Privacyverklaring

Inleiding

Geachte gebruiker,

Aangezien het voor ons belangrijk is dat u zich veilig en comfortabel voelt wanneer u onze website bezoekt en aangezien de bescherming van uw privacy voor ons van groot belang is, willen wij u hieronder informeren over de gegevensverwerking die op onze website plaatsvindt.

Bij alle processen in het kader van de gegevensverwerking houden wij ons aan de wettelijke voorschriften. De navolgende verklaring biedt u een overzicht van de aard van de gegevens die worden verzameld, de manier waarop de gegevens worden gebruikt en doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen en de manier waarop u informatie kunt krijgen over de aan beschikbaar gestelde gegevens.

§ 1 Verzameling en opslag van persoonsgegevens

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk op onze webserver geanalyseerd voor statistische doeleinden als een protocol om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze dataset bestaat uit

 • de naam en het adres van de opgevraagde inhoud,
 • de datum en tijd van de opvraag,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en besturingssysteem,
 • de referral-link, die aangeeft vanaf welke pagina u bij ons terecht bent gekomen,
 • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zo wordt afgekort dat het niet meer herleidbaar is tot een specifieke persoon.

De bovengenoemde protocolgegevens worden uitsluitend geanonimiseerd geanalyseerd.

Verdere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, registratie of het sluiten van een contract.

Omgang met de gegevens van sollicitanten

De gegevens van sollicitanten worden bij ons uitsluitend voor de sollicitatieprocedure opgeslagen. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van de sollicitant binnen 4 weken na afronding sollicitatieprocedure gewist. In sommige gevallen worden de gegevens met instemming van de sollicitant 1 jaar bewaard, zodat NORD de sollicitant op een mogelijke andere vacature kan attenderen.

§ 2 Gebruik, overdracht en verwijdering van persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling te verwerken, de kredietwaardigheid te controleren en voor de technische administratie van de websites overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b en letter f AVG.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract, voor facturatiedoeleinden of voor het innen van de vergoeding, of indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, art. 6 lid 1 letter a AVG. Het kan bovendien noodzakelijk zijn dat wij bij bestellingen de bestelgegevens van het bedrijf waarvoor u de bestelling heeft opgegeven, doorgeven aan leveranciers, wanneer de levering rechtstreeks af fabriek naar u plaatsvindt. Onze leveranciers ontvangen uitsluitend de informatie die nodig is om specifieke, aan hen toegewezen taken te verrichten. Geen elke ander gebruik van de informatie is toegestaan. Ook mogen wij persoonsgegevens doorgeven aan financiële dienstverleners en voor incassodoeleinden. Ook deze personen ontvangen alleen de informatie die nodig is voor de uitvoering van hun relevante taken. Voor zover wij ons in verband met bestellingen blootstellen aan risico's (bijv. aan betalingsrisico's bij leveringen op rekening), kunnen wij alleen de identiteit en kredietwaardigheid van een klant door een dienstverlener laten onderzoeken. Indien wij voor de gegevensverwerking gebruik maken van dienstverleners, worden de gegevens verwerkt op basis van een contractuele verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van art. 28 AVG.

Wij wijzen u erop dat wij op verzoek van bevoegde instanties in individuele gevallen het recht hebben informatie te verstrekken over opgeslagen gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolgingen, om politiediensten in staat te stellen om gevaren af te wenden, om de grondwettelijke taken van nationale en deelstaatinstanties, de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de militaire inlichtendiensten te ondersteunen of om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

§ 3 Veiligheidsinformatie

Wij hebben diverse veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke informatie in de juiste mate en op adequate wijze te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang in overeenstemming met deze privacyverklaring beperken tot speciaal geautoriseerde personen. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall om de toegang vanuit andere, met het internet in verbinding staande systemen te verhinderen. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijke informatie. Onze medewerkers zijn opgeleid inzake veiligheid en gegevens-/privacybescherming.

Wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld via onze websites, wordt de overdracht versleuteld met behulp van Transport Layer Security ("TLS") technologie (voorheen Secure Socket Layer ("SSL")). Gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld creditcardnummers of bankrekeninginformatie, wordt gecodeerd om extra bescherming te bieden.

(U mag uw wachtwoord voor toegang tot onze websites nooit met derden delen en u moet dit wachtwoord wijzigen als u vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot uw account of als u vreest dat uw wachtwoord gecompromitteerd zou kunnen zijn. Wanneer u onze pagina's hebt verlaten, moet u uitloggen en uw browser sluiten om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw gebruikersaccount. In het geval van communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen).

§ 4 Cookies, webanalyse-tools en andere verwerkingen

"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw pc specifiek aan u gerelateerde informatie op te slaan tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal bezoekers van onze website te bepalen en om ons aanbod voor u zo veilig, comfortabel en efficiënt mogelijk samen te stellen.

Wij gebruiken enerzijds zogenaamde “Session-cookies” die uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan een van onze websites opgeslagen worden. Anderzijds gebruiken wij “permanente cookies” om informatie over computers vast te leggen die herhaaldelijke onze website bezoeken. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersbegeleiding bieden, u “herkennen” en u bij herhaaldelijk gebruik een gevarieerde website en nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanent cookie blijft beperkt tot een identificatienummer. De geldigheidsduur van een permanent cookie bedraagt 60 dagen; na afloop van deze 60 dagen wordt het cookie automatisch gewist. Naam, IP-adres of andere informatie over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen en wij leggen ook geen individueel profiel over uw gebruikersgedrag vast.

Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in de door u gebruikte browser het opslaan van cookies deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat hij u informeert, wanneer er een cookies wordt geplaatst. U kunt cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw pc wissen. Houd in dat geval echter rekening met een beperktere weergave van onze website en een beperkte gebruikersgeleiding.

Bing Ads

Om te kunnen bepalen hoeveel gebruikers op een Bing-advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een conversiepagina ("remarketing"), maken wij gebruik van de "Bing Ads"-dienst van Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Als u op onze website bent gekomen via een Microsoft Bing-advertentie, zal Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer opslaan. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. a AVG. U kunt uw toestemming hier op elk gewenst moment herroepen. Meer informatie over Bing Ads vindt u hier.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Voor zover wij gebruik maken van aanbieders die gevestigd zijn in onveilige derde landen, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Google Display & Video 360 (voorheen Doubleclick Bid Manager)

Op deze website gebruiken wij de tool Display & Video 360 van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, die gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons zo helpt onze marketingmaatregelen en onze website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Display & Video 360 gebruikt om advertentiecontacten en clicks op advertenties te koppelen aan een daaruit voortvloeiend gebruik van onze website. Zo kunnen wij vaststellen of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien onze website bezoeken en of en in welke producten zij geïnteresseerd zijn. Dit helpt ons om ons budget voor reclame en advertenties efficiënter te gebruiken. De verzamelde gegevens kunnen door ons ook worden gebruikt om op basis van uw interesses (bijvoorbeeld bekeken producten) reclame te maken.

Pseudonieme online identificatienummers (zoals cookie-ID's of IP-adressen) worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. Er worden geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken slechts de herkenning van uw eindapparaat en uw internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens zullen door ons niet worden gebruikt om u als gebruiker van onze website persoonlijk te identificeren zonder uw specifieke toestemming.

Wij wijzen erop dat Google bezoeken aan deze website kan koppelen aan geregistreerde gegevens voor gebruikers die zich bij Google hebben geregistreerd. U kunt precies te weten komen hoe Google met uw gegevens omgaat op de privacypagina's van Google door op de volgende link te klikken: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Onder de volgende link vindt u uitleg hoe u het verzamelen van gegevens door Google op uw computer of uw mobiele apparaat kunt uitschakelen: https://support.google.com/ads/answer/7395996

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming, voor zover u die hebt verleend.

U kunt uw toestemming daarvoor hier aanpassen of hier herroepen.

Campaign Manager (voorheen DoubleClick by Google)

Deze website maakt gebruik van het online marketingtool "Campaign Manager" van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Een cookie-ID wordt gebruikt om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven, en om zo te voorkomen dat ze meermaals worden weergegeven. Bovendien kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieaanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar een aankoop te doen. Volgens Google bevatten de cookies van Campaign Manager geen persoonlijke informatie.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de server van Google. Om een directe overdracht van uw gegevens aan Google te voorkomen, gebruiken wij het website-management-tool Zaraz. Raadpleeg het Zaraz-item in deze privacyverklaring voor informatie over de werking en verwerking van uw gegevens.

Daarnaast maken de cookies van Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) die wij gebruiken het ons mogelijk te begrijpen of u bepaalde acties op onze website onderneemt nadat u een van onze display/video-advertenties op Google of op een ander platform via Campaign Manager hebt geopend of erop hebt geklikt (conversietracking). Campaign Manager gebruikt dit cookie om te begrijpen met welke content op onze websites u interacties hebt gehad, zodat we u later gerichte reclame kunnen sturen. Meer informatie over privacybescherming bij Google vindt u hier .

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. a AVG. U kunt uw toestemming hiervoor hier aanpassen of hier herroepen.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Captcha

Om onze webformulieren tegen geautomatiseerde aanvragen te beschermen, gebruiken wij een zogenaamde "Captcha" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten. In het kader van de captcha-functie kan u gevraagd worden om taken op te lossen of om keuzevakjes aan te vinken. De in dit kader verrichte gebruikersinvoer en evt. ook de muisbewegingen worden gebruikt om in te schatten of de invoer van een mens of van een geautomatiseerd programma afkomstig is. De inbedding vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG waarbij ons belang gelegen is in de preventie van spam en misbruik. Wanneer u deze gegevensverwerking niet wenst, gelieve u af te zien van het gebruik van onze webformulieren.

Cloudflare

Met het oog op het opsporen van storingen, het voorkomen van misbruik en de afweer van aanvallen op onze website verwerken wij uw IP-adres en de tijdstippen waarop u onze website bezoekt. Hiervoor maken wij gebruik van de dienstverlener Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS). Dit houdt in dat Cloudflare de gegevensoverdracht tussen uw browser en onze servers analyseert, waarbij Cloudflare cookies gebruikt om u toegang te geven tot onze website. Deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. f AVG.

Ons legitiem belang bestaat erin de functionaliteit en veiligheid van onze systemen te waarborgen voor de bezoekers.

Zaraz

Deze website gebruikt het website-management-tool Zaraz van de dienstverlener Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Dit is een cloud-platform voor het beheer van website-instellingen. Website-content - met inbegrip van Google scripts en andere tools van derden - wordt opgeslagen op Zaraz cloudservers en via deze servers aan de gebruikers afgegeven. Content wordt niet langer rechtstreeks van derden geladen, zodat deze geen informatie over websitebezoekers meer ontvangen. Er is dus alleen een uitwisseling van gegevens tussen de gebruiker en de Zaraz-servers. Dit dient ervoor om de veiligheid van de gebruikersgegevens te verhogen.

Cloudflare houdt protocolgegevens bij over gebeurtenissen die op ons netwerk plaatsvinden. Sommige van deze protocolgegevens bevatten informatie over bezoekers en/of bevoegde gebruikers van domeinen, netwerken, websites of applicatie-interfaces ("API's"). Deze metadata bevatten uiterst beperkte persoonsgegevens, meestal in de vorm van IP-adressen. Cloudflare verwerkt deze gegevens volgens de instructies in de hoofddatacentra in de VS en Europa voor een beperkte periode.

Met Cloudflare Inc. is overeenkomstig art. 28 AVG is een overeenkomst voor verwerking in opdracht gesloten. Deze dienstverlener is strikt gebonden aan instructies en verwerkt uw gegevens alleen in het kader van het dienstverleningscontract.

Deze verwerking geldt als ons legitieme belang volgens art. 6 lid 1 let. F AVG.

Het gerechtvaardigde belang bestaat daarin dat wij de kwaliteit van onze content willen verbeteren door een functioneel beheer van de website om zo het gebruik van onze website aangenamer te maken voor de bezoekers.

Als de gegevens in deze context buiten de EU of de EER worden verwerkt, dient u er rekening mee te houden dat er met Cloudflare Inc. standaard contractuele clausules zijn gesloten op grond van art. 46, lid 2 let. c AVG. Er blijft echter een risico bestaan dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden in beroep te gaan.

Cookiebot

Om een functionele cookie-consent-tool te kunnen gebruiken, maken wij gebruik van de dienst Cookiebot van de provider Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen. Met dit tool kunnen wij onderscheid maken tussen verschillende soorten cookies en de respectievelijke informatie daarover. De volgende gegevens worden daarbij door Cookiebot verwerkt: Datum en tijdstip van uw toestemming (consent), technische browsergegevens, de URL van onze website en uw geanonimiseerde IP-adres. Uw gegevens worden 12 maanden na uw toestemmingsverklaring door Cookiebot gewist.

Het gebruik van Cookiebot is gebaseerd op Art. 6 lid 1 pag. 1 let. f AVG in het belang van een functionele en correcte administratie van uw toestemmingen die vereist zijn onder de privacywetgeving. Het plaatsen van cookies is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 let. a AVG. Meer informatie over Cookiebot vindt u hier .

Google Ads Conversion & Remarketing

Om het aantal gebruikers te tellen dat op een advertentie heeft geklikt, maken wij gebruik van de dienst "Google Ads Conversion Tracking" van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten. Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken indien u op een advertentie van Google hebt geklikt. Zo kan worden vastgesteld dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar een doelpagina (conversie). Met deze informatie worden conversiestatistieken opgesteld. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. a AVG. Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De in het cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google van de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te kunnen verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een daarop gerichte instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de in de cookie opgeslagen gegevens over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat Google deze gegevens verwerkt door op de link Google Analytics deactiveren te klikken . Hiermee wordt een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u de website bezoekt.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google. Wij wijzen erop dat op onze internetpagina's Google Analytics is uitgebreid met de code ""gat.anonymizeIp();"" om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking). U kunt de vastlegging door Google Analytics eveneens verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die een toekomstige vastlegging van uw gegevens bij bezoeken aan de website verhindert Google Analytics deactiveren. De rechtsgrondslag voor verwerking in het geval van uw toestemming is Art. 6 lid 1 let. a AVG.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Wanneer wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, vindt de overdracht aan een derde land plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG."

Google DoubleClick

Om voor de bezoekers van onze website relevante advertenties te kunnen plaatsen, maken wij gebruik van het online marketingtool "DoubleClick" van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten. Een cookie-ID kan worden gebruikt om te registreren welke advertenties in welke browser worden getoond en de ID voorkomt dat dezelfde advertentie meer dan eens wordt getoond. Bovendien kan worden vastgelegd of een advertentie is geplaatst en of de website van de adverteerder op een later tijdstip via dezelfde browser is opgeroepen en daar iets is gekocht. Via het DoubleClick-tool maakt uw browser normaal gesproken automatisch verbinding met de server van Google en kan - als u bij een Google-service bent geregistreerd - het bezoek aan uw account toewijzen. Om een directe overdracht van uw gegevens aan Google te voorkomen, gebruiken wij het website-management-tool Zaraz. Raadpleeg het Zaraz-item in deze privacyverklaring voor informatie over de werking en verwerking van uw gegevens.

U kunt de cookies voor de conversie-tracking deactiveren . Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google. De rechtsgrondslag voor verwerking in het geval van uw toestemming is Art. 6 lid 1 let. a AVG.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van providers in onveilige derde landen en u hiermee instemt, zal de overdracht naar een derde land gebaseerd zijn op uw toestemming in overeenstemming met Art. 49 (1) let. a AVG.

Google Fonts

Voor de functionele weergave van onze lettertypes (fonts) gebruiken wij de Google Fonts van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u onze site bezoekt, wordt uw IP-adres doorgegeven via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google is deze doorgifte gescheiden van andere Google-diensten. Bovendien worden gegevens zoals taalinstellingen, schermresolutie, browsernaam en -versie aan Google doorgegeven. Google bewaart deze gegevens een jaar lang. Als u deze gegevens voortijdig wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Google Support . Hoe Google precies met uw gegevens omgaat, kunt u vinden op de privacypagina 's van Google.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. a AVG. U kunt uw toestemming hiervoor aanpassen of intrekken.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van providers in onveilige derde landen en u hiermee instemt, zal de overdracht naar een derde land gebaseerd zijn op uw toestemming in overeenstemming met Art. 49 (1) let. a AVG.

Google Maps

Op onze websites bedden wij kaartdiensten in van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Verenigde Staten, die niet op onze servers zijn opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het oproepen van onze websites met ingebedde kaartdiensten niet automatisch leidt tot het opnieuw laden van inhoud van de derde aanbieder, tonen wij in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen previewafbeeldingen van de kaarten. Hierdoor ontvangt de externe aanbieder geen informatie.

Pas na een klik op de voorbeeldafbeelding wordt de inhoud van de derde aanbieder opnieuw geladen. Dit verschaft de derde partij de informatie dat u onze site hebt bezocht, alsmede de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de externe, derde aanbieder. Door op de voorbeeldafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om inhoud van de derde aanbieder opnieuw te laden. De inbedding is gebaseerd op uw toestemming, op voorwaarde dat u vooraf uw toestemming hebt gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken, Art. 6 lid 1 let. a AVG.

Wij wijzen u erop dat de integratie van sommige kaartdiensten ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU of de EER zullen worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken op basis van rechtsmiddelen. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, vindt de doorgifte aan een onveilig derde land plaats op basis van art. 49 (1) let. a AVG.

Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Google en de Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering plaatsvindt op domein- of cookieniveau, blijft dit voor alle tracking-tags gelden, zolang deze zijn geïm

De Tag Manager wordt gebruikt om de tools en externe diensten te beheren die wij op onze website gebruiken, en maakt het gebruik van zogenaamde tags mogelijk. Een tag is een code-element dat in de brontekst van de website wordt opgeslagen om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina- of service-elementen en tools in welke volgorde worden geactiveerd en geladen. Het tool activeert andere tags die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen en die in dit privacybeleid nader worden toegelicht.

Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server van Google in de VS. Meer informatie hierover vindt u in de informatie van Google over de Tag-Manager. Om een directe overdracht van uw gegevens aan Google te voorkomen, gebruiken wij het website-management-tool Zaraz. Raadpleeg het Zaraz-item in deze privacyverklaring voor informatie over de werking en verwerking van uw gegevens.

Het gebruik van de Tag Manager is gebaseerd op ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. f AVG.

Wij wijzen u erop dat de integratie van sommige kaartdiensten ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU of de EER zullen worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken op basis van rechtsmiddelen. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, vindt de doorgifte aan een onveilig derde land plaats op basis van art. 49 (1) let. a AVG.

Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Met uw toestemming geeft u tevens aan dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt, juist en volledig zijn en dat u de bevoegde gebruiker van het e-mailadres bent. U ontvangt dan een bevestigingsmail waarin u de nieuwsbriefregistratie kunt afronden (double opt-in).

Dit is nodig zodat wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u ook uw toestemming voor een evaluatie van de nieuwsbrief na het openen en van aangeklikte content met behulp van het systeem van onze gecontracteerde verwerker HubSpot. Met behulp van dit systeem kunnen we onze nieuwsbrief beter afstemmen op de interesses van onze nieuwsbriefabonnees. Zie de paragraaf HubSpot hieronder voor meer informatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos intrekken door op de link in de voetregel van onze nieuwsbrief te klikken. Als u uw toestemming intrekt, ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven meer.

De gegevens worden gedurende drie jaar na uitschrijving van de nieuwsbrief in overeenstemming met artikel 6, lid 1, let. f AVG bewaard met het oog op aanspakelijkheidsverplichtingen en de eventuele verdediging tegen schadeclaims op grond van artikel 5, lid 2, AVG. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten gelden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven of verplicht. Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u onze nieuwsbrief niet ontvangen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats en geen profiling conform artikel 22 lid 1 en 4, AVG.

HubSpot

Wij gebruiken voor onze online marketingactiviteiten HubSpot , 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland voor de volgende aspecten:

 • E-mail-marketing (uitnodigingen voor beurzen, nieuwsbrieven enz.)
 • Landingspagina's en contactformulieren
 • Sociale media publicatie & reporting
 • Rapportage (bijv. verkeersbronnen, bezoeken enz.)

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Via onze contactformulieren kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, content downloaden, gratis toegangskaarten voor beurzen ontvangen en ons hun contactinformatie en andere demografische informatie gegevens beschikbaar stellen.

Om ons contactformulier te gebruiken, hebben wij van u de gegevens nodig die als verplichte velden zijn gemarkeerd. Wij gebruiken deze gegevens op basis van Art. 6 lid 1 pag. 1 let. f AVG om uw aanvraag te beantwoorden en om de veilige en functionele structuur van de website te verzekeren. Voor zover uw via het contactformulier doorgegeven gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6 lid 1 pag. 1 let. f AVG, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking.

Bovendien kunt u zelf beslissen of u ons verdere gegevens wilt verstrekken. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet verplicht om contact met ons op te nemen. Wij verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 pag. 1 let. a AVG. U kunt uw toestemming voor de verwerking van de vrijwillige informatie te allen tijde herroepen. Hiertoe kunt u contact opnemen met het in het impressum vermelde e-mailadres.

Uw gegevens zullen alleen worden verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. Wij zullen uw gegevens wissen indien deze niet langer nodig zijn en er geen andersluidende wettelijke bewaarplichten bestaan.

Wij hebben de mogelijkheid om het surfgedrag van onze websitebezoekers te analyseren met behulp van HubSpot. De statistische gebruiksgegevens van ons online marketingaanbod worden gebruikt om de websitefuncties te optimaliseren en onze websitebezoekers content aan te bieden die is afgestemd op hun interesses. Wij doen dit alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, op grond van Art. 6 lid 1 let. a AVG. U hebt de mogelijkheid om tracking door HubSpot te verhinderen en uw toestemming in te trekken door op de volgende link te klikken: HubSpot-tracking deactiveren

Er wordt dan een cookie met een geldigheidsduur van 2 jaar voor u geplaatst, wat betekent dat tracking door HubSpot op onze website niet langer plaatsvindt.

Onze e-mail-service is zo ontworpen dat wij automatisch worden geïnformeerd of en wanneer een e-mail is geopend en op welk tijdstip op welke link in de e-mail is geklikt. Dit betekent dat voor de hierboven beschreven e-mail- en online marketingactiviteiten ook het volledige IP-adres van websitebezoekers wordt verzameld, maar dat dit niet permanent wordt opgeslagen.

U kunt het privacybeleid van HubSpot hier bekijken, meer informatie over AVG-conformiteit hier . Informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier . Meer informatie over de verwerking van gegevens in verband met uw contactgegevens vindt u hier.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Informizely

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek en worden bij de uitvoering daarvan ondersteund door dienstverlener Informizely BV, WG-plein 425, 1054SH, Amsterdam, Nederland. Deze dienstverlener handelt strikt volgens de instructies in het kader van een opdrachtverwerkingsovereenkomst. Wij geven uw gegevens niet door naar locaties buiten de EU of EER.
Wij vragen u niet om persoonlijke gegevens vrij te geven binnen het tevredenheidsonderzoek.

E-mail-enquêtes
Om u te kunnen laten deelnemen aan de enquête, gebruiken wij uw e-mailadres.
Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel de diensten of producten die wij leveren, te beoordelen en zo onze dienstverlening te verbeteren op basis van de feedback. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG, in het kader van ons zojuist genoemde legitieme belang. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken.
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel van het onderzoek / de enquête.

Website-onderzoeken
Om u aan het onderzoek te laten deelnemen, hebben wij uw IP-adres nodig dat door de dienstverlener wordt geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt alleen verwerkt, als u deelneemt aan het tevredenheidsonderzoek. Helaas is deelname om technische redenen niet mogelijk zonder het IP-adres.
Het verstrekken van uw IP-adres is vrijwillig en is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter a) AVG. Als u dit niet openbaar wilt maken als onderdeel van het onderzoek, neem dan niet deel.
Uw IP-adres wordt onmiddellijk na het verzenden van de enquête geanonimiseerd. Na anonimisering is herleiding tot specifieke personen niet meer mogelijk.

Website Visitor Tracking (Dealfront)

Wij gebruiken Dealfront-technologieën (Echobot Group GmbH, Durlacher Allee 73, 76131 Karlsruhe).

Met behulp van Dealfront herkennen wij welke bedrijven onze website bezoeken. Hiervoor wordt uw IP-adres verwerkt om vast te stellen of het een bedrijfsgerelateerd IP-adres betreft. Dealfront identificeert bedrijven op basis van hun publiekelijk geregistreerde IP-adressen en de IP-adressendatabase die door Dealfront wordt onderhouden. Alleen bedrijfsbezoeken worden weergegeven. Alle gebruikers die onze website bezoeken vanaf particuliere IP-adressen worden automatisch uitgefilterd. Alle bezoekgegevens worden op bedrijfsniveau verzameld. De tracker-cookie wordt alleen ingesteld voor het website-domein en wordt gebruikt om een unieke identificatie in te stellen om verschillende bezoekers te kunnen onderscheiden. Bij inzage in de gelinkte bedrijfsinformatie kan de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens niet volledig worden uitgesloten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, let. a AVG, indien u die heeft verleend.

Wij wijzen u erop dat Dealfront gebruik maakt van dienstverleners die gegevens ook in de VS kunnen verwerken. Bij overdrachten naar de VS is een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd dankzij de certificering van de dienstverleners onder het adequaatheidsbesluit (EU-US Data Privacy Framework).

LinkedIn Insight Tag, Linked Ads, LinkedIn Analytics

Wij gebruiken het conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, om het bereik van onze website en onze marketingactiviteiten te meten. Dit tool maakt een cookie aan in uw webbrowser, dat onder meer de volgende gegevens verzamelt: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en pagina-events (bijv. pagina-oproepen). IP-adressen worden ingekort of (indien gebruikt om leden via meerdere apparaten te bereiken) gehasht. De directe identificatoren van de leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist. Voor dit geval wordt de LinkedIn Insight-tag op onze website geïntegreerd en maakt hij verbinding met de LinkedIn-server wanneer u onze website bezoekt en bij LinkedIn bent ingelogd. Persoonsgegevens worden niet door LinkedIn gedeeld, maar wij krijgen wel geanonimiseerde rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. Voor meer informatie over privacybescherming bij LinkedIn verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn. Als lid van LinkedIn hebt u ook de mogelijkheid om reclamedoeleinden te deactiveren in de instellingen van uw LinkedIn-account . De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, let. a AVG, indien u die heeft verleend.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van aanbieders in onveilige derde landen, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Monotype Web Fonts

Om lettertypes in hun geheel op onze website te kunnen weergeven, maken wij gebruik van de dienstverlener Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 VS. Zodra u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met servers van Monotype Imaging Holdings Inc. om licentie- en afrekeningstechnische redenen, wordt uw IP-adres doorgegeven en worden de vereiste webfonts door uw browser in de cache van uw browser geladen zodat de teksten en fonts kunnen worden weergegeven. Uw IP-adres wordt 30 dagen door Monotype bewaard en daarna verwijderd. Wij gebruiken Monotype in het belang van een aantrekkelijke en uniforme presentatie van ons online-aanbod. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 let. a AVG.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Monotype vindt u in hun privacyverklaring .

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij providers in onveilige derde landen gebruiken, is de overdracht aan een derde land gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) let. a AVG.

Gesloten gebruikersgroep myNORD en E-Shop

Om ons internetportaal myNORD en/of onze e-shop te kunnen gebruiken, hebben wij uw registratie nodig. Daarbij vragen wij u om alle gegevens die wij voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen nodig hebben: uw volledige naam resp. volledige bedrijfsnaam plus de namen van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon of personen, uw e-mailadres, uw adres (factuuradres en een evt. afwijkend afleveradres) en evt. uw telefoonnummer (bijv. voor het geval dat een leveringstermijn op korte termijn afgesproken moet worden). Tevens moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. Daardoor hoeft u de volgende keer dat u met deze gebruikersgegevens inlogt, niet opnieuw uw gegevens in te voeren. Wij slaan de door u ingevoerde gegevens op om daarmee een klantaccount aan te maken. Via dit account kunnen wij uw bestellingen vastleggen, uitvoeren en afhandelen. Wij houden uw gegevens voor verdere bestellingen beschikbaar (registratie), zolang u de registratie handhaaft. U kunt de details van actuele en vroegere bestellingen en de verwachte leveringstermijnen bekijken. U heeft te allen tijde het recht om uw registratiegegevens af te roepen, te corrigeren en te verwijderen. Wij maken uw registratie bij ons ongedaan, wanneer een verwijdering van het account wettelijk voorgeschreven is, ten laatste twee jaar na de uitvoering van uw laatste bestelling.

De overdracht van gegevens van ons naar u is gecodeerd via SSL/TLS. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 lid 1 let. f AVG voor de verwerking van uw bestellingen en Art. 6 lid 1 let. b AVG voor de uitvoering van het met u gesloten contract.

Novalnet

Op het gebied van de gesloten e-shop werken wij samen met de full-service betalingsdienstaanbieder Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, voor de verwerking van creditcardbetalingen. Daartoe worden uw betalingsgegevens versleuteld aan Novalnet doorgegeven. Buiten het in gang zetten van de betalingsverwerking, hebben wij geen invloed op de verwerking van de gegevens door Novalnet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Novalnet AG , dat u hier kunt vinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 lid 1 let. f AVG voor de verwerking van uw bestellingen en Art. 6 lid 1 let. b AVG voor de uitvoering van het met u gesloten contract.

YouTube

Wij maken op onze website af en toe gebruik van YouTube-video's van de aanbieder Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze video's zijn opgenomen in de "uitgebreide privacybeschermingsmodus" van YouTube, waarbij volgens YouTube geen informatie over bezoekers van de website wordt opgeslagen, zolang de video niet wordt afgespeeld. Indien u de video afspeelt, verklaart u zich in akkoord met art. 6 lid 1 let. a AVG en stemt u ermee in dat de gegevens door YouTube als verantwoordelijke instantie worden verwerkt en dat deze verwerking niet door ons verder kan worden beïnvloed. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van YouTube voor meer informatie.

Indien de gegevens in dit verband buiten de EU of de EER worden verwerkt, bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Indien wij gebruik maken van providers in onveilige derde landen, vindt de overdracht aan een derde land plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 let. a AVG.

§ 5 Verwijdering van gegevens

Voor zover dit in het kader van deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en -termijnen. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegelaten doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

§ 6 Uw rechten als betroffen persoon

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens biedt de AVG u als betrokkene bepaalde rechten:

Recht op informatie (art. 15 AVG)

U hebt het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de in artikel 15 van de AVG gedetailleerd opgesomde informatie.

Recht op correctie (art. 16 AVG)

U hebt het recht te verlangen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd en, in voorkomend geval, dat onvolledige gegevens per omgaande worden gecompleteerd.

Recht op verwijdering (art. 17 AVG)

U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens per omgaande worden gewist, mits een van de in artikel 17 van de AVG individueel opgesomde redenen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verlangen, indien een van de in Art. 18 AVG opgesomde voorwaarden van toepassing is, bijv. indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de toetsing door de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die in detail zijn opgesomd in artikel 20 van de AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven.

Herroepingsrecht (art. 7 AVG)

Indien de verwerking van gegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken overeenkomstig Art. 7, lid 3 AVG. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen geldt met het oog op de toekomst. Verwerkingshandelingen die vóór de herroeping plaatsvonden, worden niet beïnvloed.

Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Indien gegevens worden verzameld op grond van art. 6 (1) pag. 1 let. f AVG (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen) of op grond van art. 6 (1) pag. 1 let. e AVG (gegevensverwerking ter bescherming van het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag), hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie (Art. 77 AVG)

Overeenkomstig Art. 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de bepalingen inzake privacybescherming. Het recht op bezwaar kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat waar u uw gewoonlijk woonachtig bent of werkt of op de locatie waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Geldend maken van uw rechten

Tenzij hierboven anders is aangegeven, kunt u contact opnemen met de in het impressum genoemde aanspreekpunt om uw recht op privacybescherming te doen gelden.

§ 7 Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wij verwerken uw gegevens met het oog op direct marketing. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van gegevens voor deze doeleinden. Uitoefening van uw recht leidt tot een beëindiging van de verwerking ten behoeve van gerichte werving/reclame. Richt uw bezwaar aan: info@nord.com

Contactgegevens van de functionaris voor privacybescherming

Onze externe functionaris voor privacybescherming zal u graag informatie verstrekken over het onderwerp privacybescherming onder de volgende contactgegevens:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Germany
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com

Indien u zich tot onze functionaris voor privacybescherming wendt, gelieve dan ook het in het impressum genoemde verantwoordelijke aanspreekpunt te vermelden.