Lang meegaande en hygiënevriendelijke aandrijvingen dankzij nsd tupH oppervlakteveredeling

Voor hygiënekritische bedrijfstakken zoals de levensmiddelen- of farmaceutische industrie biedt NORD een economisch interessant alternatief voor roestvast staal met de oppervlakveredeling nsd tupH voor veel van zijn aandrijvingscomponenten.

Bij toepassingen in de levensmiddelen-, dranken- of cosmetica-industrie, maar ook in de farmaceutische industrie en op andere gebieden, worden aandrijfoplossingen blootgesteld aan intensieve was-, spoel- en desinfectieprocessen. Ook de omstandigheden in water-, afvalwater- en offshore-toepassingen en in kustgebieden zijn extreem. Om materiaalschade te voorkomen moeten motorreductoren en frequentieregelaars voldoen aan hoge eisen inzake corrosiebestendigheid en slijtvastheid. Bovendien moet hun oppervlak gemakkelijk te reinigen zijn.

Traditioneel is in deze branches voor verschillende benaderingen gekozen met wisselend succes:

 • Spuitwerk / lak
  Een oplossing die in eerste instantie goedkoop lijkt. Laksystemen kunnen worden aangepast aan de eisen in een zeer variabele kwaliteit, maar zij dragen het risico in zich van afbladderende verfschilfers die kunnen leiden tot mogelijke verontreiniging van het product, en corrosie die de levensduur sterk kan verkorten. Beide punten vragen om een betere oplossing als men de risico's en kosten wil beperken.

 • Bescherming van de aandrijfoplossing met een motorkap
  Een kap biedt een vergaand betrouwbare bescherming van de aandrijving en sluit deze hermetisch af van de omgeving, maar brengt extra kosten en inspanningen met zich mee voor installatie en onderhoud. Bij open motorkappen wordt de reiniging onder de motorkap meestal verwaarloosd. De ziektekiemen en bacteriën die daardoor ontstaan, worden bovendien op grote schaal verspreid door de gebruikelijke motorventilator. Onder volledig gesloten motorkappen voeren motoren hun warmteverlies niet voldoende af; zij kunnen dus snel heet worden en mogelijk stukgaan.

 • Uitvoering in oestvast staal
  Roestvast staal biedt een veilige bescherming, bij de juiste keuze van de legering wordt corrosie vermeden. Dit is echter een kostenintensieve oplossing en kan uit thermisch oogpunt kritisch zijn: Bij aanraking bestaat vaak een risico op brandwonden. De omvang en het gewicht van de onderdelen in roestvast staal zijn ook nadelig hoog in vergelijking met de andere oplossingen.

 • Bescherming door nsd tupH
  nsd tupH biedt een veilige bescherming en een koeler oppervlak dan roestvast staal en ligt qua kosten tussen lak en roestvast staal in. Tegen vele chemicaliën biedt nsd tupH een performance die sterk vergelijkbaar is met die van gangbare soorten roestvast staal.

Oppervlakveredeling met nsd tupH vormt dus een alternatief voor roestvaststalen versies van de motor, de tandwielkast en onderdelen in sterk corrosieve omgevingen. In het segment van decentrale omvormers is het aanbod uniek en maakt het gebruik in wash-down-toepassingen mogelijk. De afzonderlijke delen van de behuizing worden na volledige bewerking behandeld en vervolgens gewoon gemonteerd. Dit beschermt ook alle binnenwanden en schroefdraden. Zelfs wanneer schroeven worden los- of vastgedraaid of andere belastingen worden uitgeoefend, wordt de nsd tupH-laag niet beschadigd.

nsd tupH: corrosiebestendige oppervlakken

Bij de behandeling met nsd tupH ontstaat een basislaag als gevolg van een galvanisch proces dat het oppervlak van het aluminium blijvend verandert. Deze basislaag vormt een ideale hechtingsbasis voor de volgende verzegelingslaag, die bestaat uit een sealer. De combinatie van beide processen is extreem resistent. Het oppervlak is bovendien aanzienlijk harder dan een onbehandelde aluminiumlegering, biedt een goede UV-bestendigheid, en de hoge oppervlaktespanning zorgt voor een goede vloeistofafvoer. Deze beschermlaag in twee fasen vormt een permanente verbinding met de aluminiumlegering.

In vergelijking daarmee wordt een laklaag slechts oppervlakkig op een werkstuk aangebracht. Deze kan zelfs al bij een lage belasting afbladderen. Het oppervlak ziet er dan niet alleen lelijk uit, het wordt ook een verzamelplaats voor ziektekiemen. Micro-organismen houden zich bij voorkeur op in scheurtjes en onder blaasjes en kunnen zich daar vermenigvuldigen. In de zin van Hygienic Design moeten dergelijke verzamelplaatsen van ziektekiemen van meet af aan uitgesloten zijn.

De voor het nsd tupH Sealed Surface Conversion System gebruikte materialen voldoen aan FDA Title 21 CFR 175.300, d.w.z. zij zijn goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelensector. De laag is met name ook vrij van chromaten, die als kankerverwekkend zijn ingedeeld. Het resultaat is een gemakkelijk te reinigen oppervlak dat grotendeels ongevoelig is voor zuren en alkaliën over een breed pH-bereik.

De voordelen van aluminium gebruiken

Met behulp van nsd tupH-oppervlakteveredeling kunnen aluminiumlegeringen nu op meer uiteenlopende manieren dan voorheen worden gebruikt in de productie van reductoren, overal waar corrosieve media in het spel zijn en bijvoorbeeld reinigingsprocessen onder hoge druk plaatsvinden en/of waar onbeschadigde oppervlakken gewenst zijn met het oog op een hygiënisch onberispelijke productieomgeving. Corrosiebestendige aluminium behuizingen met nsd tupH-bescherming van NORD worden bovendien gekenmerkt door een grotendeels glad oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is.

In tegenstelling tot gelakte of anderszins gecoate varianten bestaat er geen risico dat de beschermlaag afbladdert. Dit betekent dat de voordelen van aluminium ook kunnen worden benut voor toepassingen waarvoor vroeger de voorkeur werd gegeven aan roestvaststalen ontwerpen. Het lichte metaal maakt een lichtere uitvoering van de reductor mogelijk, wat vooral loont wanneer deze als onderdeel van het positioneringssysteem moet worden meebewogen. Aluminium is ook een aanzienlijk betere warmtegeleider dan gietijzer of roestvast staal, wat leidt tot lagere maximale oppervlaktetemperaturen.

Geen galvanische corrosie

Een kritisch punt bij het gebruik van aluminium is galvanische corrosie (bimetaalcorrosie), die kan optreden wanneer het in contact komt met een ander metalen materiaal, bijvoorbeeld roestvast staal. In interactie met een geleidend medium ontstaat daarbij een galvanisch corrosie-element. Resultaat: Het minder edele materiaal corrodeert. De NORD nsd tupH-oppervlakveredeling kan hier al tegen helpen. Het heeft een elektrochemisch isolerende eigenschap en kan zo galvanische corrosie voorkomen op de contactpunten met onderdelen die van roestvast staal zijn gemaakt. Soms is echter een extra, isolerend materiaal nodig, bijvoorbeeld een afdichting tussen de onderdelen.

Voor bijna alle Wash-Down-componenten

Bij NORD-aandrijvingen met de nsd tupH-oppervlakveredeling zijn DIN- en normonderdelen en de uitgaande as van roestvast staal. Door de oppervlakteconversie van de overige onderdelen in aluminium ontstaat een aandrijving die de voordelen van een roestvaststalen aandrijving op het gebied van corrosiebestendigheid combineert met de voordelen van een aluminium aandrijving. Bovendien worden voor levensmiddelen geschikte olievullingen aangeboden.

Een groot voordeel ten opzichte van roestvaststalen versies van reductoren en motoren is de diversiteit aan varianten die de nsd tupH-oppervlakteconversie mogelijk maakt. Het grootste deel van NORD's modulaire programma van reductoren, elektromotoren, frequentieregelaars en motorstarters in wash-down-geoptimaliseerde gegoten aluminium behuizingen wordt aangeboden in nsd tupH-uitvoering.

nsd tupH: Overtuigend totaalresultaat

Naast eenvoudige reiniging zijn er nog andere belangrijke criteria bij de uitrusting van hygiënische productiefaciliteiten en -lijnen. Naast de geschiktheid/toelating voor het beoogde toepassingsgebied (levensmiddelen, geneesmiddelen, water, enz.) als basiscriterium, zijn dit bijvoorbeeld:

 • Corrosiebestendigheid
 • Thermische geleidbaarheid
 • Kosten
 • Gewicht
 • Weerstandsvermogen van eventuele coatings
 • Beschikbaar productenscala

Bij dit alles mag niet worden vergeten dat duurzame, onderhoudsarme ontwerpen een gunstig effect hebben op de levenscycluskosten. Een geplande of, in het ergste geval, ongeplande productieonderbreking verhoogt de exploitatiekosten en kan het leveringsvermogen aantasten.

Uit een vergelijking met gangbare beschermingsmethoden blijkt dat nsd tupH op alle criteria goed tot zeer goed presteert en een overtuigend algemeen resultaat bereikt:

Vergelijkingscriteria Lak Nikkel en nikkel-teflon coating RVS nsd tupH
Afbladderen van coatings - - - - ++ ++
Krasbestendigheid - - - - ++ +
Corrosiebestendigheid + + ++ ++
Kosten + + - - +
Gewicht ++ ++ - - ++
Beschikbaar productassortiment + + - - ++
Thermische geleidbaarheid + + - - +

Gebruik voor drank, voedsel en nog veel meer

Overal waar extreme omstandigheden, corrosieve media of extreme klimatologische omstandigheden heersen, bestaat er vraag naar duurzame resistente oplossingen voor de aandrijftechniek. Het nsd tupH Sealed Surface Conversion System maakt het gebruik van aluminium behuizingen mogelijk in de volgende bedrijfstakken:

 • Drankenindustrie
 • Levensmiddelenindustrie, in het bijzonder
 • Zuivelfabrieken
 • Vlees-, pluimvee- en visverwerkende bedrijven
 • Bakkerijen
 • Farmaceutische industrie
 • Water- en rioolsystemen
 • Wasstraten
 • Offshore en kustgebieden

Het nsd tupH Sealed Surface Conversion System maakt het voor het eerst mogelijk om aandrijfoplossingen op basis van aluminium te kiezen die qua corrosiebestendigheid op één lijn staan met die van roestvast staal. In tegenstelling tot lak of coatings schilfert de beschermlaag niet af. De gebruiker krijgt een aandrijving die niet alleen goedkoper is dan die van roestvast staal. De betere warmtegeleiding van aluminium zorgt ook voor een lagere maximale oppervlaktetemperatuur en beschermt het personeel dus tegen brandwonden.

Bovendien kan de oppervlaktetemperatuur worden verlaagd ter bescherming bij contact. De aandrijvingen worden vaak goed bereikbaar gemonteerd en zijn daarom gemakkelijk te reinigen. Door de slechte bevochtigbaarheid van het oppervlak lopen vloeistoffen goed weg en worden vuildeeltjes gemakkelijker meegenomen. Last but not least biedt de optie van nsd tupH-oppervlakveredeling een ruimere keuze van beschikbare aandrijfsystemen.

Wat kenmerkt hygiënevriendelijke aandrijvingen voor de levensmiddelenindustrie? 

De levensmiddelenindustrie stelt hoge eisen aan hygiëne en reinheid. Dit geldt ook voor de gebruikte aandrijvingstechnologie. Maar hoe moeten aandrijvingen worden ontworpen om hygiënevriendelijk te zijn en geschikt voor gebruik in de productie en verwerking van levensmiddelen?

Terug naar overzicht