História NORDu

Účelový rast

1965 Založenie spoločnosti

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

Výstavba moderného závodu na výrobu ozubených kolies.

Založenie dcérskych spoločností po celom svete.

Zavedenie konštrukcie "blokovej skrine" UNICASE™ u všetkých prevodoviek.

Výstavba vlastného závodu na výrobu elektromotorov

Výstavba závodu na výrobu frekvenčných meničov

Výstavba závodu na výrobu vlastných motorov v Taliansku

Výstavba závodu na opracovanie liatinových a ocešových dielov v Gadebusch

Partneri v pohybe

Už od založenia firmy NORD v roku 1965 dodržiavajú všetky spoločnosti skupiny spoločnú stratégiu uspokojovania požiadaviek zákazníkov.

Výstavba montážnych závodov vo Francúzsku

Výstavba montážnych závodov vo Veľkej Británii a Rakúsku

Výstavba montážnych závodov v Číne

Dokončenie 3.etapy výstavby v Gadebusch (ca. 7.200 m²)

Založenie dcérskej spoločnosti v Rusku

Rozšírenie výrobných kapacít v motorárni v Taliansku

40 rokov od založenia Getriebebau NORD.

Slávnostné otvorenie automatizovaného regálového skladu v sídle firmy.

V nemeckom Aurichu bol otvorený nový výrobný závod na elektronické výrobky

Výstavba nových závodov v Indii a Českej republike

Expanzia v Getriebebau NORD, Bargteheide

- Výstavba parkovacej garáže

centrála Getriebebau NORD, Bargteheide

Expanzia v Getriebebau NORD, Bargteheide

- Konštrukcia ďalšieho vysokého regálového skladu

- Výstavba montážneho strediska pre priemyselné prevodovky

Expanzia v Getriebebau NORD, Bargteheide

- Rozšírenie montážneho centra pre priemyselné prevodovky

NORD DRIVESYSTEMS oslavuje inauguráciu štvrtej fázy výstavby výrobného závodu v Gadebusch a 25. výročie spoločnosti NORD GEAR Ltd v kanadskom Bramptone. V Číne oslavuje NORD otvorenie druhej továrne v Tianjin, asi 100 km juhovýchodne od Pekingu, zatiaľ čo na piatom kontinente sa otvára austrálska pobočka NORD v Darwine.

V súčasnosti NORD DRIVESYSTEMS zastupuje 35 pobočiek po celom svete. Sieť predaja a služieb NORD je doplnená predajnými a servisnými partnermi vo viac ako 60 krajinách. Vďaka vysoko motivovanému tímu zamestnancov a kompletnému radu technologicky vynikajúcich a vysoko kvalitných produktov technológie pohonu je spoločnosť ideálne vybavená na to, aby dokázala čeliť výzvam budúcnosti.

Nová výstavba ďalšieho výrobného závodu v Suzhou (Čína)

Modernizácia servisného areálu a lakovne v sídle v Bargteheide

Nová administratívna budova

50. výročie založenia firmy

Stavba novej administratívnej budovy v Bargteheide

Rozšírenie výrobnej plochy o 3,300m² pre finálnu úpravu skríň prevodoviek v Gadebusch

Uvedenie nového decentrálneho meniča / distribútora NORDAC LINK

Nová budova pre montáž a distribúciu v Siheung, Južná Kórea

Nová priemyselná prevodovka, veľkosť 15,000 Nm

Rozšírenie výrobnej plochy o 2,000 m² v NORD Gear, Waunakee, USA

Uvedenie na trh - nové 1-stupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1

Nová budova predajných kancelárií a servisného centra v Podleze, Poľsko

  • Predstavenie aplikácie NORDCON a rozhrania Bluetooth NORDAC ACCESS BT
  • Optimalizovaný dizajn pre asynchrónne motory NORD
  • Uvedenie produktu na trh NORD IE5 + Synchrónny motor
  • Uvedenie NORDAC PRO SK 500P
  • Rozšírenie radu 1-stupňových čelných elektroprevodoviek NORDBLOC.1
  • Uvedenie produktov série MAXXDRIVE® XT na trh

Find further information here: