Uutiset –

Kustannustehokkaat käyttölaitteet pakkausteollisuuteen

Hajautetulla käyttötekniikalla voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

created by 'LThormann (Lena Thormann (ehlers-kohfeld - DE)) (Lena Thormann (ehlers-kohfeld - DE))' on uploading a picture

Bargteheide , 2023-04-18

Keskitetysti ohjatut servomoottorit ovat yleisiä käyttölaitteita end of line -pakkaustoiminnoissa. Niitä ei kuitenkaan välttämättä tarvita lavauksen, vakautuksen tai kuormankäsittelyn kaltaisissa sovelluksissa, joissa massahitaus on suuri tai kuljetusmatkat pitkiä. Esimerkiksi säädeltäviin asynkronimoottoreihin perustuvat hajautetut käyttöratkaisut ovat toimiva ja taloudellinen vaihtoehto servokäytöille. Niillä päästään vastaaviin kinemaattisiin ominaisuuksiin, ja niiden oma massahitaus varmistaa luotettavan säädön ja liikkeenhallinnan painavien taakkojen käsittelyssä. Integroidut taajuusmuuttajat pulssianturitakaisinkytkennällä voivat tuoda myös merkittäviä kustannussäästöjä – jopa 50 prosenttia laitteistotyypin ja sovelluksen mukaan.

Tutustu tuotteisiin