Informatie over privacybescherming

volgens Art. 13 AVG

Wij, de NORD DRIVESYSTEMS Group (bestaand uit de op onze website vermelde vestigingen), verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie met u en wij slaan deze gegevens op in onze systemen. Verantwoordelijk voor de dataverwerking is telkens de afdeling of persoon die uit de gegevens / signatuur van de afzender van de e-mail af te leiden is. U vindt de contactgegevens van de betreffende afdeling/persoon, wanneer u op onze website https://www.nord.com boven van taal wisselt en vervolgens op contact klikt.

De wettelijke basis bij de contactopname is hierbij in de regel Art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij gaan daarbij uit van ons gerechtvaardigde belang u informatie over onze producten resp. over ons bedrijf beschikbaar te kunnen stellen of uw aanvragen te kunnen beantwoorden.

Voor zover u ons uw contactgegevens heeft meegedeeld, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met onze contactopname en verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht aan de verzender van de e-mail.

Doorgeven van uw gegevens

Wij geven uw gegevens niet aan derden door. De gegevens worden slechts voor het bovenstaande doel gebruikt. Bij de verwerking van uw gegevens worden wij ondersteund door dienstverleners. Deze dienstverleners exploiteren bijv. onze servers waarop uw gegevens opgeslagen zijn en zij dienen bij de verwerking gegevens onze aanwijzingen strikt op te volgen.

In gevallen waarin wij dienstverleners inzetten die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, hebben wij ons ervan verzekerd dat bij de verwerking een aangemeten niveau van privacybescherming wordt gehandhaafd. Bij gebruik van Microsoft is dit veiliggesteld via het Privacy Shield verdrag en de zgn. Standard Contractual Clauses, die u hier [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ] kunt vinden.

Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden door ons slechts opgeslagen voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Na afloop van deze verplichte bewaarperiode - of wanneer u ons daarom vraagt - zullen wij uw persoonsgebonden gegevens wissen.

Uw rechten als betroffen persoon

Omdat u als onderwerp van de gegevensverwerking als betroffen persoon geldt, heeft u een recht op informatie over de bij ons opgeslagen gegevens en een recht op correctie, verwijdering, inperking van de verwerking en overdracht van de gegevens. Bovendien kunt u een op enig moment verleende toestemming voor de verwerking van uw gegevens herroepen. Tevens heeft u het recht om bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat wij uw gegevens op een niet toegelaten manier verwerken.

Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking, voor zover wij uw gegevens volgens Art. 6 lid 1 letter f AVG verwerken.

Onze vertegenwoordiger voor privacyzaken is Mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , telefoon: +49 421 69 66 32 0