Millä keinoilla hihnakuljetinten käyttölaitteiden energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa?

Sisälogistiikassa on mahdollista saavuttaa selviä parannuksia huomioimalla tietyt asiat ja tekemällä hallittuja investointeja.

Kuljetinhihnan kuormien tarkistaminen.

Monille käyttölaitteille on määritelty tietty maksimikuormitus. Todellisissa olosuhteissa maksimikuormitus kuitenkin toteutuu vain harvoin, joten käyttölaitteet toimivat pääosin vain osittaisella kuormituksella. Käyttölaitteilla, joiden nimellisteho on pieni mutta ylikuormituskapasiteetti suuri, voidaan alentaa kustannuksia ja säästää energiaa.

IE5+-moottorit

Mitä kuljetinnopeuksia tarvitaan?

Kaikkien kuljetinjärjestelmässä vaadittujen kuljettinnopeuksien saavuttamiseksi tarvitaan käyttölaitteilta erilaisia toisionopeuksia ja moottorikokoja, mikä johtaa yleensä moniin erilaisiin käyttölaiteversioihin. Energiatehokkaiden vaihdemoottorien käyttö taajuusmuuttajilla mahdollistaa eri nopeuksien ja järjestelmän toteutumisen huomattavasti pienemmällä määrällä eri laiteversioita. Nykyaikaiset synkronimoottorit toimivat myös osittaisella kuormitusalueella erittäin tehokkaasti.

Energiatehokkaiden synkronimoottoreiden käyttöönotto

Perinteiset asynkroniset IE3-moottorit toimivat energiatehokkaasti vain optimaalisessa käyttöpisteessään. Nykyaikaisten IE4-luokan ja sitäkin tehokkaampien synkronimoottoreiden käyttöönotto parantaa tehokkuutta ja säästää energiaa. Lisäksi käyttöyksiköitä voidaan käyttää joustavammin, jolloin erilaisia käyttölaiteversioita tarvitaan vähemmän.

Pyydä lisätietoa