Thông tin về việc bảo mật dữ liệu

theo điều 13 của DSGVO

Chúng tôi, Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS (bao gồm cả các công ty con được liệt kê trên trang web của chúng tôi), xử lý dữ liệu của bạn nhằm mục đích trao đổi thông tin với bạn và chúng tôi lưu trữ dữ liệu này vào hệ thống của chúng tôi. Tùy từng trường hợp, nơi trích xuất chữ ký của người gửi email là nơi chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Bạn sẽ tìm thấy các địa chỉ liên hệ của cơ quan tương ứng khi bạn thay đổi ngôn ngữ và sau đó nhấp vào liên hệ trên trang web https://www.nord.com phía trên của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để thiết lập liên hệ ở đây thường là Điều 6, Khoản 1, điểm f của DSGVO (Quy định chung về việc Bảo mật dữ liệu). Chúng tôi luôn quan tâm đến việc có thể chuẩn bị sẵn thông tin về các sản phẩm hoặc về công ty của chúng tôi cho bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn.

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ liên hệ của bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đồng ý liên hệ với chúng tôi và chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở của Điều 6, Khoản 1 điểm a của DSGVO. Bạn có thể hủy bỏ thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi một tin nhắn đến người gửi email.

Việc chia sẻ dữ liệu về bạn

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu về bạn với bên thứ ba. Dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích nêu trên. Chúng tôi được các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu về bạn. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ này vận hành các máy chủ của chúng tôi, nơi lưu trữ dữ liệu về bạn và khi xử lý dữ liệu, họ phụ thuộc hoàn toàn vào các chỉ dẫn của chúng tôi.

Trong những trường hợp chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu, chúng tôi đã đảm bảo rằng có mức độ bảo vệ thích hợp trong quá trình xử lý dữ liệu. Khi sử dụng Microsoft, điều này được đảm bảo bởi cái gọi là Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mà bạn sẽ tìm thấy ở đây .

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Các dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ đến chừng nào mà chúng tôi vẫn còn phải tuân thủ các nghĩa vụ lưu trữ theo luật định. Sau này, hoặc nếu bạn có yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn.

Các bài giảng video, các buổi họp trực tuyến và các buổi hội thảo khác thông qua ứng dụng “Zoom”

Với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm theo Điều 4, khoản 1, điểm 7, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc xử lý thông tin cá nhân liên quan đến việc sử dụng “Zoom” như dưới đây.

Mục đích xử lý

Chúng tôi sử dụng công cụ “Zoom” để thực hiện các bài giảng video, hội thảo qua điện thoại, buổi họp trực tuyến và/hoặc hội thảo trực tuyến (sau đây gọi là “buổi họp trực tuyến”). “Zoom” là một dịch vụ của Zoom Video Communications, Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ (bang California).

Người chịu trách nhiệm

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, có trụ sở tại Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide chịu trách nhiệm cho việc xử lý dữ liệu trực tiếp liên quan đến việc thực hiện các buổi họp trực tuyến.

Dữ liệu nào được xử lý?

Phạm vi dữ liệu cần thiết cho việc sử dụng ứng dụng phụ thuộc vào dữ liệu bạn cung cấp trước hay trong khi tham gia vào một “buổi họp trực tuyến”.

Thông thường thì những thông tin cá nhân sau đây sẽ được xử lý: Thông tin về người dùng: Tên, họ, điện thoại (tùy chọn), địa chỉ email, mật khẩu (nếu không sử dụng “đăng nhập một lần”), ảnh hồ sơ (tùy chọn), bộ phận (tùy chọn)

Siêu dữ liệu của buổi họp: Chủ đề, mô tả (tùy chọn), địa chỉ IP của người tham gia, thông tin thiết bị/phần cứng

Đối với bản ghi dữ liệu (tùy chọn): Tập tin MP4 của tất cả các bản thu video, âm thanh và bản thuyết trình, tập tin âm thanh M4A của tất cả các bản thu âm, tập tin văn bản của cuộc trò chuyện trong buổi họp trực tuyến.

Khi quay số bằng điện thoại: Thông tin về số điện thoại gọi đến và gọi đi, tên quốc gia, thời gian bắt đầu và kết thúc. Có thể lưu thêm dữ liệu kết nối như địa chỉ IP của thiết bị, nếu cần thiết. Dữ liệu văn bản, âm thanh và video: Bạn có tùy chọn sử dụng các tính năng trò chuyện, câu hỏi hay khảo sát trong một “buổi họp trực tuyến”, nếu cần thiết. Về phương diện này, các mục văn bản do bạn nhập vào được xử lý để hiển thị trong “buổi họp trực tuyến” và ghi lại làm nhật ký, nếu cần thiết. Để cho phép hiển thị video và phát lại âm thanh, dữ liệu từ micrô của thiết bị đầu cuối của bạn cũng như từ một camera thu hình ảnh bất kỳ của thiết bị đầu cuối sẽ được xử lý tương ứng trong suốt thời gian buổi họp.

Bạn có thể tự cho dừng hoạt động hoặc tắt tiếng của camera hoặc micrô bất cứ lúc nào thông qua các ứng dụng “Zoom”.

Để tham gia vào một “buổi họp trực tuyến”, ít nhất là bạn phải cung cấp thông tin về tên của mình để vào “phòng họp”.

Phạm vi xử lý

Chúng tôi sử dụng “Zoom” để thực hiện các buổi họp trực tuyến. Nếu chúng tôi muốn ghi lại các buổi họp trực tuyến, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn một cách minh bạch và nếu cần thì yêu cầu sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, chi tiết về bản ghi dữ liệu cũng được hiển thị cho bạn trong ứng dụng “Zoom”.

Nếu cần thiết cho mục đích ghi lại kết quả của một buổi họp trực tuyến thì chúng tôi sẽ ghi lại các nội dung trò chuyện. Tuy nhiên, trường hợp này thường không xảy ra.

Trong trường hợp hội thảo trực tuyến, chúng tôi cũng có thể xử lý các câu hỏi của những người tham gia hội thảo nhằm mục đích ghi và kiểm tra lại buổi hội thảo.

Nếu bạn đã đăng ký với “Zoom” với tư cách là người dùng thì các báo cáo về các buổi họp trực tuyến (siêu dữ liệu của buổi họp, dữ liệu về việc quay số điện thoại, các câu hỏi và câu trả lời trong buổi hội thảo trực tuyến) có thể được “Zoom” lưu lại tối đa là một tháng.

Tùy chọn “giám sát sự chú ý” (“theo dõi sự chú ý”) dựa trên phần mềm trong các công cụ “họp trực tuyến” như “Zoom” hiện đang được vô hiệu hóa.

Việc ra quyết định tự động theo nghĩa của Điều 22 của Quy định chung về việc Bảo mật dữ liệu DSGVO không được sử dụng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu

Đối với nhân viên của Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Điều 26 của Luật Liên bang về bảo mật dữ liệu BDSG là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu. Nếu có liên quan tới việc sử dụng dữ liệu “Zoom” mà không cần thiết cho việc xử lý dữ liệu nhưng đồng thời vẫn là một thành phần cơ bản của “Zoom” thì Điều 6, khoản 1, điểm f) của DSGVO được dùng làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu. Mối quan tâm của chúng tôi trong các trường hợp này là việc thực hiện hiệu quả các sự kiện giảng dạy và các buổi họp trực tuyến khác trong thời gian cấm tụ tập. Đối với những người tham gia khác trong “các buổi họp trực tuyến”, trong chừng mực các buổi họp được tiến hành trong khuôn khổ các mối quan hệ hợp đồng, thì Điều 6, khoản 1, điểm b) hoặc là Điều 6, khoản 1, điểm f) của DSGVO sẽ là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu. Cơ sở pháp lý trường hợp ghi dữ liệu là sự chấp thuận của bạn theo Điều 6, khoản 1, điểm a) của DSGVO.

Người nhận/chia sẻ dữ liệu

Thông tin cá nhân được xử lý liên quan tới việc tham gia “các buổi họp trực tuyến” về cơ bản là sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba nếu chúng không được chỉ định cho việc này. Xin lưu ý rằng, các nội dung của “các buổi họp trực tuyến” cũng như các buổi họp trực tiếp thường được sử dụng để truyền đạt thông tin với khách hàng, với những bên quan tâm hoặc bên thứ ba và do đó có thể chia sẻ được. Những người nhận khác: “Zoom Video Communication Inc.” có kiến thức cần thiết về các dữ liệu nêu trên theo quy định trong hợp đồng xử lý đơn hàng của chúng tôi với “Zoom”. Nhà cung cấp không nhận được kiến thức về nội dung nghĩa là không nhận được tài liệu hình ảnh và âm thanh được chia sẻ qua ứng dụng.

Xử lý dữ liệu bên ngoài Liên minh Châu Âu

“Zoom” là một dịch vụ do một nhà cung cấp từ Hoa Kỳ, tức là một quốc gia thứ ba (nằm ngoài phạm vi áp dụng của DSGVO), cung cấp. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng xử lý đơn hàng với nhà cung cấp “Zoom” đáp ứng các yêu cầu của Điều 28 DSGVO. Chúng tôi đã cấu hình môi trường sử dụng của Zoom để có càng ít dữ liệu được gửi đến Zoom càng tốt. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn rằng Zoom cũng có thể tiếp cận với thông tin cá nhân bên ngoài Liên minh Châu Âu/Khu vực kinh tế Châu Âu EU/EWR. Mức độ bảo mật dữ liệu phù hợp được tạo ra thông qua việc ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU theo Điều 46, khoản 2, điểm c của DSGVO.

Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu

Bạn có quyền nhận thông tin về những thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin bất cứ lúc nào. Khi có yêu cầu cung cấp thông tin mà yêu cầu này không được thực hiện bằng văn bản thì chúng tôi mong bạn hiểu rằng chúng tôi cần các bằng chứng từ bạn để chứng minh rằng bạn chính là người đưa ra yêu cầu này. Ngoài ra, bạn có quyền sửa đổi hoặc xóa hoặc hạn chế việc xử lý, trong chừng mực bạn có quyền hợp pháp đối với những điều này. Cuối cùng, bạn có quyền khiếu nại việc xử lý trong khuôn khổ các quy định pháp lý và quyền thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, quyền đối với việc truyền dữ liệu cũng có trong khuôn khổ các quy định của chính sách về Quyền riêng tư.

Xóa dữ liệu

Về cơ bản là chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân nếu không cần lưu trữ thêm.

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Bạn có quyền khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân với cơ quan giám sát việc bảo mật dữ liệu.

Việc thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi sửa đổi chính sách bảo mật này khi có thay đổi trong quá trình xử lý dữ liệu hoặc trong các trường hợp khác khiến điều này trở nên cần thiết. Bạn sẽ luôn tìm thấy phiên bản mới nhất trên trang web này.

Bên phụ trách việc bảo mật dữ liệu của Getriebebau NORD GmbH & Co. KG là FIRST PRIVACY GmbH, bạn có thể liên hệ với họ theo địa chỉ office@first-privacy.com, ĐT: +49 421 69 66 32 0