LAUKUT LIIKKEELLÄ:

HAMPURIN LENTOASEMAN KULJETINTEKNIIKAN KÄYTÖT NORDILTA

Hampurin suurta kansainvälistä lentoasemaa on viime vuosina modernisoitu laajalti ja sen kapasiteettia on lisätty tuntuvasti. Terminaali 1 on rakennettu uudelleen ja Terminaalin 2 kuljettimet on täysin uusittu rakenteiltaan ja tekniikaltaan. Näiden terminaalien väliin on rakennettu uusi Airport Plaza. Kasvavien matkustajamäärien vuoksi on tärkeää organisoida kuljetukset ja ja varastointi tehokkaasti.

Uudisrakentamisen ja modernisoinnin yhteydessä on tehty kaikki kolme terminaalia käsittävä yhteinen matkatavaroiden kuljetinjärjestelmä, jolla voidaan käsitellä ja lajitella 8700 matkatavarakollia tunnissa. Toimintahäiriöitä ei saa tulla, koska kuljetettavat volyymit ovat suuria. Vaatimukset kuljetintekniikalle ovat kovat, sillä se on liitetty tietokoneohjattuun logistiikkaan, joka tietää joka hetki kunkin kollin sijainnin. Näistä syistä tarvitaan älykästä, tehokasta ja erittäin joustavaa käyttötekniikkaa, joka on saatu NORDilta. NORD täyttää erinomaisesti vaatimukset myös kunnossapidon ja huollon osalta.

Lentomatkustuksen turvallisuus vaatii matkustajien ja matkatavaroiden tarkastamista ennen lennolle pääsyä. Kansainvälisillä lentoasemilla on suuntauksena tarkistaa kaikki matkatavarat kulissien takana ripeästi ja mahdollisimman pitkälle automatisoidusti. Kaikki tarkastuspisteet on integroitu Hampurin lentoaseman kuljetinjärjestelmään. Toteutettu järjestelmä on äärimmäisen luotettava ja kestävä. Sen käytettävyysluvut ovat huippukorkeat. Seisokkiajat ja käyttökustannukset on minimoitu ja jokaista matkatavarakollia voidaan seurata tarkasti Tracking&Tracing –järjestelmän avulla. Käytettävissä oleva tila on hyödynnetty optimaalisesti: Aikaisin saapunut (esim. edellisenä iltana lähtöselvitetty) matkatavara odottaa tilaa säästävästi ”parkkipaikalla”, mistä se saadaan vaivattomasti jatkokäsittelyyn. Tracking&Tracing yhdessä automaattisen lajittelun kanssa mahdollistaa suurtenkin matkatavaramäärien taloudellisen ja täsmällisen lähtöselvityksen.

Automaattinen matkatavaroiden kuljetus kaikkien tarkastuspisteiden läpi

Lähtöselvityksessä matkatavarat lasketaan ensimmäiselle kuljetinhihnalle, punnitaan ja merkitään. Lähtöselvitystiskejä on 108. Niiden takana matkatavarat siirtyvät keruuhihnalle, jolla ne kuljetetaan lajitteluun. Matkustajat näkevät ne uudelleen vasta määränpäälentoasemalla paitsi jos matkustaja joudutaan turvallisuussyistä kutsumaan matkatavaroineen matkatavaroiden tarkastuspisteeseen. Matkatavarahallissa matkustajilta näkymättömissä tapahtuu monivaiheinen tunnistus ja suurimmalta osaltaan automaattinen turvatarkastus. Sitten kaikki lähtöselvityksessä matkatavarakolleihin liitetyt laput skannataan täysautomaattisesti jatkoseurannan vaatimaa arkistointia varten. Sen jälkeen kaikille kolleille tehdään täysautomaattinen turvatarkastus. Lentokoneeseen saadaan lastata vain sataprosenttisen turvalliseksi luokiteltuja matkatavaroita.

Tarkastukset läpäisseet matkatavarakollit kulkevat kuljetinjärjestelmän pidättely- ja kiihdytysosioiden läpi erottelukaruselleihin. Kiihdyttävien hihnakuljetinten on paikoitettava kollit tarkasti vapaalle kippialustalle, missä ne on yhdistetty järjestelmän älyyn. Yli 1000 anturia käsittävä järjestelmä tietää tarkalleen, millä kippialustalla kolli on. Kukin kippialusta tyhjenee oikean lennon lastauspöydälle ja maahenkilöstö pääsee lastaamaan kollit matkatavarakontteihin tai vaunuihin, joilla ne kuljetetaan lentokoneelle lastausta varten.

Vaatimusprofiili ja haasteet: Käyttötekniikkaa vaativassa Tracking & Tracing -arkkitehtuurissa

Hampurin lentoasemalla käsitellään vuosittain yhdeksän miljoonaa matkatavarakollia. Kuljetinlaitteiston luotettavuus ja häiriötön toiminta ovat erittäin tärkeitä asioita matkatavaroiden käsittelyhenkilöstölle. Järjestelmän yhdenkin osan toimintahäiriö johtaa ruuhkiin, joiden selvittely vie suhteettomasti aikaa.
Matkatavaroiden kuljetinjärjestelmässä on useita kilometrejä hihnakuljettimia. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyssä monipuolisesti yhdistelyyn, sisään sulkemiseen, pidättelyyn ja lajitteluun. Ne soveltuvat optimaalisesti vaakasuuntaisiin, viistosti nouseviin ja laskeviin siirtoihin. Kuljetinjärjestelmän hajautettu konsepti suunniteltiin minimaalista johdotus- ja asennustyötä silmällä pitäen. NORDin pistoyksikkönä integroitavat trio SK 300E-taajuusmuuttajat, jotka voidaan helposti vaihtaa huoltotöiden yhteydessä, huolehtivat millintarkoista kiihdytyksistä ja hidastuksista. Taajuusmuuttaja asennetaan suoraan moottorin kytkentäkoteloon ja Profibus-DP-liitäntä mahdollistaa kaikkien ohjaus- ja diagnosointitoimenpiteiden suorittamisen etäpisteestä. Taajuusmuuttajat on lisäksi varustettu pyörimissuunnan ja –nopeuden manuaalisilla hallintalaitteilla.

Pistoyksikkötyyppiset, vankat NORD-taajuusmuuttajat ovat häiriöttömiä ja kustannustehokkaita.

Matkalaukkujen kääntely- ja pystyynnostolaitteissa käytetään SK 700E-tyyppisiä taajuusmuuttajia. Nämä laitekaappiin asennettavat laitteet on tarkoitettu keski- ja suuritehoisille (1,5-160 kW) moottoreille ja niisä on POSICON-paikoitusohjaus. Ne huolehtivat itsenäisesti suhteellisesta ja absoluuttisesta paikoituksesta ja ovat varsin kustannustehokas paikoitusratkaisu.

Modernisointi ja uudisrakennus tehtiin toimintaa keskeyttämättä.

Laajennusten ja uudistusten avulla Hampurin lentoasema voi nyt vastaanottaa kasvavat matkustaja- ja matkatavaramäärät. Sen kautta kulkee nykyään noin 12 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Osana kokonaisuudistusta oli yhtenevän matkatavaroiden kuljetinjärjestelmän toteuttaminen ensimmäistä kertaa. Tätä varten Terminaali 2:n kuljetinjärjestelmään tehtiin vuonna 2005 muutos- ja modernisointityöt laitteiston toimintaa keskeyttämättä. Kolme vuotta myöhemmin voitiin siihen saakka rinnakkain toimineet laitteistot yhdistää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Matkatavaroiden turvatarkastukset hoidetaan nyt kokonaisuudessaan pohjakerroksessa. Samalla saatiin innovatiivisia, joustavia ja hämmästyttävän tehokkaita välivarastoja. Eri lentoyhtiöiden välillä siirtyvien matkatavaroiden selvittely yksinkertaistui tuntuvasti.

Real Estate Maintenance Hamburg GmbH:n (Hampurin lentokentän tytäryhtiö) sähkötekniikkavastaaava Roger Mest pitää täyden toiminnan aikana tehtyjä muutostöitä yhä kaikkien osallisten mestarisuorituksena. Varsinaiset työt kokonaisuudessaan hoiti NORD. Oli sattumaa, että NORDin pääkonttori sijaitsee Hampurin lentoaseman läheisyydessä. NORD on varustanut jo lukuisia lentoasemia ympäri maailmaa: Manchester, Liverpool, Birmingham, Ottawa, Johannesburg ja Taipei. Mest toteaa: ”Valitsimme NORDin, koska yritys on kokenut lentoasemien varustaja. Osaamisen löytyminen läheltä oli lisäbonus. Meille oli tärkeää löytää kumppani, johon voimme luottaa.” Lentoasema vaihtoi modernisoinnin yhteydessä käyttötekniikan toimittajan. Mest: ”Meillä ei ole varaa kuljetinjärjestelmien pettämiseen volyymien ollessa näin suuria. Ennen toimittajan vaihtamista meillä oli toistuvasti ongelmia käyttötekniikan kanssa; tämä kävi usein hermoille. Nykyisin tällaista tapahtuu asennettujen käyttölaitteiden moninkertaistumisesta huolimatta varsin harvoin ja useimmat häiriötilanteet saadaan selvitettyä pikaisesti paikan päällä. Olemme asennettuun tekniikkaan erittäin tyytyväisiä. Ennen kaikkea tiedämme, että kykenemme suoriutumaan kuormitushuipuistakin ilman, että lentoja joudutaan siirtämään laitteiston toimintahäiriöiden vuoksi.”’