Fenntarthatóság

Környezettudatosan, felelősségteljesen és feddhetetlenül cselekszünk. Felelősségteljes vállalatként erőforrás-kímélően és környezetbarát módon bánunk a természettel. Energiatakarékos hajtásrendszerekkel támogatjuk az ipart a CO₂-kibocsátás csökkentésében.

Vállalkozói tevékenységünket a vállalatot terhelő felelősségre vonatkozó alapelvek szerint végezzük.

Globális vállalatként, tisztában vagyunk a bennünket helyben és a különböző üzletágakban világszerte terhelő felelősséggel, és fel is vállaljuk azt. Ide tartozik a munkatársainkkal történő együttes és folyamatos fejlődés igénye a munkavédelem területén és a beszállítóinkat érintő folyamatok optimalizálása terén. A nyereségorientált gazdasági fejlődést, a környezetünk védelmét és az energiatakarékosságot nem egymással vetekedő célokként fogjuk fel, hanem közös feladatként.

CSR-stratégiánk és cselekvési területeink

A fenntarthatóságért végzett munkánk egy, az ügyfeleinknek, a nyilvánosságnak és a NORD DRIVESYSTEMS csoport munkatársainak tett ígéret a következetes és ökológiai szemléletű, a gazdaságos és a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó cselekvésre.

Fenntarthatóság a hajtástechnológiában

Tudjon meg többet CSR-stratégiánkról, cselekvési területeinkről és az elkövetkező évekre vonatkozó ütemtervünkről új szórólapunkban.

Szórólap letöltése

Vállalati politika és etikai kódex

Gondolkodásunk és cselekvésünk középpontjában az ügyfeleink elégedettsége és sikere áll. Törekszünk arra, hogy összhangba hozzuk a gazdaságosság és fenntarthatóság kérdését; ennek az átfogó megközelítésnek az alapját a jövőképünk és az általunk vallott értékek képezik. Az energiahatékonysági innovációk mellett, küldetésünknek tekintjük a vállalat munkatárs-orientáltságának megvalósítását, valamint egy globális és partneri hálózat létrehozását és fenntartását is.

Az említett vállalati politika valamennyi NORD DRIVESYSTEMS leányvállalatra érvényes, követése a vállalatirányítás, a vezetők és a munkatársak számára egyaránt kötelező. Elvárjuk, hogy a beszállítóink is osztozzanak velünk a felsorolt értékekben, célkitűzésekben és a vezetés által alkalmazott megközelítésben. A jelen etikai kódexben foglaltak betartását ezért az üzemi területeinken tartózkodó szerződéses partnereinknek is szem előtt kell tartaniuk.

Az etikai kódexünk értelmében a felelősségvállalásunk abban áll, hogy gazdasági és technológiai, valamint szociális és ökológiai szempontból átgondolt üzleti döntéseket hozunk, azoknak megfelelően cselekszünk, és megteremtjük a különböző érdekek méltányos egyensúlyát.

További részletek

Jelentések, minősítések, auditok

Vállalatként az átláthatóság és fenntarthatóság melletti elkötelezettségünk demonstrálásához a minősítéseket, független auditokat, nemzetközi jelentési rendszert és a globális szövetségekben való részvételt részesítjük előnyben. A fenntarthatósági stratégiánk értelmében törekszünk arra, hogy rendszeresen megmérettessük magunkat független intézmények által végzett értékelések útján.

Hatékony hajtásmegoldások a NORD-tól

Mi, a NORD DRIVESYSTEMS vállalatnál folyamatosan arra törekszünk, hogy csökkentsük az általunk gyártott termékek energiafelhasználását. Ennek során – az emelkedő energiaköltségek vonatkozásában – nem egyszerűen az anyagi előnyökre fókuszálunk. Elkötelezett családi vállalkozásként célunk, hogy a jövő generációi számára pozitívan befolyásoljuk a globális CO2-lábnyom alakulását.

Szállítási lánc (LkSG)

A NORD DRIVESYSTEMS csoport 2023-ig megvalósítja az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvényben foglalt előírásokat. Biztosítani szeretnénk az ügyfeleinket és kollégáinkat arról, hogy a termékeink fenntartható termelésből származó alapanyagokból és komponensekkel készülnek. Számunkra természetes továbbá, hogy a szállításilánc-partnereink is elkötelezettek az emberi jogok szavatolása mellett.

Visszaélést feltáró személyek

A NORD DRIVESYSTEMS a visszaélést feltáró személyekre vonatkozó irányelvnek megfelelően megalkotta saját rendszerét az uniós jogot sértő cselekmények jelentésére. A bejelentések közvetlenül a külső ombudsmani hivatalunkhoz, a brémai székhelyű FIRST PRIVACY GmbH-hoz érkeznek, ahol azokat bizalmasan kezelve, az első vizsgálatot követően megküldik a vállalat belső megfelelőségi szervezetéhez további intézkedés végett.

További részletek