Novinky –

Preprava, krokovanie a zdvíhanie pomocou unifiverzálneho pohonu: Pohony NORD pre dopravnú techniku

NORD DRIVESYSTEMS dodáva systémy pohonov jedného konceptu pre úlohy prepravy pre všetky odvetvia priemyslu. Elektroprevodovky navrhnuté a vyrobené pre každú špecifickú aplikáciu, energeticky úsporné decentrálne frekvenčné meniče a motorové spúšťače pre nástennú montáž alebo montáž priamo na svorkovnicu motora, poskytujú požadované funkcie ovládania.

Bargteheide , 2013-10-24

Portfólio elektronických pohonov NORD pokrýva všetky úlohy prepravy a zdvíhania. Frekvenčné meniče ponúkajú kapacitu preťaženia 150% počas doby 60s a 200% počas krátkej doby zatiaľčo ISD vektorové ovládanie zabezpečuje vysokú dynamiku aj pri ťažkých rozbehoch.

Rada meničov NORD SK 180E je veľmi vhodná pre rýchlostné ovládanie motorov do 2,2 kW na vodorovných dopravníkoch. Séria SK 200E je vhodná pre úlohy s výkonom až do 22 kW. Tieto meniče sú jedinými jednotkami vo svojej triede, ktoré zvládajú úlohy polohovania tak ako aj umožňujú využitie rozhrania pre inkrementálne a absolútne snímače. Umožňujú použitie štandardných asynchrónnych striedavých motorov v aplikáciách, ktoré vyžadujú relatívne alebo absolútne ovládanie polohy alebo synchronizáciu. Aplikácie zdvihu alebo aplikácie orientované na bezpečnosť prevádzky môžu byť pomocou týchto decentrálnych meničov ekonomicky efektívne vyriešené: prídavná funkcia umožňuje STO a ST1 bezpečnostné funkcie až do SIL3.

For simpler applications where inverters are not required, such as horizontal conveyors without speed variation, NORD’s SK 135E electronic and wear-free motor starter ensures soft starts and reversing operation. Users can set a boost voltage for a higher breakaway torque directly at the starter via DIP switches. Integrated protection mechanisms for the input power (current limiting), the device (overvoltage and low voltage protection), the motor (PTC/I²t, motor phases), and the overall system (torque limiting, overload) render additional cabinet-mounted devices such as motor protection switches, reversing contactors, and brake rectifiers unnecessary.