A GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG„https://www.mynord.com“

internetes portáljának

felhasználási feltételei

1. § A „myNORD“ internetes portál

(1) A „https://www.mynord.com“ internetes portált regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt használhatják.

(2) Jelen felhasználási feltételek értelmében kizárólag a BGB 14 §-a szerinti vállalatok (azaz természetes vagy jogi személyek, illetve jogképes személyegyesítő társaságok, amelyek egy jogi ügylet megkötésekor üzletszerű vagy önálló szakmai tevékenységüket gyakorolják), közjogi értelemben vett jogi személyek vagy közjogi eszközökkel rendelkezők minősülnek felhasználónak.

(3) Az internetes portálon a felhasználók tájékozódhatnak a termékeinkről, konfigurálhatják azokat, a konfigurációkat szerkeszthetik, tárolhatják és kinyomtathatják.

(4) Ahhoz, hogy az említetteken felül ajánlatkéréseket és/vagy megrendeléseket küldhessenek, regisztrálniuk kell, illetve aktiváltatniuk (engedélyeztetniük) kell magukat az internetes portálon annak érdekében, hogy hozzájuthassunk a megrendelések gyors és problémamentes lebonyolításához szükséges információkhoz. Az ajánlatkérésekkel és megrendelésekkel kapcsolatos oldalak ezért csak az internetes portál azon regisztrált felhasználói számára hozzáférhetők, akik megfelelnek a jelen felhasználási feltételek 4. §-ában részletezett regisztrációs feltételeknek.

2. § A felhasználási feltételek érvényességi köre és tárgya

(1) Jelen, az internetes portál használatára vonatkozó felhasználási feltételek a portál valamennyi felhasználójára érvényesek. A regisztrált és aktivált felhasználók által leadott rendelésekre továbbá a „GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG általános üzleti feltételei” is vonatkoznak, amelyek a www.nord.com weboldalon bármikor lehívhatók, tárolhatók és kinyomtathatók.

(2) Az internetes portál használata kizárólag jelen felhasználási feltételek alapján engedélyezett. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, okok megjelölése nélkül megváltoztassuk. Jelen felhasználási feltételek aktuális verziójának érvényességét a felhasználó a 4. § szerinti regisztrációval, vagy, ha regisztráció nem szükséges, a használat tényleges megkezdésével elfogadottnak tekinti.

(3) Az internetes portálunk a Német Szövetségi Köztársaság területére készült a német jogrendszer követelményeit alapul véve. Nem vállalunk ezért felelősséget azért, hogy az internetes portál más államok felhasználói számára megfelelő, használatra alkalmas és az adott országokban jogilag engedélyezett.

3. § Az internetes portál tartalma és elérhetősége, termékek

(1) Saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk az internetes portál valamennyi területét, annak részeit módosítani, kiegészíteni, korlátozni, törölni, illetve a publikálását átmenetileg vagy véglegesen beszüntetni.

(2) Az internetes portál csak a technika jelenlegi állásának keretében használható. Az áramellátás és az átviteli hálózat műszaki üzemzavarai, hardver és szoftverhibák, a kapacitás szűk keresztmetszete, a szolgáltatás biztonsági, ill. karbantartási okokból való átmeneti megszakadása a portál használatának lehetőségét korlátozhatják. Nem szavatoljuk ezért az internetes portál mindenkori teljes körű használhatóságát.

(3) Nem vállalunk felelősséget továbbá az internetes portál vírusmentességéért sem. Anyagok letöltése előtt a felhasználók saját és az internetes portál védelme érdekében kötelesek megfelelő biztonsági védőintézkedéseket foganatosítani.

(4) Termékeink megjelenítése és konfigurációs lehetősége nem jelent részünkről kötelező érvényű ajánlatot. Sokkal inkább azt jelenti, hogy azt várjuk a felhasználótól, ő tegyen nekünk kötelező érvényű ajánlatot. A Konfigurátorban előhívható Tool tips (= segédfunkciók) az adott termékre vonatkoznak. Nem helyettesítik az adott termék ügyfél által igényelt alkalmasságára vonatkozó tanácsadást. Kérjük a felhasználót, hogy ezzel kapcsolatban forduljon szakértő munkatársainkhoz.

4. § Regisztráció, aktiválás

(1) Vannak olyan területek az internetes portálon, amelyekhez csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá. Az internetes portál további részei jogosultságokhoz kötöttek, ezért csak az általunk aktivált (engedélyezett) felhasználók által elérhetők.

(2) A felhasználó nevének, e-mail címének, valamint egy általa szabadon meghatározott jelszó megadásával kérheti a regisztrációját e-mailben. Az igénylésre egy megerősítő e-mailt küldünk a kérés fogadásáról, valamint egy megerősítő hivatkozást az általa megadott e-mail címre. A megerősítő hivatkozásra kattintást követően a felhasználó immáron regisztrált felhasználóként használhatja a portál jelszóval védett területét. A regisztrációhoz szükséges adatoknak meg kell felelniük a valóságnak; azok későbbi megváltozását a felhasználónak haladéktalanul közölnie kell.

(3) A felhasználónak nem „jár” a regisztrációja. Jogosultak vagyunk továbbá egy már megtörtént regisztrációt bármikor visszavonni. Erre például abban az esetben kerül sor, ha megállapítást nyer, hogy a felhasználó a regisztrációhoz szükséges adatokat hiányosan vagy hamisan adta meg, vétett a felhasználási feltételek ellen vagy már nem jogosult a portál használatára. Ebben a tekintetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a felhasználási jogosultság felülvizsgálata céljából tizenkét hónap elteltével egy újabb megerősítő e-mailt küldjünk a felhasználónak.

(4) A regisztrált felhasználónak titokban kell tartania a hozzáférési adatait, különös tekintettel a jelszavára.

(5) Az internetes portál árakat tartalmazó területének eléréséhez külön aktiválás (engedélyezés) szükséges. Erre egyedileg, a velünk történt egyeztetést követően kerül sor. A (3.) és (4.) cikkben foglalt szabályok az irányadók.

(6) A felhasználó aktiváláshoz szükséges adatait rögzítjük, és, ha az a rendelés teljesítéséhez szükséges, továbbításukra is lehetőségünk van. A felhasználó már jelen megállapodás keretében kifejezetten hozzájárul az adatok említett továbbításához.

5. § A felhasználót megillető jogok

(1) A regisztrált felhasználó egyszerű, nem kizárólagos és nem átruházható licencet kap az internetes portál használatára a szakmai tevékenysége keretében.

(2) A regisztrált felhasználó a „Konfigurálás“ gombra kattintva ajánlatkérést generálhat, és az „Új tétel” gombra kattintva pedig, szükség szerint a Konfigurátor segítségével termékeket adhat hozzá az ajánlatkéréséhez. Az elkészült ajánlatkérést a „Folyamat mentése és ajánlat létrehozása” gombra kattintva a Kosárba kell helyezni. Az említett módon létrehozott ajánlatkérések nem kötelező érvényűek, és nem képeznek egy, az ügyfél által kezdeményezett szerződési ajánlatot.

(3) Kötelező érvényű rendelés leadása csak az aktiváláshoz kötött területen lehetséges. A rendelés leadása előtt annak tartalma és az ügyfél adatai megjelennek egy összefoglaló oldalon. A regisztrált és aktivált felhasználó az áttekintés alatt a megfelelő módosítómezőkben még változtathat néhány rendelési adaton. Az „Általános üzleti feltételeket elfogadom” gombra kattintás után a regisztrált és aktivált felhasználó kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatot tesz azzal, hogy rákattint a „Fizetési kötelezettséget eredményező megrendelés” gombra.

(4) A megrendelést követően a regisztrált és aktivált felhasználó egy automatikus e-mailt kap, amelyben megerősítjük a rendelés kézhezvételét és visszaigazoljuk annak részleteit (érkeztetési igazolás). Az érkeztetési igazolás nem jelenti a szerződés elfogadását részünkről. A szerződés csak a rendelés-visszaigazolás kiküldését vagy a megrendelt termékek 30 napon belüli elküldésével jön létre.

(5) A rendszerünk a szerződés szövegét a szerződéskötést követően a regisztrált és aktivált felhasználó számára hozzáférhető módon tárolja. A regisztrált és aktivált felhasználó a rendelése tartalmát a megrendelés leadását követően haladéktalanul mentheti és/vagy kinyomtathatja, és később a „Projekt áttekintése” funkcióval bármikor megtekintheti.

6. § A felhasználót terhelő kötelességek

(1) A regisztrált és aktivált felhasználó szavatolja, hogy az általa a rendelés és aktiválás (engedélyezés) során megadott adatok (pl. név, cím, e-mail cím, bankszámlaadatok stb.) megfelelnek a valóságnak. Az esetleges változásokról a felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell bennünket.

(2) A regisztrált felhasználó szavatolja, hogy harmadik fél nem férhet hozzá az információkhoz, szoftverekhez, dokumentációkhoz, valamint a regisztráció során rendelkezésre bocsátott felhasználói adatokhoz. A felhasználó nem jogosult térítés ellenében vagy anélkül információkat, szoftvereket, dokumentációkat és a regisztráció során rendelkezésére bocsátott felhasználói adatokat harmadik félnek továbbadni. Nem jogosult továbbá a szoftvert, valamint annak dokumentációját módosítani, visszafejteni, átfordítani vagy annak részeit elkülöníteni.

(3) Amennyiben a felhasználó tudomást szerez a számára biztosított hozzáférési jogosultságokkal való visszaélés tényéről, akkor köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni bennünket. A felhasználó által jelentett hozzáférés-megsértések esetén jogunkban áll zárolni az internetes portál elérését a felhasználó előtt. A felhasználónak jótáll a hozzáférési adatokkal való neki felróható visszaélésért.

7. § Szerzői jog és egyéb védelem alá eső jogok

Az internetes portálunk tartalma (különös tekintettel az információkra, szoftverre, dokumentációkra, szövegekre, képekre, grafikákra, hang-, video- és animációs fájlokra), kialakítása és felépítése szerzői jogi védelem alatt áll. Kifejezetten fenntartjuk magunknak valamennyi jogot. A sokszorosításhoz, szerkesztéshez, terjesztéshez és mindennemű felhasználáshoz az írásbeli hozzájárulásunk szükséges, kivéve, ha az említett tevékenységek a törvényi előírások értelmében a beleegyezésünk nélkül is engedélyezettek. Ugyanez vonatkozik a márkáinkra és védjegyeinkre, a adattáblákra és vállalati emblémákra. A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten garantált jogokon felül a tartalom rendelkezésére bocsátásával semmilyen további jogot nem biztosítunk a felhasználónak, különös tekintettel szerzői jogokra, vállalatnevekre és iparjogvédelemre, így szabadalmakra, dizájnokra és márkákra vonatkozókat.

8. § A tartalmakért, hivatkozásokért vállalt felelősség

(1) Az általános törvényi előírások értelmében az internetes portálunk saját tartalmaiért mi felelünk.

(2) Az internetes portál tartalmát gondosan állítottuk össze, és törekszünk annak folyamatos felülvizsgálatára. Mindezek ellenére nem áll módunkban az információk helytállóságát, aktualitását, hiánytalanságát és folyamatos elérhetőségét szavatolni. Kötelező érvényű tájékoztatással, tanácsadással, ajánlásokkal és magyarázatokkal kizárólag egyéni kommunikáció keretében áll módunkban szolgálni.

(3) Az internetes portálunk tartalmának térítés nélküli átengedésekor vagy rendelkezésre bocsátásakor nem vállalunk felelősséget a tárgyi és jogi hiányosságokért. Kiváltképpen nem áll módunkban felelősséget vállalni harmadik fél (szerzői) jogainak helyességéért, hibátlanságáért, szabadságáért, a jelen tartalom hiánytalanságáért és/vagy használhatóságáért. A felelősségkizárás nem vonatkozik a nekünk felróható szándékosság vagy rosszhiszeműség esetére.

(4) Ajánlatunk tartalma idegen weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz; azok tartalmára semmilyen befolyással nem bírunk. A hivatkozott oldalak tartalmáért kizárólag az adott szolgáltató felel.

9. § Exportszabályozás

Meghatározott tartalmak átengedése a felhasználás céljától vagy a végső felhasználástól függően az Európai Unió, az Európai Unió tagállamai és/vagy az Egyesült Államok vonatkozó exportszabályozása alapján engedélyköteles, illetve teljesen tilos lehet. Az internetes portálunkon található tartalmakhoz való hozzáférés és/vagy azok továbbadása csak abban az esetben engedélyezett, ha a felhasználó biztosítja a vonatkozó kiviteli előírások betartását. Amennyiben a felhasználó vét az előírások ellen, jogosultak vagyunk azonnali hatállyal zárolni a hozzáférését az internetes portálunkhoz.

10. § Általános rendelkezések, illetékes bíróság, alkalmazandó jog

(1) Jelen felhasználási feltételekhez nem tartoznak kiegészítő korlátozások. Módosítások és kiegészítések csak írásos formában engedélyezettek. Ugyanez vonatkozik az írásbeliségre vonatkozó kitétel módosítására is.

(2) Amennyiben meghatározott kitételek egészben vagy részben érvényüket veszítik, ill. veszítenék, akkor az a többi rendelkezést nem érinti. Azoknak a rendelkezéseknek a helyébe, amelyeket jelen szerződés nem tartalmaz vagy amelyek érvényüket veszítették a törvény (BGB 306 § 2. bek.) lép. Amennyiben a konkrét esetben nem áll rendelkezésre megfelelő törvény (joghézag), vagy teljesíthetetlen eredményhez vezetne, szerződő feleknek tárgyalásos úton kell a hiányzó vagy érvénytelenné vált rendelkezés helyett érvényeset találni, olyat, amely az eredetihez gazdaságilag lehetőség szerint közel áll. Szerződő feleknek ehhez ki kell nyilvánítaniuk a szükséges szándékukat.

(3) A keletkező kötelezettségek teljesítési helye Bargteheide.

(4) Üzletemberek, közjogi értelemben vett jogi személyek vagy közjogi eszközökkel rendelkezők számára a hamburgi bíróság az illetékes. Amennyiben egy jogvita a városi bíróságok hatáskörébe esne, a Hamburg-Mitte városi bíróságot kell illetékesnek tekinteni.

(5) A nemzetközi és nemzetek fölött álló (szerződési) jogrendek, különös tekintettel a Bécsi (ENSZ) vételi egyezmény kizárásával a Német Szövetségi Köztársaság joga az irányadó.

2016. február