Novinky –

Riešenia pohonu pre centrá balíkov - hladké spracovanie a rýchle odosielanie

Spoľahlivý, robustný, prepojený a inteligentný - NORD poskytuje individuálne konfigurovateľné a "Industry 4.0-ready" riešenia pohonu pre centrá prepravy balíkov.

Förderband in der Paketintralogistik bei BCS

Bargteheide , 2018-02-12

Centrá prepravy balíkov kladú vysoké nároky na technológiu pohonov: Aby sa zabránilo poruchám a prestojom, pohony musia zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť. A kvôli veľkému počtu potrebných pohonných jednotiek musia systémy pracovať s vysokou účinnosťou. Tým sa znižujú prevádzkové náklady. Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba, ako aj schopnosť Industry 4.0 sú dôležitými faktormi.

NORD kužeľové alebo závitovkové elektroprevodovky zaručujú rýchlu a spoľahlivú prepravu balíkov. Aj pri kontinuálnom zaťažení zabezpečujú prevodovky nízku údržbu a dlhú životnosť vďaka trvanlivému a bezúdržbovému prevodu. Okrem toho motory s vysokou preťažiteľnosťou umožňujú, že je potrebný len malý počet verzií, a to aj napriek tomu, že dopravný systém pozostáva z mnohých pohonných jednotiek. Meniče sú dodávané ako zásuvné verzie a môžu byť rýchlo a ľahko vymenené, ak je potrebná údržba.

Decentralizované frekvenčné meniče sú prepojené do siete a komunikujú navzájom prostredníctvom rôznych rozhraní. Integrovaný PLC môže byť voľne konfigurovaný a vykonáva autonómne miestne kontroly. Ak sa na nakladacej rampe vyskytnú nevyriešené problémy, napriklad môže dôjsť k spomaleniu reťaze dopravníka. Preto môžu byť prestoje obmedzené. Umožňuje tiež nepretržité monitorovanie pohonov.

Po celom svete inteligentné riešenia pohonu od spoločnosti NORD zabezpečujú hladké spracovanie a rýchle odosielanie. Napríklad spoločnosť NORD dodala pre francúzsku distribučnú službu Chronopost pohony s 1 100 decentralizovanými jednotkami pre svoje stredisko balíkov. S maximálnou kapacitou 30 000 balíkov za hodinu je distribučné centrum balíkov južne od Paríža jednou z najefektívnejších v Európe. A pre najrýchlejší systém triedenia balíkov v Austrálii s kapacitou 35 000 balíkov za hodinu NORD poskytol 1000 motorov a pohonov.

Riešenia pohonov NORD pre centrá prepravy a triedenia balíkov

  • Vyhnete sa prestojom vďaka inteligentnému PLC frekvenčného meniča
  • Znížený počet verzií
  • Vysokoúčinné motory
  • Dlhá životnosť
  • Nízke nároky na údržbu
  • Plug & Play - konektory pre jednoduchú inštaláciu a údržbu
  • Predprogramované frekvenčné meniče pre rýchle uvedenie do prevádzky