Tuyên bố khước từ

NORD – Thông báo Bản quyền

Thông báo Bản quyền của Getriebebau NORD

Bản quyền 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

NORD DRIVESYSTEMS

Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Đt +49 (0) 4532 / 289 - 0

Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Mọi quyền được bảo lưu.

Văn phòng đăng ký:

Kommanditgesellschaft, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck HRB 2038 AH

Chi nhánh: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide,

Registergericht Ahrensburg HRB 2038

Giám đốc Điều hành: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Mã số thuế GTGT: DE 135507187

Mã số thuế: 30 288 06009

Số D&B D-U-N-S: 31 570 3611

Mã NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Tuyên bố khước từ của Công ty

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp thuận các quy định về điều khoản sử dụng dưới đây. Bất kỳ chính sách nào trên trang web này đều có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước, khi được Getriebebau NORD đăng tải công khai.

Nội dung – trực tuyến

Getriebebau NORD bảo lưu quyền không chịu trách nhiệm đối với chủ đề, độ chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp. Những khiếu nại liên quan đến thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp theo đây, bao gồm bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào, sẽ bị từ chối. Tất cả các thông tin cung cấp không mang tính ràng buộc hay nghĩa vụ. Một phần hay toàn bộ các nội dung và thông tin cung cấp có thể được mở rộng, thay đổi hoặc xóa bỏ từng phần hoặc toàn bộ bởi Getriebebau NORD mà không cần có thông báo nào khác.

Nội dụng Tham khảo và liên kết

NORD Getriebebau không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung tham khảo hoặc liên kết nào có trong các trang web của mình. Một số liên kết trên trang chủ của Getriebebau NORD sẽ đưa quý khách rời khỏi trang web của Getriebebau NORD. Xin lưu ý rằng các trang web tại các liên kết, và các tài liệu quý khách tìm thấy tại đó, không nằm trong sự kiểm soát của Getriebebau NORD. Theo đó, Getriebebau NORD không chịu trách nhiệm đối với các trang web hoặc nguồn bên ngoài hay đại diện cho các trang web hoặc nội dung đó. Việc các liên kết xuất hiện trên trang web của Getriebebau NORD không có nghĩa là chúng tôi đảm bảo, đề xuất hay chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu nào khác có trên các trang web hoặc nguồn đó. Getriebebau NORD không chịu trách nhiệm hoặc phải chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn nào. Ngoài ra, Getriebebau NORD không chịu trách nhiệm hoặc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được quý khách cung cấp. Getriebebau NORD chỉ cung cấp những liên kết này để giúp quý khách hàng dễ dàng truy cập.

Bản quyền

Bản quyền đối với bất kỳ tài liệu nào do Getriebebau NORD tạo lập được bảo lưu. Không cho phép bất kỳ sao chép hay sử dụng các biểu đồ, âm thanh hoặc văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc bản in mà chưa có sự chấp thuận của Getriebebau NORD.

Bảo mật dữ liệu

Nếu có cơ hội nhập dữ liệu cá nhân hoặc kinh doanh (địa chỉ email, tên, địa chỉ), quá trình nhập dữ liệu sẽ diễn ra một cách tự nguyện. Những e-mail rác, bao gồm nhưng không chỉ là, những email quảng cáo thương mại và thông báo sẽ bị cấm một cách rõ ràng.

Hiệu lực pháp lý của từ chối trách nhiệm này

Từ chối trách nhiệm này sẽ được coi như là một phần của trang web quý vị đang xem. Nếu một phần hoặc bộ phận của văn bản không hợp pháp hoặc chính xác, nội dung hoặc tính hợp lệ của các phần còn lại không bị ảnh hưởng.

Sử dụng các nhãn hiệu khác

Các nhãn hiệu "CANopen" và "CIA" là các Nhãn hiệu Cộng đồng được đăng ký của CIA eV., được thể hiện trong mô tả chi tiết về biến tần của NORD.