Duurzaamheid (CSR)

Wij handelen op een milieubewuste, verantwoorde en integere manier. Als verantwoordelijk bedrijf gaan wij zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en gaan we zorgvuldig om met de natuur. Met energiezuinige aandrijfsystemen ondersteunen wij de industrie bij het verlagen van de CO₂-uitstoot.

Verantwoordelijkheidsprincipes kenmerken ons handelen als onderneming.

Als wereldwijd actieve onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op lokaal niveau en in onze business units wereldwijd. Daarbij streven wij samen met al onze medewerkers continue verbetering na of het nu gaat om gezondheid en veiligheid op het werk of om de optimalisering van processen met onze leveranciers. Economische winstgerichte ontwikkeling, de bescherming van ons milieu en energiebesparing worden niet gezien als tegenstrijdige doelstellingen, maar als een gemeenschappelijke taak.

Onze CSR-strategie en de speerpunten voor ons handelen

Ons duurzaamheidswerk is een belofte aan onze klanten, aan het grote publiek en aan alle medewerkers van de NORD DRIVESYSTEMS Groep dat we consequent handelen op een ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde manier.

Duurzaamheid in aandrijftechnologie

Lees meer over onze CSR-strategie, onze actiegebieden en onze routekaart voor de komende jaren in onze nieuwe flyer.

Flyer downloaden

Bedrijfsbeleid en gedragscode

De tevredenheid en het succes van onze klanten staan centraal in ons denken en handelen. Onze missie en onze waarden vormen de holistische benadering waarmee wij economische efficiëntie en duurzaamheid in alle activiteiten in balans brengen. Dit omvat voor ons niet alleen de innovaties op het gebied van energie-efficiëntie, maar ook een werknemersgerichte aanpak en een wereldwijd, op partnerschap gebaseerd netwerk.

Dit ondernemingsbeleid geldt voor alle vestigingen en bedrijfsonderdelen van NORD DRIVESYSTEMS en is bindend voor de directie, alle leidinggevenden en medewerkers. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij dezelfde waarden, doelstellingen en managementbenaderingen hanteren. Daarom moet deze gedragscode ook worden nageleefd door contractpartners die op onze terreinen en in onze vestigingen werk verrichten.

In overeenstemming met onze gedragscode nemen wij onze verantwoordelijkheid door de gevolgen van onze zakelijke beslissingen en handelingen in economisch, technologisch, sociaal en ecologisch opzicht af te wegen en door een aangemeten balans tussen de diverse belanghebbenden tot stand te brengen.

Rapporten, certificaten, audits

Als bedrijf vertrouwen we op certificeringen, onafhankelijke audits, internationale rapportage en lidmaatschappen van wereldwijde organisaties om onze toewijding aan transparantie en duurzaamheid aan te tonen. In lijn met onze duurzaamheidsstrategie streven we ernaar om regelmatig te worden geëvalueerd door onafhankelijke instellingen.

Efficiënte aandrijvingsoplossingen van NORD

Bij NORD DRIVESYSTEMS werken we voortdurend aan de verlaging van het energieverbruik van onze producten. Daarbij zijn we niet alleen gericht op financiële voordelen vanuit het perspectief van stijgende energieprijzen. Als betrokken familiebedrijf willen we een positieve impact hebben op de wereldwijde CO2-voetafdruk voor toekomstige generaties.

Supply chain / toeleveringsketen (LkSG)

De NORD DRIVESYSTEMS Groep zal de Supply Chain zorgvuldigheidswetgeving tegen 2023 implementeren. We willen onze klanten en al onze collega’s de zekerheid bieden dat onze producten zijn gemaakt met grondstoffen en componenten uit duurzame productie en dat het vanzelfsprekend is dat onze partners in de supply chain zich ook verplicht voelen de handhaving van de mensenrechten te waarborgen.

Klokkenluidersbeleid

In overeenstemming met de klokkenluidersrichtlijn heeft NORD DRIVESYSTEMS een systeem opgezet voor het melden van inbreuken op het Unierecht. Meldingen gaan rechtstreeks naar onze externe ombudsman, FIRST PRIVACY GmbH in Bremen, Duitsland, die deze vertrouwelijk behandelt en ze na een eerste onderzoek doorstuurt naar onze interne compliance-afdeling voor verdere actie.

Meer te weten komen