Vastuuvapautus

NORD - Copyright Notice

NORD Gear - tekijänoikeudellinen huomautus

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrityksen päätoimipaikka:

Kommandiittiyhtiö, sijainti Bargteheide, Saksa, rekisteröintioikeus Lübeck, HRB 2038 AH

Täydentävät tiedot: Getriebetechnik Nord GmbH, sijainti Bargteheide, Saksa,

rekisteröintioikeus Ahrensburg HRB 2038

Toimitusjohtaja: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

VAT-numero: DE 135507187

Verotusnumero: 30 288 06009

D&B D-U-N-S No.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Getriebebau NORD - vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää alla mainittujen käyttöehtojen hyväksymistä. Kaikki tällä sivulla esitetyt menettelytavat voivat muuttua ilman varoitusta Getriebebau NORDin julkisella ilmoituksella.

Verkkosivuston sisältö

Getriebebau NORD ei ole vastuussa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Kaikki vastuuvaatimukset, joissa vaaditaan korvauksia minkä tahansa materiaalisten tai ideologisten vahinkojen perusteella, jotka johtuvat annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai epätäydellisistä tai vääristä tiedoista, hylätään. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia ja varauksellisia. Getriebebau NORD pidättää itsellään oikeuden muuttaa laajentaa tai poistaa joko osittain tai kokonaan sivuston osia tai koko sivuston tarjonnan ilman erillistä ilmoitusta.

Viittaukset ja linkit

Getriebebau NORD ei vastaa suorista tai epäsuorista viittauksista (linkeistä) ulkoisiin sivustoihin. Getriebebau NORD ei vastaa linkeistä eikä niiden sivujen sisällöstä, joille ne johtavat. Tämä koskee kaikkia sivuston linkkejä ja viittauksia. Getriebebau NORD ei vastaa suorasti tai epäsuorasti tällaisilla sivuilla olevien sisältöjen, tavaroiden tai palveluiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai häviöistä. Niistä vastaa yksin kyseisen sivun haltija.

Tekijänoikeus

Getriebebau NORDilla on tekijänoikeus kaikkiin tekemiinsä ja julkaisemiinsa materiaaleihin. Kaavioiden, äänen, videoiden tai tekstin kopiointi tai esittäminen muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman Getriebebau NORDin lupaa.

Tietoturva

Jos sivustolla kysytään henkilökohtaisia tai liiketoimintaa koskevia tietoja (sähköpostiosoite, nimi, osoitteet), tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tämän vastuuvapautuslausekkeen laillisuus

Tämä vastuuvapautus on osa Internet-julkaisua. Jos jotkin tämän tekstin osat tai lausemuodot eivät ole lainkaan tai täysin laillisia tai enää nykyisin laillisia, muiden tekstin osien sisältö ja voimassaolo ei muutu.