KVALITA

ZAMERANIE NA KVALITU BEZ KOMPROMISOV, KOMPLETNÉ PORADENSTVO A SPOĽAHLIVÝ SERVIS TVORÍ ZÁKLAD PODNIKATEĽSKEJ FILOZOFIE FIRMY NORD.

Stredobodom pozornosti sú naši zákazníci

Úžitok pre zákazníka a jeho spokojnosť sú naše najvyššie ciele, o čom svedčí aj naša „pečať kvality“. Preto sú potreby našich zákazníkov od začiatku stredobodom našej pozornosti. V úzkej spolupráci s projektantmi a konštruktérmi, inžiniermi a technikmi na strane užívateľa je vytvorené individuálne, efektívne a hospodárne riešenie pre zákazníka.. Naši inžinieri a obchodný zástupcovia Vám pomôžu s každým Vašim projektom tak ako keby to bol ich vlastný až kým nie je vypracované, nainštalované a úspešne odskúšané najlepšie možné riešenie pre zákazníka.

 - - -

Stredobodom pozornosti sú naši zákazníci

Úžitok pre zákazníka a jeho spokojnosť sú naše najvyššie ciele, o čom svedčí aj naša „pečať kvality“. Preto sú potreby našich zákazníkov od začiatku stredobodom našej pozornosti. V úzkej spolupráci s projektantmi a konštruktérmi, inžiniermi a technikmi na strane užívateľa je vytvorené individuálne, efektívne a hospodárne riešenie pre zákazníka.. Naši inžinieri a obchodný zástupcovia Vám pomôžu s každým Vašim projektom tak ako keby to bol ich vlastný až kým nie je vypracované, nainštalované a úspešne odskúšané najlepšie možné riešenie pre zákazníka.

Štandardy kvality nám nestačia

Komponenty pohonov NORD sú navrhnuté podľa DIN 3990, NIEMANN a AGMA, a certifikácia podľa DIN ISO 9001 dokumentuje, že dôsledne uplatňujeme náš systém kvality. Čo sa týka prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, predbehli sme zákonodarcu a celý náš sortiment produktov sme dôsledne zosúladili s aktuálnymi ATEX-normami rýchlejšie ako to vyžadoval. Ale predsa nám to nestačí.

Kvalita NORD-u je jedinečná

Pohony NORD majú vysokú precíznosť a sú veľmi vhodné aj pre aplikácie do náročných podmienok. Pravidelne investujeme do najmodernejších výrobných zariadení, aby sme zaistili nami nasadené vysoké štandardy kvality. Len vysokokvalitné materiály a normalizované súčiastky sa dostanú po dôkladnej kontrole akosti, štruktúry a pevnosti do výrobného procesu a za každým výrobným krokom je zaradená prísna kontrola kvality. Takto sa môžete spoľahnúť na výbornú, praxou preverenú funkčnosť a prevádzkovú bezpečnosť.

Servis bez výhovoriek

Náš servis nekončí len pri 24-hodinovej telefonickej linke. NORD má všade na svete odborníkov, ktorí vedia ponúknuť a garantovať v každom čase a na každom mieste kompetentné poradenstvo, najkratšie dodacie lehoty, priamy spoľahlivý servis a vysokú flexibilitu pri riešení individuálnych požiadaviek zákazníkov. Pre všetky požiadavky počas životnosti produktu ponúkame príslušný servis: od preventívnej údržby, cez náhradné diely, opravy a urgentný servis až po transport a modernizačný servis. Ponúkame poradenstvo a pomoc aj keď je už náš pohon nainštalovaný.

Odborné informácie, zákaznícky servis a školenia

Pre efektívne plánovanie a realizáciu sme Vám k dispozícii nielen osobne, ale aj s našim zákazníckym servisom online a na CD-ROM. Zo špeciálnych školení, ktoré informujú našich zamestnancov o novinkách a aktuálnom stave, profitujú aj naši zákazníci, lebo tu nájdete pomoc pri implementácii a programovaní dodanej systémovej techniky. Popritom Vás ešte informujeme cez náš vlastný magazín NORD GLOBAL o aktualitách z oblasti použitia pohonov, nových produktoch a systémoch.

Find further information here: