Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Vážený používateľ,

keďže je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne a pohodlne a ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá, budeme vás v nasledujúcom texte informovať o spracovaní údajov, ktoré prebieha na našej webovej stránke.

Pri všetkých postupoch spracovania údajov sa riadime zákonnými predpismi. Nasledujúce vyhlásenie Vám poskytne prehľad o tom, ktorý druh údajov zbierame, akým spôsobom tieto údaje používame a odovzdávame ďalej, aké bezpečnostné opatrenia sme zaviedli na ochranu Vašich osobných údajov a akým spôsobom môžete získať oznámenie o informáciách, ktoré nám boli odovzdané.

§ 1 Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov

Zodpovednosť za spracovanie vašich údajov nesie spoločnosť Getriebebau NORD GmbH & Co. KG.

Pri vašej návšteve našej webovej stránky sa na našom webovom serveri dočasne vyhodnocujú takzvané údaje o používaní v podobe protokolu na štatistické účely s cieľom zlepšiť kvalitu našej webovej stránky. Tento súbor dát obsahuje

 • názov a adresu požadovaného obsahu,
 • dátum a čas dopytu,
 • množstvo prenesených dát,
 • stav prístupu (obsah prenesený, obsah nenájdený),
 • popis použitého webového prehliadača a operačného systému,
 • sprostredkovateľský odkaz, ktorý uvádza, z ktorej stránky ste na našu stránku prišli,
 • IP adresa žiadajúceho počítača, ktorá je skrátená tak, že už nie je možné zistiť osobnú referenciu.

Uvedené údaje protokolu sa vyhodnocujú iba v anonymizovanej forme.

Ďalšie osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad v rámci dopytu, registrácie alebo uzatvorenia zmluvy.

Manipulácia s údajmi žiadateľov

Údaje žiadateľov budeme ukladať len pre potreby prijímacieho procesu a najneskôr po šiestich mesiacoch po obsadení pozície budú vymazané. Pri doručení vašich dokumentov k žiadosti vás budeme informovať o uložení vašich osobných údajov v súlade s požiadavkami v článku 13 smernice GDPR.

§ 2 Používanie, odovzdávanie a mazanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje používame na zodpovedanie Vašich otázok, spracovanie Vašich objednávok, kontrolu bonity a za účelom technickej správy internetových stránok.

Vaše osobné údaje sa odovzdajú tretej strane len v prípade, že je to potrebné za účelom realizácie zmlúv alebo na účely zúčtovania, prípadne na úhradu náhrad, alebo ak k tomu dáte výslovný súhlas. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme pri objednávke odovzdali Vašu adresu a údaje objednávky doručovateľovi, keď je Vám dodávka doručovaná priamo z výroby. Naši doručovatelia dostávajú len tie informácie, ktoré sú potrebné na plnenie ich príslušných úloh. Iné použitie informácií nie je povolené. Okrem toho sme oprávnení odovzdať osobné údaje na účely inkasa. Ak v súvislosti s objednávkou vykonáme dodávku pred platbou (napríklad pri kúpe na faktúru), identitu a bonitu zákazníka si dokážeme dať overiť len u poskytovateľa takýchto služieb.

Nevylučujeme ani to, že anonymizované údaje o používaní využijeme na účely prieskumu trhu. Identifikácia používateľov je pritom však vylúčená.

Upozorňujeme na to, že sme v jednotlivých prípadoch oprávnení poskytnúť na príkaz kompetentných orgánov informácie o údajoch, ak je to potrebné na účely trestného stíhania, odvrátenia nebezpečenstva krajinskými policajnými orgánmi, na splnenie zákonných úloh spolkových a krajinských orgánov ústavnej ochrany, spolkovej spravodajskej služby alebo vojenskej spravodajskej služby alebo na presadzovanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.

§ 3 Bezpečnostné upozornenie

Prijali sme množstvo bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov primeraným spôsobom a v primeranom rozsahu.

Naše databázy sú chránené fyzickými a technickými, ale aj procesnými opatreniami, ktoré obmedzujú prístup k informáciám na zvlášť k tomu oprávnené osoby v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Náš informačný systém sa nachádza za softvérovým firewallom na zamedzenie prístupu z iných sietí, ktoré komunikujú s internetom. Prístup k osobným údajom dostávajú len poverení zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na plnenie špeciálnych úloh. Naši zamestnanci sú školení v otázkach bezpečností a praktík ochrany osobných údajov.

Osobné údaje získavané prostredníctvom našich internetových stránok sú prenášané zašifrovaným prenosom s využitím technológie Transport Layer Security ("TLS"), ktorá je štandardom v tomto odvetví. Citlivé informácie, napríklad čísla kreditných kariet alebo informácie o účtoch, sú pre vyššiu bezpečnosť zašifrované.

Vaše heslo na prístup do našich internetových stránok by ste nikdy nemali sprístupniť tretej osobe a mali by ste ho pravidelne meniť. Pred opustením našich stránok by ste sa mali odhlásiť a zatvoriť prehliadač, aby sa predišlo získaniu prístupu do Vášho používateľského účtu neoprávnenými používateľmi. Pri komunikácii cez e-mail nie je z našej strany možné zaručiť úplnú bezpečnosť údajov.

§ 4 Súbory cookie, nástroje webovej analýzy a iné spracovanie

Súbory "cookies" sú malé súbory, ktoré nám pri Vašej návšteve našich internetových stránok umožňujú uložiť vo Vašom PC špecifické informácie o Vás. Súbory cookies nám pomáhajú zisťovať frekvenciu používania a počet používateľov našej internetovej stránky, ako aj vytvárať našu ponuky pre Vás čo najbezpečnejšie, najkomfortnejšie a najúčinnejšie.

Po prvé používame takzvané ""session cookies"", ktoré sa priebežné ukladajú výlučne po dobu trvania Vášho používania niektorej z našich internetových stránok. Po druhé používame ""trvalé cookies"" na zachytenie informácií o počítačoch, ktoré opakovane pristupujú na našu internetovú stránku. Vďaka tomu Vám môžete ponúknuť optimálne usmernenie pri používaní, ""rozpoznať"" Vás a prezentovať Vám pri opakovaných návštevách čo najrozmanitejšiu internetovú stránku a nové obsahy. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Doba platnosti trvalého súboru cookie je 60 dní. Po uplynutí týchto 60 dní sa súbor cookie automaticky vymaže. Neukladá sa meno, IP adresa ani iné údaje o Vašej skutočnej identite, nevytvárame si ani žiadne individuálne profily o vašom používateľskom správaní.

Naše ponuky sa dajú používať aj bez súborov cookie. Ukladanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači deaktivovať, obmedziť na určité internetové stránky alebo ho môžete nastaviť tak, aby Vás upozornil pred odoslaním súboru cookie. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku svojho PC. Pamätajte však na to, že v takom prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazením našej internetovej stránky a s obmedzeným usmernením pri používaní.

Služba Reklamy Bing

Na určovanie počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na konverznú stránku („remarketing“) využívame službu „Reklamy Bing“ od spoločnosti Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA. Ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy Microsoft Bing, služba Reklamy Microsoft Bing uloží súbor cookie do vášho počítača. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tu. Viac informácií o službe Reklamy Bing nájdete tu.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov so sídlom v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Google Display & Video 360 (predtým Doubleclick Bid Manager)

Na tejto stránke používame nástroj Display & Video 360 od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorý zaznamenáva údaje na účely analýzy, marketingu a optimalizácie, a preto nám pomáha zlepšovať naše marketingové praktiky a našu webovú stránku. Údaje, ktoré používa program Display & Video 360 na prepojenie kliknutí na reklamy s následným použitím našej webovej stránky. To nám pomáha zefektívniť náš reklamný rozpočet. Z tohto dôvodu môžeme zaznamenané údaje použiť na poskytovanie reklamy na základe vašich záujmov.

Na zaznamenanie údajov sa používajú online pseudonymy s identifikačným číslom (napr. ID súborov cookie alebo adresy IP). Z tohto dôvodu sa neukladajú žiadne identifikovateľné údaje týkajúce sa používateľov, ako sú mená alebo adresy. Všetky identifikátory, ktoré používame, sa používajú iba na identifikáciu vášho koncového zariadenia a vášho internetového prehliadača. Bez vášho osobitného súhlasu nebudú zaznamenané údaje použité na vašu osobnú identifikáciu ako používateľa našej webovej stránky.

Musíme zdôrazniť, že pre používateľov, ktorí sú registrovaní v spoločnosti Google, môže mať spoločnosť Google možnosť prepojiť používateľa s ich návštevou týchto webových stránok. Presné informácie o tom, ako spoločnosť Google spracováva tieto údaje, nájdete kliknutím na stránky ochrany osobných údajov Google pod nasledujúcim odkazom: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Na nasledujúcom odkaze nájdete vysvetlenie, ako môžete deaktivovať zaznamenávanie údajov spoločnosťou Google na počítači alebo mobilnom koncovom zariadení: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Právnym základom pre spracovanie je váš súhlas, ak ste ho poskytli.

Svoj súhlas však môžete zmeniť alebo odvolať tu alebo tu .

Služba Campaign Manager (predtým DoubleClick by Google)

Táto webová stránka používa online marketingový nástroj „Campaign Manager“ od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké. Nástroj Campaign Manager používa súbory cookie na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie prehľadov výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazili tie isté reklamy viackrát. Pomocou ID súboru cookie sa zaznamenáva, ktoré reklamy sa umiestnia v príslušnom prehliadači, a tým zabraňuje ich viacnásobnému zobrazeniu. Okrem toho môže nástroj Campaign Manager pomocou ID súborov cookie zaznamenávať takzvané konverzie, ktoré súvisia so žiadosťami o reklamy. Ide napríklad o prípad, keď používateľ uvidí reklamu Campaign Manager a neskôr použije ten istý prehliadač na to, aby prešiel na webovú stránku inzerenta a niečo si tam kúpil. Podľa spoločnosti Google neobsahujú súbory cookie nástroja Campaign Manager žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Aby sme zabránili prenosu vašich údajov priamo spoločnosti Google, používame nástroj na správu webových stránok Zaraz. Pokiaľ ide o funkčnosť a spracovanie vašich údajov, odkazujeme na príspevok spoločnosti Zaraz v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Okrem toho, používané súbory cookie nástroja Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) nám umožňujú pochopiť, či vykonávate určité akcie na našej webovej lokalite po tom, ako ste vstúpili alebo ste klikli na jednu z našich grafických/video reklám na Google alebo na inej platforme prostredníctvom Campaign Manager (Conversion Tracking). Nástroj Campaign Manager používa tento súbor cookie na pochopenie obsahu, s ktorým ste interagovali na našich webových stránkach, aby vám neskôr mohol posielať cielenú reklamu. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu.

Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR. Svoj súhlas môžete upraviť tu alebo ho odvolať tu.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Captcha

Na ochranu našich webových formulárov pred automatizovanými požiadavkami používame takzvanú funkciu „Captcha“ od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké. V rámci funkcie captcha môžete byť vyzvaní na vyriešenie úloh alebo kliknutie na začiarkavacie políčka. Vstup používateľa uskutočnený v tomto kontexte a v prípade potreby pohyby myši sa používajú na odhadnutie, či vstupy pochádzajú od človeka alebo od automatizovaného programu. Vloženie sa riadi na základe článku 6, ods. 1, str. 1, písm. f smernice o GDPR a v záujme ochrany pred spamom a zneužitím. Ak si neželáte toto spracovanie údajov, nevyužívajte naše webové formuláre.

Cloudflare

Vašu IP adresu a časy, kedy navštívite našu webovú stránku, spracúvame za účelom sledovania porúch, predchádzania zneužitiu a obrany proti útokom na našu webovú stránku. Na tento účel využívame poskytovateľa služieb Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Prenos údajov medzi vaším prehliadačom a našimi servermi analyzuje poskytovateľ Cloudflare, pričom Cloudflare používa súbory cookie, aby vám umožnil prístup na našu webovú stránku. Toto spracovanie je v našom oprávnenom záujme v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f smernice o GDPR.

Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť našich systémov pre návštevníkov.

Zaraz

Táto webová stránka používa nástroj na správu webových stránok Zaraz od poskytovateľa služieb Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Toto je cloudová platforma na správu nastavení webových stránok. Obsah webových stránok – vrátane skriptov Google a iných nástrojov tretích strán – sa ukladá na cloudových serveroch spoločnosti Zaraz a distribuuje sa používateľom prostredníctvom týchto serverov. Obsah sa už nenačítava priamo od poskytovateľov tretích strán, takže už nedostávajú žiadne informácie o návštevníkoch webových stránok. Existuje teda iba výmena údajov medzi používateľom a servermi spoločnosti Zaraz. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť používateľských údajov.

Cloudflare uchováva protokolové údaje o udalostiach, ktoré sa odohrávajú v našej sieti. Niektoré z týchto protokolových údajov obsahujú informácie o návštevníkoch a/alebo autorizovaných používateľoch domén, sietí, webových stránok alebo aplikačných rozhraní („API“). Tieto metadáta obsahujú extrémne obmedzené osobné údaje, väčšinou vo forme IP adries. Spoločnosť Cloudflare spracúva tieto údaje v hlavných dátových centrách v USA a Európe počas obmedzeného časového obdobia podľa pokynov.

So spoločnosťou Cloudflare Inc. bola uzatvorená zmluva o spracovaní objednávky v súlade s čl. 28 smernice o GDPR. Poskytovateľ služby je prísne viazaný pokynmi a vaše údaje spracúva len v rámci zmluvy o poskytovaní služieb.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) je spracovanie v našom oprávnenom záujme.

Oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality nášho obsahu prostredníctvom funkčnej správy webových stránok a tým spríjemňovaní používania našich webových stránok návštevníkom.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme vás, že so spoločnosťou Cloudflare Inc. boli uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) smernice GDPR. Stále však existuje zostatkové riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo sa mohli odvolať.

Cookiebot

Aby sme mohli používať fungujúci nástroj na súhlas so súbormi cookie, používame službu Cookiebot od poskytovateľa Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň. Pomocou tohto nástroja môžeme rozlišovať medzi rôznymi typmi súborov cookies a príslušnými informáciami o nich. Služba Cookiebot pritom spracuje nasledujúce údaje: Dátum a čas vášho súhlasu (Consent), technické údaje prehliadača, URL adresu našej webovej stránky a vašu anonymizovanú IP adresu. Služba Cookiebot vymaže vaše údaje 12 mesiacov po vašom vyjadrení súhlasu.

Služba Cookiebot sa používa na základe článku 6, ods. 1, veta 1, písmeno f smernice o GDPR v záujme funkčnej a správnej administrácie vášho súhlasu požadovaného podľa zákona o ochrane údajov. Umiestňovanie súborov cookies je založené na vašom súhlase v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR. Viac informácií o službe Cookiebot nájdete tu.

Google Ads Conversion a Remarketing

Na počítanie počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu, používame službu „Google Ads Conversion Tracking“ od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké. Služba využíva súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania našej webovej stránky, ak ste klikli na reklamu Google. Vďaka tomu sa dá rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na cieľovú stránku (konverzia). Tieto informácie sa používajú na generovanie štatistík konverzií. Súbory cookies sú platné najviac 90 dní. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR. Viac informácií o službe Google Ads nájdete tu. Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Google Analytics

Používame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie o vašom používaní našej webovej stránky uložené v súbore cookie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Na základe aktivácie anonymizácie IP na našich internetových stránkach však spoločnosť Google najskôr skráti Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie v našom zastúpení na analýzu používania našich internetových stránok Vami, na zostavovanie hlásení o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a internetu našej spoločnosti. IP adresa prenesená z Vášho prehliadača v rámci systému Google Analytics nebude zahrnutá do ostatných údajov spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať príslušným nastavením vo Vašom softvérovom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich internetových stránok v plnom rozsahu. Kliknutím na odkaz Vypnúť službu Google Analytics môžete tiež zabrániť odosielaniu údajov uložených v súbore cookie a súvisiacich s vaším používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Tým sa vytvorí sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zberu Vašich údajov pri návšteve internetovej stránky v budúcnosti.

Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Upozorňujeme, že na našej webovej stránke bol do služby Google Analytics pridaný kód "gat.anonymizeIp();"" s cieľom zabezpečiť anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. IP maskovanie). Zberu systémom Google Analytics môžete zabrániť aj tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Vytvorí sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zberu Vašich údajov pri návšteve internetovej stránky v budúcnosti: Vypnúť službu Google Analytics. Právnym základom spracovania v prípade vášho súhlasu je článok 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR."

Google DoubleClick

Aby sme návštevníkom našej webovej stránky mohli zobrazovať relevantné reklamy, používame online marketingový nástroj „DoubleClick“ od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké. Prostredníctvom ID súboru cookie sa dá zaznamenať, ktoré reklamy sú zobrazené v ktorom prehliadači, a ID zabraňuje viacnásobnému zobrazeniu tej istej reklamy. Okrem toho je možné zaznamenať, či bola reklama zobrazená a či sa neskôr cez ten istý prehliadač otvorila stránka zadávateľa reklamy a či tam bolo niečo zakúpené. Pomocou nástroja DoubleClick váš prehliadač normálne vytvorí automatické spojenie so serverom Google a – ak ste zaregistrovaný v službe Google – môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Aby sme zabránili prenosu vašich údajov priamo spoločnosti Google, používame nástroj na správu webových stránok Zaraz. Pokiaľ ide o funkčnosť a spracovanie vašich údajov, odkazujeme na príspevok spoločnosti Zaraz v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Súbory cookie na sledovanie konverzií (Conversion Tracking) môžete vypnúť. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Právnym základom spracovania v prípade vášho súhlasu je článok 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách a vy vyjadríte svoj súhlas s tým, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Google Fonts

Pre funkčné zobrazenie našich fontov používame službu Google Fonts od spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Keď navštívite našu stránku, vaša IP adresa sa prenesie prostredníctvom domén spoločnosti Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa spoločnosti Google je tento prenos oddelený od ostatných služieb Google. Okrem toho sa spoločnosti Google prenášajú informácie, ako sú jazykové nastavenia, rozlíšenie obrazovky, názov a verzia prehliadača. Spoločnosť Google uchováva tieto údaje po dobu jedného roka. Ak chcete tieto údaje predčasne odstrániť, môžete kontaktovať podporu spoločnosti Google. Ako presne spoločnosť Google nakladá s vašimi údajmi, môžete zistiť na stránkach spoločnosti Google o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR. Svoj súhlas môžete upraviť alebo ho odvolať.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách a vy vyjadríte svoj súhlas s tým, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Google Maps

Na naše webové stránky vkladáme mapové služby od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, Spojené štáty americké, ktoré nie sú uložené na našich serveroch. Aby sme zaistili, že otvorenie našich webových stránok so zabudovanými mapovými službami nebude mať za následok automatické opätovné načítanie obsahu tretích strán, zobrazujeme najskôr iba lokálne uložené náhľady máp. Poskytovateľ z tretej strany v dôsledku toho nedostáva žiadne informácie.

Obsah od poskytovateľa z tretej strany sa znova načíta až po kliknutí na obrázok náhľadu. Poskytovateľovi z tretej strany tak poskytnete informácie o tom, že ste sa dostali na našu stránku, a v tejto súvislosti technicky potrebné používateľské údaje. Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov treťou stranou. Kliknutím na obrázok náhľadu nám dávate súhlas na opätovné načítanie obsahu tretích strán Vkladanie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu za predpokladu, že ste predtým udelili súhlas kliknutím na náhľadový obrázok, článok 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Upozorňujeme, že vloženie niektorých mapových služieb znamená, že vaše údaje budú spracované mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že štátne orgány získajú prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do nebezpečnej tretej krajiny prebieha na základe článku 49, ods. 1, písm. a, smernice o GDPR.

Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google a Doplnkových podmienkach používania služby Google Maps.

Google Tag Manager

Táto webová stránka používa nástroj Google Tag Manager, službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Pomocou tejto služby sa prostredníctvom rozhrania dajú spravovať značky (Tag) webových stránok. Správca Google Tool Manager iba implementuje značky, nenastavuje žiadne súbory cookie a nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Správca Google Tag Manager spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Google Tag Manager však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva v platnosti pre všetky sledovacie značky (Tracking Tags), pokiaľ sú implementované pomocou Správcu značiek Google.

Správca značiek nám slúži na správu nástrojov a externých služieb, ktoré používame na našej webovej stránke a umožňuje používanie tzv. značiek (Tags). Značka je prvok kódu, ktorý je uložený v zdrojovom kóde webovej lokality, napríklad na riadenie toho, ktorá stránka alebo prvky služby a nástroje sa aktivujú a načítajú a v akom poradí. Tento nástroj spôsobí spustenie iných značiek, ktoré zase môžu zbierať údaje a ktoré sú ďalej vysvetlené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Niektoré z údajov sa spracúvajú na serveri spoločnosti Google v USA. Viac informácií o tom nájdete v informáciách spoločnosti Google o nástroji Tag Manager . Aby sme zabránili prenosu vašich údajov priamo spoločnosti Google, používame nástroj na správu webových stránok Zaraz. Pokiaľ ide o funkčnosť a spracovanie vašich údajov, odkazujeme na príspevok spoločnosti Zaraz v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Správca značiek sa používa na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f smernice o GDPR.

Upozorňujeme, že vloženie niektorých mapových služieb znamená, že vaše údaje budú spracované mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že štátne orgány získajú prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do nebezpečnej tretej krajiny prebieha na základe článku 49, ods. 1, písm. a, smernice o GDPR.

Newsletter

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber noviniek.. Svojím súhlasom potvrdzujete, že osobné údaje, ktoré ste nám zaslali, sú správne a úplné a že ste oprávneným používateľom e-mailovej adresy. Potom dostanete potvrdzujúci e-mail, v ktorom môžete dokončiť registráciu na odber noviniek (double opt-in). Je to potrebné, aby sme mohli overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy.

Registráciou k odberu noviniek zároveň dávate súhlas s analýzou newslettera po otvorení a rozkliknutí obsahu pomocou systému nášho zmluvného spracovateľa HubSpot. Pomocou tohto systému môžeme lepšie prispôsobiť náš newsletter záujmom jeho odberateľov. Ďalšie informácie nájdete ďalej v časti HubSpot.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré doteraz prebiehalo. Súhlas môžete kedykoľvek a bezplatne odvolať kliknutím na odkaz v päte nášho newslettera. Ak svoj súhlas odvoláte, nebudete už dostávať žiadne ďalšie newslettery. Údaje budú uchovávané tri roky po odhlásení sa z odberu noviniek v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) smernice o GDPR za účelom zodpovednosti a akejkoľvek obrany proti nárokom na náhradu škody podľa článku 5 ods. 2 smernice o GDPR. Vaše osobné údaje budú potom vymazané, pokiaľ neexistujú zákonné požiadavky na uchovávanie.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a nie je zo zákona ani zmluvne predpísané ani povinné. Neposkytnutie vašich osobných údajov by malo za následok, že nebudete môcť dostávať náš newsletter. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 smernice o GDPR.

HubSpot

Spoločnosť HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko používame na nasledujúce aspekty našich online marketingových aktivít:

 • e-mailový marketing (pozvánky na veľtrhy, newslettery atď.),
 • vstupné stránky a kontaktné formuláre,
 • vydávanie a podávanie správ na sociálnych sieťach,
 • prehľady (napr. zdroje návštevnosti, prístup atď.).

Máte možnosť nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Naše kontaktné formuláre umožňujú návštevníkom našej webovej stránky dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, stiahnuť si obsah, získať bezplatné vstupenky na veľtrh a sprístupniť nám vaše kontaktné informácie a ďalšie demografické informácie.

Pre využitie nášho kontaktného formulára potrebujeme od vás údaje označené ako povinné polia. Tieto údaje používame na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f smernice o GDPR, aby sme odpovedali na vašu žiadosť a zabezpečili bezpečnú a funkčnú štruktúru stránky. Ak sa vaše údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvajú na základe článku 6, ods. 1, veta 1, písm. f smernice o GDPR, môžete spracovanie kedykoľvek odmietnuť.

Okrem toho sa môžete sami rozhodnúť, či nám chcete poskytnúť ďalšie informácie. Tieto informácie sú poskytované dobrovoľne a nie sú nevyhnutné na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Vaše dobrovoľne poskytnuté údaje spracúvame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6, ods. 1, veta 1, písm. a smernice o GDPR. Svoj súhlas so spracovaním dobrovoľných informácií môžete kedykoľvek odvolať. Za týmto účelom kontaktujte e-mailovú adresu uvedenú v tiráži.

Vaše údaje budú spracované iba za účelom zodpovedania vašej žiadosti. Ak už vaše údaje nebudú potrebné a nebudú existovať žiadne iné zákonné požiadavky na uchovávanie, vymažeme ich.

Pomocou spoločnosti HubSpot sme schopní analyzovať správanie návštevníkov našich webových stránok pri surfovaní. Štatistické údaje o používaní z našich online marketingových ponúk sa používajú na optimalizáciu funkcií webovej stránky a na poskytovanie obsahu návštevníkom našej webovej stránky, ktorý je prispôsobený ich záujmom. Robíme to len vtedy, ak ste na to dali súhlas na základe článku 6, ods. 1, písm. a, smernice o GDPR. Máte možnosť zabrániť sledovaniu službou HubSpot a odvolať svoj súhlas tak, že kliknete na nasledujúci odkaz: Vypnúť sledovanie službou HubSpot

Potom sa vám nastaví súbor cookie s platnosťou 2 roky, čo znamená, že služba HubSpot vás už nebude na našej webovej stránke sledovať

Naša e-mailová služba je navrhnutá tak, že sme automaticky informovaní, či a kedy bol e-mail otvorený, a kedy a na ktorý odkaz v e-maile sa kliklo. Znamená to, že za účelom hore popísaných aktivít e-mailového marketingu a online marketingu sa zaznamenáva aj úplná IP adresa návštevníka internetovej stránky, neukladá sa však natrvalo.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot si môžete pozrieť tu, viac informácií o súlade s pravidlami GDPR tu. Ďalšie informácie o súboroch cookies používaných spoločnosťou HubSpot nájdete tu. Ďalšie informácie o spracovaní údajov v súvislosti s vašimi kontaktnými údajmi nájdete tu.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

LinkedIn Insight Tag, Linked Ads, LinkedIn Analytics

Na meranie dosahu našej webovej stránky a našich marketingových aktivít používame konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Tento nástroj vytvorí vo vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý okrem iného zhromažďuje nasledujúce údaje: IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača a udalosti na stránke (napr. zobrazenia stránky). Adresy IP sú skrátené alebo hašované (ak sa používajú na oslovenie členov nad rámec zariadenia). Priame identifikátory členov sa odstránia do siedmich dní, aby sa údaje pseudonymizovali. Tieto zostávajúce pseudonymizované údaje sa potom vymažú do 180 dní. V takom prípade sa značka LinkedIn Insight vloží na našej webovej stránke a vytvára spojenie so serverom siete LinkedIn, keď navštívite našu webovú stránku a ste prihlásení na sieti LinkedIn. Osobné údaje sieť LinkedIn nezdieľa, ale zasielajú sa nám anonymné správy o cieľových skupinách webových stránok a výkonnosti zobrazovania. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na sieti LinkedIn nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov v sieti LinkedIn. Ako člen siete LinkedIn máte tiež možnosť vypnúť reklamné účely v nastaveniach svojho účtu na sieti LinkedIn. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a, smernice o GDPR, ak ste ho poskytli.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Monotype Web Fonts

Aby sme mohli na našej webovej stránke zobrazovať písma komplexne, využívame poskytovateľa služieb Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Hneď, keď otvoríte našu webovú stránku, z licenčných a fakturačných dôvodov sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti Monotype Imaging Holdings Inc., odošle sa vaša IP adresa a váš prehliadač načíta požadované webové typy písma do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, aby sa texty a písma dali zobraziť. Spoločnosť Monotype uchováva vašu IP adresu 30 dní a potom ju vymaže. Spoločnosť Monotype používame v záujme atraktívnej a jednotnej prezentácie našej online ponuky. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti Monotype nájdete v ich vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

Uzavretá užívateľská skupina myNORD a e-shop

Aby ste mohli využívať náš internetový portál myNORD a/alebo náš e-shop, potrebujeme vašu registráciu. Vyžiadame si pritom všetky údaje, ktoré potrebujeme na výkon a realizáciu objednávok: Vaše celé meno, resp. celý názov spoločnosti spolu s osobou alebo osobami oprávnenými zastupovať ju, Vašu e-mailovú adresu, Vašu adresu (fakturačnú a prípadnú inú dodaciu adresu), prípadne Vaše telefónne číslo (napr. pre prípad potreby rýchlej úpravy termínu dodávky). Okrem toho si musíte zvoliť používateľské meno a heslo, ktoré Vám zaistia najjednoduchšie prihlásenie bez potreby opätovného zadávania údajov. Údaje od Vás ukladáme za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého evidujeme, realizujeme a spracúvame Vaše objednávky. Vaše údaje si ponechávame pre ďalšie objednávky (registrácia) po dobu, po ktorú udržujete v platnosti svoju registráciu. Môžete si zobraziť podrobnosti o aktuálnych a predchádzajúcich objednávkach a predpokladané termíny dodávok. Máte právo kedykoľvek svoje registračné údaje vidieť, opraviť alebo vymazať. Vašu registráciu u nás vymažeme, keď je vymazanie predpísané zákonom, najneskôr dva roky po realizácii poslednej objednávky.

Prenos údajov od nás k vám je šifrovaný systémom SSL/TLS. Právnym základom spracúvania je článok 6, odsek 1, písmeno f smernice GDPR na účely spracovania vašich objednávok a článok 6, odsek 1, písmeno b smernice o GDPR na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami.

Novalnet

V uzavretej oblasti e-shopu spolupracujeme v rámci spracovania platieb kreditnou kartou s poskytovateľom full-service platieb Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Nemecko. Na tento účel budú vaše zašifrované platobné údaje odoslané spoločnosti Novalnet. Okrem spustenia spracovania platby nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov spoločnosťou Novalnet. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Novalnet AG, ktoré nájdete tu. Právnym základom spracúvania je článok 6, odsek 1, písmeno f smernice GDPR na účely spracovania vašich objednávok a článok 6, odsek 1, písmeno b smernice o GDPR na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami.

YouTube

Na našej webovej stránke príležitostne používame videá v službe YouTube od poskytovateľa Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tieto videá sú integrované v „režime rozšírenej ochrany údajov“ služby YouTube, pričom podľa spoločnosti YouTube sa neukladajú žiadne informácie o návštevníkoch webovej stránky, pokiaľ sa video neprehráva. Ak si video prehráte, súhlasíte v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. a smernice o GDPR, že údaje bude spracovávať spoločnosť YouTube ako zodpovedný orgán a že na toto spracovanie nebudeme mať ďalej žiadny vplyv. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov služby YouTube.

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, upozorňujeme, že existuje riziko, že štátne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a dohľadu bez toho, aby vás informovali alebo by ste voči tomu mohli využiť právne prostriedky. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách, prenos do tretej krajiny prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 49, ods. 1, písm. a smernice o GDPR.

§ 5 Vymazanie údajov

Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, nami uložené údaje sa vymažú hneď, keď už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a vymazanie nebude v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie. Ak sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a zákonom prípustné účely, ich spracovanie bude obmedzené. To znamená, že údaje budú zablokované a nebudú spracovávané na iné účely. Týka sa to napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.

§ 6 Vaše práva ako dotknutej osoby

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám ako dotknutej osobe smernica GDPR prisudzuje určité práva:

Právo na informácie (článok 15 smernice o GDPR)
Máte právo požadovať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak ide o taký prípad, máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a na informácie podrobne uvedené v čl. 15 smernice o GDPR.

Právo na opravu (článok 16 smernice o GDPR)
Máte právo bezodkladne požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a v prípade potreby o doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie (článok 17 smernice o GDPR)
Máte právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak platí jeden z dôvodov uvedených v článku 17 smernice o GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 smernice o GDPR)
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v čl.18 smernice o GDPR, napr. ak ste podali námietku proti spracovaniu, po dobu trvania skúmania zodpovednou osobou.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 smernice o GDPR)
V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v článku 20 smernice o GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos týchto údajov tretej strane.

Právo na odvolanie súhlasu (článok 7 smernice o GDPR)
Ak sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte podľa článku 7, ods. 3 smernice o GDPR právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu sa vzťahuje iba na budúcnosť. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním, nie je týmto dotknuté.

Právo namietať (článok 21 smernice o GDPR)
Ak sa údaje spracúvajú na základe článku 6, ods. 1, písm. f smernice o GDPR (spracovanie údajov na ochranu oprávnených záujmov) alebo na základe článku 6, ods. 1, písm. e smernice o GDPR (spracovanie údajov na ochranu verejného záujmu orgánu verejnej moci), máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje potom už nebudeme spracúvať, pokiaľ neexistujú preukázateľne presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať sa na dozorný orgán (článok 77 smernice o GDPR)
V súlade s článkom 77 smernice o GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov. Právo odvolať sa možno uplatniť najmä u dozorného orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

Presadzovanie vašich práv
Ak nie je vyššie uvedené inak, obráťte sa na kanceláriu uvedenú v tiráži, aby ste si uplatnili svoje práva ako dotknutá osoba.

§ 7 Upozornenie na právo namietať proti priamej reklame

Vaše údaje spracúvame na účely priamej reklamy. Proti tomuto spracovaniu máte vlastné právo na námietku, ktorého výkon povedie k ukončeniu spracovania na účely priamej reklamy. Námietku odošlite, prosím, na adresu: office@first-privacy.com

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Náš externý zástupca pre ochranu osobných údajov vám rád poskytne informácie o predmete ochrany osobných údajov na nasledujúcich kontaktných údajoch:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Germany
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com

Ak sa obrátite na nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov, uveďte aj zodpovedný orgán, ktorý je uvedený v tiráži.