Kestävä kehitys (CSR)

Toimimme ympäristöä kunnioittaen, rehdisti ja vastuullisesti. Vastuuntuntoisena yrityksenä suojelemme luontoa ja ympäristöä sekä käytämme resursseja säästeliäästi. Tuemme energiatehokkailla käyttöjärjestelmillä teollisuuden CO2-päästöjen vähentämistä.

Vastuullisuuden periaatteet vaikuttavat liiketoimintaamme

Globaalina yrityksenä kannamme vastuuta toiminnastamme sekä paikallisesti että liiketoiminta-alueillamme maailmanlaajuisesti. Tavoittelemme jatkuvia parannuksia yhteistyössä henkilöstömme kanssa eri osa-alueilla, kuten työsuojelussa tai prosessin optimoinnissa yhdessä toimittajiemme kanssa. Voittoa tavoitteleva taloudellinen toiminta sekä ympäristön suojeleminen ja energian säästäminen eivät ole keskenään ristiriitaisia tavoitteita vaan kokonaisvaltainen tehtävä.

Kestävyystrategiamme on lupaus meille itsellemme, asiakkaillemme ja julkisuudelle, että toimintamme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti on johdonmukaisesti vastuullista.

Kestävä kehitys voimansiirtotekniikassa

Lue lisää yritysten yhteiskuntavastuustrategiastamme, toiminta-alueistamme ja tulevien vuosien etenemissuunnitelmastamme uudesta esitteestämme.

Lataa esite

Yrityksen toimintakulttuuri ja eettiset ohjeet

Ajattelumme ja toimintamme keskiössä ovat asiakkaamme ja heidän tyytyväisyytensä ja menestyksensä. Johtoajatuksemme ja arvomme muodostavan kantavan perutuksen toiminnallemme, jossa yhdistyvät taloudellisuus ja kestävyys kaikilla osa-alueilla. Innovaatioiden ja energiatehokkuuden ohella pidämme erittäin suuressa arvossa myös henkilöstömme hyvää kohtelua sekä globaalia kumppanusverkostoamme.

Tämä toimintakulttuuri koskee kaikkia NORDin tytäryhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä sekä niiden kaikkia johdon edustajia ja työntekijöitä. Odotamme samojen arvojen, tavoitteiden ja johtamisperiaatteiden noudattamista myös toimittajiltamme. Siten myös toimipaikoissamme toimivien sopimuskumppanien on noudatettava näitä eettisiä ohjeita.

Vastuullisuus merkitsee meille eettisten ohjeidemme mukaisesti sitä, että otamme yritystoiminnassamme ja siinä tekemissämme päätöksissä huomioon talouteen, teknologiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja pyrimme saattamaan toiminnan ja päätösten vaikutukset asianmukaiseen tasapainoon.

Lisätietoja

Raportit, sertifikaatit, auditoinnit

Tuomme yrityksenä esiin sitoutumisemme läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen sertifioinneilla, riippumattomilla auditoinneilla, kansainvälisellä raportoinnilla ja jäsenyydellä globaaleissa järjestöissä. Riippumattomien instituutioiden säännölliset arvioinnit ovat osa kestävyysstrategiaamme.

NORDin tehokkaat käyttöratkaisut

Me NORD DRIVESYSTEMISissä parannamme tuotteidemme energiankulutusta jatkuvasti. Saavutamme muitakin kuin taloudellisia etuja, kun etusijalla ovat kallistuvat energian hinnat. Tavoittelemme sitoutuneena perheyrityksenä tulevien sukupolvien hyväksi positiivista vaikutusta globaaliin hiilijalanjälkeen.

Toimitusketju (LkSG)

NORD DRIVESYSTEMS -konserni alkaa soveltaa saksalaista KgSG:tä (Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz) vuoteen 2023 mennessä. Haluamme varmistaa asiakkaillemme ja kaikille työtovereille, että tuotteiden valmistukseen käytetään kestävästi tuotettua raaka-aineita sekä komponentteja, ja on itsestään selvää, että myös kumppanimme toimitusketjun eri vaiheissa tuntevat, että ihmisoikeudet ovat sitovia.

Whistleblowers

According to the Whistleblower Directive, NORD DRIVESYSTEMS has set up a system to report infringements. Reports are directly forwarded to our external ombudsman's office, FIRST PRIVACY GmbH in Bremen, Germany, where it will be kept confidential and, after a first review, will be forwarded to our internal compliance office for further consideration.

Find out more