Uutiset –

Hajautettua käyttöteknologiaa sisäisillä turvatoiminnoilla

Parhaat turvaominaisuudet. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe -moduuli täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset ja varmistaa suojatun tiedonsiirron PROFINET-ympäristöissä.

Bargteheide , 2019-07-23

NORDin kaikki taajuusmuuttajat toimitetaan varustettuina sisäisillä STO (Safe Torque Off) ja SS1 (Safe Stop 1) -toiminnoilla. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe -moduulin myötä taajuusmuuttajien asiantuntija takaa häiriöttömän tiedonsiirron ja turvalliset liiketoiminnot standardin IEC 61800-5 mukaisesti. Taajuusmuuttajan elektroniikka kommunikoi luotettavasti turva-PLC:n kanssa olemassa olevan PROFINET-väylän kautta PROFIsafe-moduulin avulla.

Moduuli valvoo raja-arvojen noudattamista ja tarjoaa turvalliset tulo- ja lähtöliitännät. Jos raja-arvo ylittyy tai alittuu, väyläkortti siirtyy vikasietotilaan. Jännite katkaistaan kaikista lähdöistä, tulojen tiedot nollataan ja siirretään ylemmän tason vikasietoiseen ohjaimeen. Tämä on olennaista PROFIsafe-moduulin käytön kannalta.

PROFISafe-moduuli NORD SK TU4-PNS tukee seuraavia turvatoimintoja: SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed Range) ja SSM (Safe Speed Monitor).

Hajautetun taajuusmuuttajan ja PROFISAFE-moduulin avulla asiakkaat voivat toteuttaa käyttölaiteratkaisunsa sisäisillä turvatoiminnoilla NORDin modulaarisesta valikoimasta.