NORDin räjähdyssuojatut käyttölaitteet

Räjähdyssuojatut käyttölaitteet tilaluokat 1, 2, 21 tai 22

NORD on toimittanut jo vuosikymmeniä käyttölaitteita räjähdysvaarallisiin ympöristöihin. Laitteet ovat EU Ex -direktiivien (ATEX) mukaisia.

Hyödynnä suurta joustavuutta

 • Valinnaisesti taajuusmuuttajakäyttöön suunnitellut moottorit
 • Monissa tapauksissa moottorin suora asennus vaihteeseen on mahdollista
 • Tilaluokasta riippuen optiona vakionopeuspuhallin, paluujarru, jarru
 • Haluttaessa käytettävissä on yhdistetty pöly / kaasu-räjähdyssuojaus (ei sovellu, jos räjähtäviä kaasuja ja hiukkasia on läsnä samanaikaisesti)
 • Järjestelmät korkeisiin ympäristön lämpötiloihin
 • Toimitus maailmanlaajuisesti, dokumentaatio yli 25 kielellä

Euroopan Unioni "ATEX"

EU on vuosikymmenien ajan käyttänyt ATEX: n teknisiä standardeja varmistaakseen koneiden ja laitteiden turvallisen käytön.

EU on ollut edelläkävijä mekaanisten laitteiden Ex-määrittelyssä aikaisemman direktiivin 94/9 / EY puitteissa.

Soveltamisalue

EU: n jäsenvaltiot + muut, kuten Norja ja Sveitsi

Perusteet

Tekniset standardit perustuvat IEC: n (IEC - International Electrotechnical Commission) standardeihin.

Sovellusalue

Direktiivi 2014/34 / EU koskee räjähdysalttiilla alueilla käytettäviä mekaanisia ja sähköisiä laitteita. (Tämän räjähdyssuojaukseen suoraan liittyvän direktiivin lisäksi on noudatettava myös ekosuunnittelua, EMC- ja RoHS-direktiivejä.)

Ex-standardit

 • Moottoreille: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • Taajuusmuuttajille ja käynnistimille: DIN EN 60079-0: 2012, DIN EN 60079-31: 2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • Vaihteille: DIN EN ISO 80079-36: 2016, DIN EN ISO 80079-37: 2016

Dokumentit

Laitteen soveltuvuus räjähdyssuojaukseen on dokumentoitu:

 • Luokan 2 moottoreiden tyyppitarkastustodistus ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutukset luokan 3 moottoreille
 • Vaihteistojen vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 • Taajuusmuuttajien vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 • Ilmoitettu laitos:
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB
  • DEKRA EXAM

Auditointi: Ilmoitettu laitos tarkastaa NORD DRIVESYSTEMSin tuotannon ja laadunvarmistuksen säännöllisin väliajoin EU 2014/34 -vaatimusten mukaisesti.

Energiatehokkaat moottorit

Vaatimukset moottoreiden energiatehokkuudelle:

Asetuksen 640/2009 mukaan räjähdyssuojamoottorit (kaasu ja pöly) ovat poikkeus, eikä niihin sovelleta energiatehokkuuden vaatimuksia. IE2- ja IE3-moottoreiden käyttö on yhä yleisempää asiakkaan pyynnöstä.

Australia ja Uusi-Seelanti IECEx

IECEx-hyväksynnästä voi olla apua räjähdyssuojattujen sähkölaitteiden hyväksymisessä kansallisten standardien mukaisesti.

Soveltamisalue

IECEx on kansainvälinen standardi, jota käytetään esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Perusteet

Tekniset standardit perustuvat IEC: n (International Electrotechnical Commission) standardeihin

Sovellusalue

 • IECEx 01 IEC-järjestelmä sähkölaitteiden standardien sertifiointia varten räjähdysvaarallisissa olosuhteissa (IECEx-järjestelmä) - perussäännöt ja
 • IECEx 02 IEC-järjestelmä sähkölaitteiden standardien sertifiointia varten räjähdysvaarallisissa olosuhteissa (IECEx-järjestelmä) - menettelysäännöt

Ex-standardit

 • Moottoreille:
  • IEC 60079-0 - Osa 0: Räjähdysvaaralliset tilat - Laitteet - Yleiset vaatimukset
  • IEC 60079-31 - Osa 31: Räjähdysvaaralliset tilat - Laitteen pölyräjähdyssuojaus koteloinnilla "t"
 • Vaihteille:
  • ISO 80079-36 - Osa 36: Muut kuin sähkölaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin - Perusmenetelmä ja vaatimukset
  • ISO 80079-37 - Osa 37: Muut kuin sähkölaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin - Muu kuin sähköinen rakenteellinenturvallisuus "c", sytytyslähteen hallinta "b", nesteen upotus "k"

Dokumentit

 • Ilmoitettu laitos: DEKRA EXAM ja PTB

Auditointi: Testilaboratorioiden (Ex-Testing Laboratories) ja sertifiointielinten (Ex-Certification Bodies) suorittamat IECEx-tarkastukset ovat pakollisia. PTB suorittaa ilmoitettuna laitoksena.

Energiatehokkaat moottorit

Vaatimukset moottoreiden energiatehokkuudelle:

IECEx ei ole asettanut vaatimuksia eikä rajoituksia energiatehokkuusluokalle. NORD tarjoaa moottoreita hyötysuhdeluokissa IE1 ja IE2 IECEx-hyväksynnällä.

NORD ei tällä hetkellä tarjoa EX-vaihteita IECEx: n mukaan. EU-standardin mukaisesti suunniteltu IECEx-moottorin ja vaihteen yhdistelmä on mahdollinen.

EurAsian EAC EX

EAC (lyhenne EurAsian Confomity) on hyväksyntä, joka vakuuttaa, että tuote on Euraasian talousunionin teknisen suunnittelun, merkintöjen ja dokumentoinnin mukainen.

EAC Ex merkitsee standardin TR CU 012/2011 "Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden turvallisuudesta" vaatimustenmukaisuutta. Tämä sisältää teknisiä eritelmiä, jotka perustuvat läheisesti IECEx: ään ja EU: ssa käytettyihin standardeihin.

Sertifioidut NORD-tuotteet

Vaatimustenmukaisuustodistus tehdään vakuutuksen ja sertifikaatin muodossa. Sertifioija NANIO CCVE on varmistanut ja hyväksynyt NORD-tuotteet, tuotannon ja laadunhallinnan. Vastaavat sertifikaatit löytyvät osoitteesta www.nord.com Documentation / Certificates.

Soveltamisalue

Venäjä, Valko-Venäjä, Armenia, Kazakstan ja Kirgisia

Perusteet

TR CU 012/2011 ""Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden turvallisuudesta"". Tekniset standardit perustuvat IEC: n (International Electrotechnical Commission) standardeihin. Erityisesti IEC 60079 ja IEC 80079.

NORD Drivesystems -tuotteet EAC Ex -standardin mukaisesti testataan ja valmistetaan samalla tavalla kuin tuotteet direktiivin 2014/34 / EU ATEX mukaisesti.

Moottoreiden tekniset tiedot vastaavat Euroopassa käytettyjen ATEX-moottoreiden tietoja - katso sivut C1-2 ja C5 sekä E1-2.

NORD EX -moottoreiden standardit

Sovelletut standardit NORD Ex -moottoreille:

 • ГОСТ-standardi:
  • ГОСТ 31610.0-2014
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
  • ГОСТ 31610.15-2014
 • IEC-standardi:
  • IEC 60079-0: 2011
  • IEC 60079-31: 2013
  • IEC 60079-7: 2006
  • IEC 60079-15: 2010

Kanada "CEC"

Kanadan sähkökoodin (CEC) vuoden 2015 versiolla hyväksyttiin tilaluokkiin perustuva IEC-konsepti:

 • Nykyisten järjestelmien korjauksia ja laajennuksia voidaan jatkaa jakojärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
  • 18-000 artikla (ks. Myös NEC 500)

CEC - Canadial Electrical Code

CEC Kanadassa - CEC 2015: n myötä useita artikkeleita on kokonaan muutettu tai poistettu kokonaan!

Artikla:

 • 18-000: Soveltamisalan kuvaus
 • 18-002: Vaara-alueiden määrittely
 • 18-004: Kaasujen ja pölyjen luokitus
 • 18-006: Kaasujen luokitus - tilaluokat 0, 1 ja 2
 • 18-008: Pölyjen luokitus - tilaluokat 20, 21 ja 22
 • 18 -Liite J: Luokittelu olemassa olevien laitosten jakojärjestelmän mukaan

IEC Ex -suojauksen mukainen tilaluokkajärjestelmä on pakollinen kaikille uusille asennuksille vuodesta 2015 lähtien!

Hazloc - Räjähdyssuojaus Pohjois-Amerikassa

Toisin kuin suuressa osassa maailmaa, räjähdyssuojaus Yhdysvalloissa ei perustu IEC-määrityksiin.

Sama korkean turvallisuustason vaatimus johtaa erityisiin teknisiin ratkaisuihin ja teknisten laitteiden täysin ainutlaatuiseen luokitteluun suhteessa vastaavaan Ex-ympäristöön ja räjähtävään seokseen.

Turvallisuusstandardi NEC

Sähkölaitteiden tekniset tiedot ovat peräisin NEC: stä. National Electrical Code (NEC) on Yhdysvaltojen turvallisuusstandardi. Standardi määrittelee sähköasennusten toteutuksen.

HazLoc

Toisin kuin esim. Euroopassa laitteita ei luokitella niiden käytön mukaan, vaan "Classes" and ""Divisions". Yhdysvalloissa termiä "Hazloc" käytetään samalla tavalla kuin "ATEX" Euroopassa.

Soveltamisalue

USA (ja Kanada olemassa oleville laitoksille)

Soveltamisala

USA: NEC: n kansallinen sähkökoodi (Kanada: CEC Canadian Electrical Code)

Vuonna 1996 otettiin käyttöön IEC-luokitusjärjestelmä (luokittelu tilaluokkien mukaan) myös luokalle I. Tämä muutos tehtiin NEC: n 505 artiklalla, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita järjestelmä, joka on teknisesti ja taloudellisesti optimaalinen heidän tarkoituksiinsa. Vuonna 2005 otettiin käyttöön tilaluokat 20, 21 ja 22 alueille, joilla on syttyvää pölyä (506 artikla).

NEC - kansallinen sähkökoodi

Artikla:

 • 500: Yleiset vaatimukset Class I, II and III Divisions
 • 501: Vaatimukset Class I Divisions
 • 502: Vaatimukset Class II Divisions
 • 503: Vaatimukset Class III Divisions
 • 504: Class I, II and III Divisions, vaatimukset sisäisen turvallisuuden (IS) osalta
 • 505: Yleiset ja erityisvaatimukset tilaluokat 0, 1 ja 2
 • 506: Yleiset ja erityisvaatimukset tilaluokat 20, 21 ja 22

Luettelo / esite / lomake

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

General Contact form - Teollisuusvaihteiden, vaihdemoottorien ja yksittäisten moottorien yleinen kyselylomake


General Contact form - Teollisuusvaihteiden, vaihdemoottorien ja yksittäisten moottorien yleinen kyselylomake
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0014 - Referenssi: ARNREITER


CS0014 - Referenssi: ARNREITER
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Vaihde

Manuaalit

B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit


B2000 - ATEX-vaihteet ja -vaihdemoottorit
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Sertifikaatit

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Moottorit

Manuaalit

B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit


B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual


ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Sertifikaatit

C422110_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


C422110_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C423112_2G_2021 - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - ATEX 2G| NORD Moottorit, Rakennekoko: 63 - 200


C423112_2G_2021 - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - ATEX 2G| NORD Moottorit, Rakennekoko: 63 - 200
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C423113_3G_2021 - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - ATEX 3G| NORD Moottorit, Rakennekoko: 63 - 200


C423113_3G_2021 - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - ATEX 3G| NORD Moottorit, Rakennekoko: 63 - 200
 • Lataa Suomi
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Sähköiset säätökäytöt

Manuaalit

BU0135 - SK 135E - integroitu taajuusmuuttaja


BU0135 - SK 135E - integroitu taajuusmuuttaja
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0180 - SK 180E - integroitu taajuusmuuttaja


BU0180 - SK 180E - integroitu taajuusmuuttaja
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0200 - SK 200E - integroitu taajuusmuuttaja


BU0200 - SK 200E - integroitu taajuusmuuttaja
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0240 - SK 200E - tiivistetty käyttöohje


BU0240 - SK 200E - tiivistetty käyttöohje
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Sertifikaatit

C432410_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


C432410_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C432710_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


C432710_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
 • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset