Novinky –

Chytré pohony s lokálnym ovládaním - pripravené pre nadriadené riadenie a autonómnu prevádzku.

Frekvenčné meniče NORD môžu pružne reagovať na situáciu, keď dôjde k prerušeniu komunikácie s centrálnym riadiacim systémom. Integrované PLC v meniči môže prevziať kontrolu nad pohonom, vykonať definované zastavenie prevádzky alebo naopak udržať aplikáciu v chode.

Bargteheide , 2016-11-24

V procesnej výrobe môže toto riešenie ušetriť náklady, napríklad za nepodarky vo výrobe. V montážnej výrobe je možné zachovať tok materiálu aj pri lokálnom výpadku. Meniče NORD umožňujú prepojenie snímačov aj aktuátorov, čo uľahčuje ich začlenenie do rôznych aplikácií. Autonómne riadenie meniča má rôzne využitie v závislosti na poruchovom scenári - v niektorých prípadoch je napríklad žiadúce prepnutie ovládania do ručného (lokálneho) ovládania.To sa využíva aj pre testovanie a údržbu a spravidla znamená vybavenie prepínačom pre štart a potenciometrom pre zadanie rýchlosti.

Integrované PLC možno naprogramovať buď pomocou "štruktúrovaného textu" podľa IEC 61131-3 alebo pomocou textovo založeného jazyka ("Instruction list"). Programovanie PLC je integrované v dobre známom softwari NORDCON, ktorý je využívaný aj pre nastavenie parametrov a diagnostiku a je poskytovaný užívateľom zdarma.