezetvédelem és munkabiztonság területén elért teljesítményünkről rendszeres időközönként jelentést készítünk és teszünk elérhetővé.

A dokumentumokat és iratokat kötelességszerűen állítjuk ki, azokat tisztességtelen módon nem módosítjuk ill. töröljük, valamint szakszerűen tároljuk. A partnereink üzemi titkait és üzleti információit bizalmasan kezeljük. A dokumentálás során egy egyértelmű, négyfokozatú folyamatot követünk:

 • Level 1 (1. szint) – Üzletpolitika / Irányítási kézikönyv / Stratégia
 • Level 2 (2. szint) – Globális folyamatok leírása
 • Level 3 (3. szint) – Helyi folyamatok leírása
 • Level 4 (4. szint) – Folyamatokkal kapcsolatos információk (űrlapok, ellenőrzőlisták, felhasználói dokumentációk stb.)

4. Emberi jogok

Síkra szállunk az emberi jogok érvényesülése és azok az ENSZ Emberi jogi kartája szerinti betartása mellett, különös tekintettel a következőkre:

 • A magánszféra védelme.
 • Az egészség és munkabiztonság megóvása, különös tekintettel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítására a balesetek és sérülések elkerülése érdekében. Ebben a helyi általános érvényű törvényi előírásokat tekintjük irányadónak.
 • A munkatársak védelme a testi fenyítéstől és a fizikai, szexuális, pszichés és verbális zaklatástól vagy visszaéléstől.
 • A véleményszabadság és -nyilvánítási szabadság védelme és az ahhoz ill. annak gyakorlásához való jog biztosítása.

5. Munkakörülmények

Betartjuk az ILO2 alapvető munkaügyi jogait:

5.1 Gyermekmunka

A gyermekmunka, azaz a 15. életévüket be nem töltött személyek foglalkoztatásának tilalma, amennyiben a helyi jogszabályok nem állapítanak meg magasabb életkori határokat.

5.2 Kényszermunka

A kényszermunka mindennemű formájának tilalma kiváltképpen a beszállítói láncokban bír nagy jelentőséggel.

5.3 Fizetés/bérezés

Legalább a kompenzációra, különös tekintettel a javadalmazás szintjére vonatkozó munkaügyi normák azokban az államokban és régiókban érvényes törvények és rendelkezések szerint, amelyekben tevékenységet folytatunk. A kompenzációra vonatkozó rendelkezéseket kiegészítjük a regionális minimálbérrel, és ügyelünk a munkatársaink méltányos és diszkriminációtól mentes javadalmazására.

5.4 Munkavállalói jogok

Tiszteletben tartjuk a munkavállalókat megillető jogokat.

5.5 A diszkrimináció tiltása

A munkatársainkat semmilyen módon nem diszkrimináljuk.

5.6 Gyülekezési szabadság

A szabad egyesüléshez, valamint a kollektív tárgyalások folytatásához való jog.

5.7 Munkaidő

A maximálisan megengedett munkaidőre vonatkozó munkaügyi normákat tartjuk magunkra nézve kötelezőnek.

6. Munkavédelem

A munkavédelem-menedzsment keretében átfogó megelőző jellegű intézkedésekkel védjük a munkatársainkat az egészségkárosodásoktól. Erőfeszítéseink célja a létesítmények és szervezetek olyan kialakítása, hogy azok ne eredményezzék a munkatársaink egészségének károsodását. Elemzéseket készítünk a munkatársainkat érintő veszélyekről és terhelésekről, valamint rendszeres oktatásban részesítjük a munkavállalóinkat. Ennek során a preventív jellegű intézkedéseket helyezzük előtérbe. Mindenkinek kötelessége figyelmeztetni az ismert veszélyekre, és mindenkinek joga van a potenciális veszélyek megszüntetésére.

7. Környezet

A nyereségorientált gazdasági fejlődést, a környezetünk védelmét és az energiatakarékosságot nem egymással vetekedő célokként fogjuk fel, hanem közös feladatként. Ezt szem előtt tartva elkötelezzük magunkat a környezet védelme mellett, és a lehetőségeinkhez mérten megakadályozzuk a környezetet érő terheléseket.

Környezetirányítási rendszerünkkel elsősorban az üzleti tevékenységünk alábbi vonatkozásaira koncentrálunk:

 • A vizet veszélyeztető anyagok csökkentése és helyettesítése, ill. azok gondos kezelése kiváltképpen a festéshez hasonló gyártási folyamatokban
 • A termékek és csomagolóanyagok forráshatékony tervezése
 • Az üvegházhatású gázok csökkentése a logisztikai folyamatokban, a fűtéstechnika használata, az áramvételezés vagy a szolgálati utak során
 • A hulladékok, kiváltképpen a gyártási folyamatokból származó veszélyes hulladékok csökkentése
 • A beszerzett alkatrészek előállításának és beszállításának koordinálása

A környezetirányítási rendszerünknek állandó része egy környezetvédelmi program éves kidolgozása; különösképpen a környezeti teljesítményünk javítására irányuló környezeti célok meghatározása.

Új termékek vagy gyártási eljárások kifejlesztésénél előzetesen számításba vesszük az előállítás, felhasználás és a berendezések hasznos élettartamának befejeztével felmerülő környezeti hatásokat. Ennélfogva a termékek teljes élettartamán át a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva optimalizáljuk a fejlesztés folyamatát, és törekszünk az egymásnak ellentmondó célkitűzések, így például az anyagfelhasználás és a termékélettartam tudatos mérlegelésére. A termékfejlesztés során ügyelünk továbbá arra, hogy az általunk előállított berendezések az ügyfeleinknél is hozzájáruljanak az energia- és erőforrás-felhasználás csökkentéséhez.

A gyártási és logisztikai folyamatainkban – ahol csak lehetőség van arra – törekszünk a kibocsátásunk és az általunk generált hulladék, valamint az energia-, víz-, (föld)terület- és más erőforrás-felhasználásunk minimálisra csökkentésére. Irányítási rendszereink keretében rendszeresen figyelemmel kísérjük az erőforrás-felhasználásunkat és kibocsátásainkat, mint például a zaj- és levegőszennyezés, és beszámolunk azok konkrét alakulásáról.

8. Minőség

Célunk, hogy minden esetben biztonsággal teljesítsük a termékeinkkel és folyamatainkkal szemben támasztott minőségi követelményeket. Ebből adódóan olyan irányítási rendszert alkalmazunk, amely a vállalat valamennyi területére kiterjed.

A mindennapos működésünkben a következő alapelvek szerint cselekszünk:

 • Ügyfélorientáltság
 • Hibamentességi stratégia / a folyamatos javulás folyamata (NORDPro)
 • Folyamatorientáltság
 • Termékbiztonság

Olyan vállalati kultúrát hozunk létre, amely az értékteremtési lánc egészében a munkatársak cselekvésének szerves részeként tekint a minőségirányításra.

9. Szállítási lánc és konfliktusövezetekből származó ásványkincsek

Annak érdekében, hogy kellő gondossággal járjunk el az emberi jogokkal kapcsolatos felelősségünk vonatkozásában, átfogó szállításilánc-menedzsmentünk keretében rendszeres kockázatelemzésnek vetjük alá a szállítási láncunkat.

Továbbá elvárjuk a beszállítóinktól, hogy tegyék magukévá a jelen etikai kódexben foglalt alapelveket, illetve azzal egyenértékű magatartási kódexeket alkalmazzanak. Ösztönözzük őket arra, hogy törekedjenek a vázolt vállalati politika tartalmi lényegének megvalósítására saját szállítási láncaikban is. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a beszállítóink körében és az értékteremtési lánc további részeiben is a lehetőségeinkhez mérten és a rendelkezésünkre álló cselekvési tér erejéig ösztönözzük a jelen politika tartalmi lényegének betartását. Fenntartjuk magunknak továbbá a jogot arra, hogy a beszállítóinknál ellenőrizzük az etikai kódexben foglaltak betartását. Ez történhet például kérdőívek, értékelések és auditálások formájában. Amennyiben kétségek merülnek fel a politika követésével kapcsolatban, felszólítjuk a beszállítót a megfelelő ellenintézkedések megtételére és megkérjük, hogy azok megtörténtéről tájékoztassa az illetékes kapcsolattartóját a vállalatunkon belül.

Annak érdekében, hogy az általunk előállított termékekben elkerüljük a konfliktusövezetekből származó nem megfelelő ásványkincsek előfordulását – amelyek esetleg az emberi jogok megsértéséhez, korrupcióhoz és fegyveres csoportok vagy hasonlók finanszírozásához vezethetnek –, a kellő gondossággal eljárva megtesszük a szükséges intézkedéseket.

10. Integritás és megfelelőség

Bevezettünk egy vállalati megfelelőségi rendszert, amely adekvát módon lefedi a következő témaköröket:

10.1 Korrupció

Üzleti kapcsolatainkban nem ígérünk, ajánlunk fel, biztosítunk, követelünk vagy fogadunk el, illetve nem hagyjuk, hogy felajánljanak nekünk olyan juttatásokat/adományokat, amelyek adása/elfogadása azzal a szándékkal történik vagy annak a látszatát kelti, hogy azok üzleti döntéseket befolyásoljanak vagy egyéb nem megengedett előny megszerzését tegyék lehetővé. Különösen szigorú elbírálást alkalmazunk olyan személyek vonatkozásában, akikre különleges büntetőjogi és felelősségi szabályok vonatkoznak (pl. tisztségviselők, hivatalos személyek).

10.2 Tisztességes verseny

A nemzeti és nemzetközi verseny- és trösztellenes jog előírásaival összhangban cselekszünk, nem veszünk részt árrögzítésekben, piacok és vásárlók felosztásában és az ajánlattételek során történő összejátszásban.

10.3 Összeférhetetlenségek elkerülése

Mind vállalaton belül, mind pedig azon kívül kerüljük mindazon érdekütközések kialakulását, amelyek az üzleti kapcsolatokat illegitim módon befolyásolhatnák. Amennyiben ez egyedi esetekben nem sikerülne, akkor közöljük az összeférhetetlenséget.

10.4 Az információk és a szellemi tulajdon védelme

Védjük a bizalmas információkat és tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdont. A technológia- és know-how átadásoknak úgy kell történniük, hogy annak során biztosított legyen a szellemi tulajdonjog, az ügyfélre vonatkozó információk, az üzleti titkok és a nem nyilvános információk védelme.

10.5 A pénzmosás megelőzése

Eleget teszünk a pénzmosás megelőzésére vonatkozó törvényi előírásokban foglalt kötelezettségeinknek, és nem veszünk részt olyan ügyletekben, amelyek a bűncselekményből származó vagy törvényellenesen megszerzett vagyoni eszközök álcázására ill. integrálására irányulnak.

10.6 Adatvédelem

A személyes adatok feldolgozását, tárolását és védelmét a helyi törvényi előírásoknak megfelelően végezzük. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb szabályozást a regionális adatvédelmi nyilatkozataink tartalmazzák.

10.7 Adatbiztonság

Betartjuk az üzleti titkokra vonatkozó mindenkor érvényes törvényeket, és az üzleti partnereinkkel kapcsolatos bizalmas információkat azoknak megfelelően kezeljük.

11. A bejelentések és jogsértések kezelése

A vállalatunk vezetőit különösen nagy felelősség terheli. Példaképként funkcionálnak, kötelesek naprakészen ismerni a rendelkezésre álló rendszereket, így pl. a szoftveralapú jogi nyilvántartásunkat a környezetvédelem, munkabiztonság és fenntarthatóság területén, tisztában kell lenniük a külső képzési kínálattal, valamint ellenőrizniük kell a vonatkozó törvények aktuális módosításait és az azoknak való megfelelést. Az ismertté váló jogsértéseket haladéktalanul jelenteni kell. Amennyiben fennáll a kockázata annak, hogy az érintett munkatársainkat kár éri, a visszaélést feltáró személyek számára létesített védett rendszerünk mind a munkatársaink, mind pedig a külső üzleti partnereink számára elérhető a weboldalunkon. Minden kritikus pénzáramlással járó ellenőrzési és engedélyezési/jóváhagyási folyamat esetében alkalmazni kell a „négy szem elvét”, azaz legalább két munkatárs közreműködése szükséges az ellenőrzés tárgyát képező ügyek engedélyezéséhez. Az aláírásokra vonatkozó irányelvünk tovább konkretizálja az engedélyezési/jóváhagyási folyamatainkat. Az etikai kódexben foglaltak megsértése fegyelmi következményekkel járhat.