Condition monitoring

voor predictief onderhoud

Bij CONDITION MONITORING worden periodiek of continu aandrijf- en toestandsgegevens verzameld om de gebruiksveiligheid en efficiëntie van machines en installaties te optimaliseren. Uit CONDITION MONITORING kan belangrijke informatie voor PREDICTIEF ONDERHOUD worden afgeleid. Het doel is hierbij om de machines en installaties proactief te onderhouden, stilstanden te reduceren en de efficiëntie van de totale installatie te verhogen.

Voordelen voor onze klanten:

 • Vroegtijdige detectie en vermijding van ongewenste gebruikstoestanden.
 • Onderhoud gebaseerd op toestand vervangt onderhoud op basis van tijd.
 • Planbare stilstanden van machine of installatie op basis van reële aandrijf- en procesgegevens.
 • Reductie van service- en materiaalkosten.
 • Verlenging levensduur onderdelen en machines.
 • Verhoging beschikbaarheid installatie.
 • Minder ongeplande stilstanden.
 • Planbare en kostenefficiënte reparaties.

De intelligente aandrijving met condition monitoring voor predictief onderhoud

Het INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIoT) concentreert zich op het gebruik van internet in industriële processen en procedures. De doelen van IIoT zijn verhoging van de operationele efficiëntie, verlaging van de kosten en snellere processen. Sensors en sensorgegevens spelen hierbij een centrale rol en leggen de basis voor CONDITION MONITORING EN PREDICTIVE MAINTENANCE.

 • In de frequentie-omvormer geïntegreerde CONDITION MONITORING-oplossingen voor PREDICTIEVE ONDERHOUDS-systemen.
 • Systeem is IIoT/Industrie 4.0 READY!
 • Verkrijgbaar voor decentrale en schakelkastoplossingen.

Sensors

 • Virtuele sensors - de interne PLC kan gegevens als het optimale punt voor olie verversen bereken.
 • Interface voor digitale en analoge sensoren.

Communicatie-interfaces

 • Drempelwaarden of algemene toestandsgegevens kunnen naar buiten worden gecommuniceerd (via de in de markt gebruikelijke Industrial Ethernet-dialecten).

Geïntegreerde PLC

 • Lokale voorbewerking van de gegevens in de geïntegreerde PLC.
 • Voorbewerking van drempelwaarden.

Informatie uit CONDITION MONITORING kan worden overgedragen naar PREDICTIVE MAINTENANCE.

Aandrijving-gebaseerde benadering

Sensorloze bepaling van het optimale punt voor olie verversen op basis van de virtuele olietemperatuur.

Voorverwerking van de aandrijfgegevens in de geïntegreerde PLC.

Beschikbaarheid van deze gegevens voor klanten via alle gebruikelijke interfaces.

Condition Monitoring for Predictive Maintenance Oil Temperature

 • Parameters van aandrijving en specifieke operationele Parameters maken een exacte indicatie van het tijdstip voor olie verversen mogelijk.
 • De oplossing van NORD is gebaseerd op het feit dat de veroudering van olie in reductoren vooral afhangt van de olietemperatuur.
 • Fysieke temperatuursensor overbodig omdat de virtuele sensors op basis van aandrijfspecifieke parameters continu de actuele olietemperatuur berekent.
 • De bestaande NORD-frequentie-omvormer wordt als evaluatie-eenheid gebruikt: het algoritme loopt in de interne PLC.

 • Verkrijgbaar voor alle frequentie-omvormers en motorstarters van NORD.
 • Voert aandrijfgerelateerde functies uit.
 • Integreert aandrijfgerelateerde actuatoren en sensoren.
 • Toegang tot parameters.
 • Toegang tot Industrial Ethernet-gegevens of veldbus.
 • Implementatie van aandrijfspecifieke functies.

Produkt Management - Elektronische Produkte

SchakelkastomvormersDe nieuwste generatie schakelkastomvormers.Compacte afmetingen, innovatie en uiterst flexibel concept voor communicatie en interfaces, aanvullende functies met extra modules.- Vermogensbereik tot 160 kW.- Schakelkastmontage.- IP20.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Decentrale frequentie-omvormerDe veldverdeler voor flexibele, decentrale installatie.Uitvoering, functie en toepassing zijn vrij configureerbaar. Snelle ingebruikname door hoog niveau plugin-opties, installatieservice door geïntegreerde onderhoudsschakelaar en lokale mogelijkheid voor handbediening.- Vermogensbereik tot 7,5 kW.- Montage in het veld.- IP66/IP66

Produkt Management - Elektronische Produkte

Decentrale frequentie-omvormerDe decentrale aandrijving met flexibele installatiemogelijkheden. Eenvoudige ingebruikname en onderhoud door uitgebreide plugin-mogelijkheden en eenvoudige overdracht parameters via EEPROM-geheugen.- Vermogensbereik tot 22 kW.- Wand- of motormontage.- IP55/IP66.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Decentrale frequentie-omvormerDe voordelige decentrale variant voor eenvoudige aandrijftoepassingen. Eenvoudige montage en robuust ontwerp voor eenvoudige montage buiten de schakelkast.- Vermogensbereik tot 2,2 kW.- Wand- of motormontage.- IP55/IP66/IP69K

NORDCON APP

Handig dashboard voor visualisering van monitoring aandrijvingen en foutdiagnose, parametrering met hulpfunctie en snelle toegang tot parameters, oscilloscoopfunctie.

Meer informatie

NORDCON-software

Gebruikersvriendelijke parametrering en programmering van diverse aandrijvingen, PLC-Editor volgens IEC 61131-3, met ondersteuning van Structured Text (ST), Instruction List (IL) en PLCopen Motion Control Library. Multi-assen-toegang via Ethernet-tunneling.

Download NORDCON-software