Användarvillkor

för internetportalen "https://www.mynord.com" för GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

1 § Registrering på internetportalen "myNORD"

(1) Internetportalen "https://www.mynord.com" (nedan kallad NORD-portalen) riktar sig både till icke-registrerade och registrerade användare.

(2) Användare som avses i dessa användarvillkor är uteslutande företag inom ramen för § 14 i den tyska civillagen (BGB) (dvs. fysiska eller juridiska personer eller partnerskap med rättslig status som efter avslutande av en rättslig transaktion bedriver sin kommersiella eller oberoende verksamhet), juridiska personer enligt offentlig rätt eller specialfonder enligt offentlig rätt.

(3) Alla användare kan använda NORD-portalen för att ta reda på mer om våra produkter, för att konfigurera dem, för att redigera deras konfigurationer, för att spara och skriva ut dem. Registrerade användare kan använda knappen "Konfigurera" eller "Konfiguration" för att skapa en offertförfrågan. Genom att klicka på knappen "Skapa ny konfiguration" kan de lägga till produkter till denna offertförfrågan, eventuellt med hjälp av konfiguratorn. En slutförd offertförfrågan sparas i en projektlista. Offertförfrågningar som skapas på detta sätt förblir icke-bindande och representerar inte ett avtalserbjudande från kunden.

(4) Efter integreringen av NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (nedan kallad e-shop) i NORD-portalen kan alla användare dessutom få information om reservdelar för det drivsystem de är intresserade av samt om andra produkter från NORD. Registrerade användare kan också beställa dem snabbt och enkelt.

(5) Användare kan begära sin registrering via vårt online-registreringsformulär med sanningsenliga uppgifter om namn och efternamn, företag, e-postadress, telefonnummer, adress och, om tillgängligt och känt, företagets kundnummer hos NORD och skatte-ID, samt ett individuellt, fritt valbart lösenord. Därefter får användaren en bekräftelse på mottagandet via e-post till den angivna e-postadressen inklusive en bekräftelselänk. Efter att användaren har bekräftat denna bekräftelselänk kommer vi att kontrollera den tillhandahållna informationen i syfte att aktivera kontot. Så snart vi har aktiverat kontot får användaren ett nytt e-postmeddelande till den angivna e-postadressen. Efter användning av inloggningsuppgifterna och lösenordet är användaren en registrerad användare och kan använda e-shopen för beställningsprocesser. Registrerade användare måste omedelbart informera oss om senare ändringar av deras information.

(6) Användaren har ingen rätt till sin registrering. Vi har dessutom rätt att när som helst återkalla en beviljad registrering. Detta kan vara fallet om vi upptäcker att användaren har lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter för registreringen, bryter mot dessa användarvillkor eller inte längre är berättigad till användning. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera användningsbehörigheten genom att skicka ett nytt bekräftelsemeddelande.

(7) Registrerade användare måste hålla sina inloggningsuppgifter hemliga, särskilt lösenordet.

(8) De användaruppgifter som krävs för registrering samlas in och kan överlämnas till exempel till transportföretag och/eller finansiella tjänsteleverantörer om detta är nödvändigt för att utföra en beställning. Användaren samtycker härmed uttryckligen till denna dataöverföring.

Avsnitt 2 Användarvillkorens omfattning och föremål

(1) Dessa användarvillkor för användning av NORD-portalen och e-shopen gäller för alla användare av NORD-portalen och e-shopen.

(2) För bindande beställningar från registrerade användare gäller dessutom "Allmänna villkor för Getriebebau NORD GmbH & Co. KG" dessutom gälla. De kan när som helst hämtas, sparas och skrivas ut under ( https://www.nord.com/cms/de/documentation/forms/details_31168/detail_36512.jsp ).

(3) All användning av NORD-portalen och e-shopen omfattas av dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan skyldighet att ange skäl. Tillämpningen av dessa användarvillkor i deras respektive version erkänns genom registrering enligt avsnitt 1 eller, om ingen registrering ägde rum, genom en effektiv användningsstart.

(4) Vår NORD-portal och e-shop har skapats för Förbundsrepubliken Tysklands territorium baserat på det tyska rättssystemet. Av denna anledning garanterar vi inte att NORD-portalen och e-shopen är lämpliga, användbara och/eller juridiskt tillåtna för användare från andra länder.

Avsnitt 3 Den registrerade användarens rättigheter, e-shopens innehåll och tillgänglighet

(1) Registrerade användare beviljas en enkel, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att använda NORD-portalen och e-shopen inom ramen för sin yrkesverksamhet.

(2) Vi har rätt att ändra, komplettera, begränsa och radera alla delar av NORD-portalen och e-shopen eller delar av den, eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen efter eget gottfinnande.

(3) NORD-portalen och e-shopen kan endast användas inom ramen för den aktuella tekniska nivån. Tekniska fel i strömförsörjnings- eller överföringssystemet, fel i maskinvara eller programvara, kapacitetsbegränsningar samt säkerhets- eller serviceavbrott.