Tính bền vững (CSR)

Chúng tôi hành động với sự chính trực, trách nhiệm và ý thức đối với môi trường. Là một công ty nhận thức được trách nhiệm của mình, chúng tôi sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hoạt động thân thiện với môi trường. Với hệ thống truyền động tiết kiệm năng lượng, chúng tôi hỗ trợ ngành công nghiệp trong việc giảm phát thải khí CO₂.

Nguyên tắc trách nhiệm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Là một công ty hoạt động toàn cầu, chúng tôi đảm nhận trách nhiệm của mình tại địa phương cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới. Đồng thời, chúng tôi cùng với các nhân viên của mình không ngừng cải thiện, cả về an toàn lao động hay tối ưu hóa các quy trình với các nhà cung cấp của mình. Phát triển kinh tế, hướng tới lợi nhuận và bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng không được hiểu là sự xung đột về mục tiêu mà cần được hiểu là nhiệm vụ chung.

Chiến lược CSR và các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Công việc bền vững của chúng tôi là một lời hứa với khách hàng, với công chúng và tất cả các nhân viên của tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS, để từ đó hành xử nhất quán theo cách có trách nhiệm với môi trường, kinh tế và xã hội.

Tính bền vững trong công nghệ truyền động

Tìm hiểu thêm về chiến lược CSR, các lĩnh vực hành động và lộ trình của chúng tôi trong những năm tới trong tờ rơi mới của chúng tôi.

Tải tờ rơi

Chính sách và quy tắc ứng xử của công ty

Sự hài lòng và thành công của khách hàng là trọng tâm của tư tưởng và hành động của chúng tôi. Sứ mệnh và Các giá trị của chúng tôi tạo nên cách tiếp cận toàn diện giúp chúng tôi kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và tính bền vững trong mọi lĩnh vực. Điều này không chỉ bao gồm những đổi mới về hiệu quả tiết kiệm năng lượng mà còn cả cách ứng xử với nhân viên cũng như mạng lưới hợp tác và toàn cầu.

Chính sách này của Công ty áp dụng cho tất cả các công ty con và đơn vị kinh doanh của NORD DRIVESYSTEMS và có tính ràng buộc đối với ban quản lý, tất cả các nhà quản lý và nhân viên. Chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp của mình theo đuổi các giá trị, mục tiêu và phương pháp quản lý giống nhau. Do đó, quy tắc ứng xử đó cũng phải được các đối tác hợp đồng làm việc tại cơ sở của chúng tôi tuân thủ.

Theo nghĩa của Quy tắc ứng xử này, chúng tôi chịu trách nhiệm bằng cách xem xét hậu quả của các quyết định và hoạt động kinh doanh của mình về mặt kinh tế, công nghệ, xã hội và sinh thái cũng như dung hòa lợi ích một cách thích hợp.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo, chứng nhận, kiểm toán

Công ty chúng tôi dựa vào các chứng nhận, kiểm toán độc lập, báo cáo quốc tế và tư cách thành viên trong các hiệp hội toàn cầu để minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và tính bền vững. Phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mình, chúng tôi cố gắng thường xuyên tham gia đánh giá của các tổ chức độc lập.

Các giải pháp truyền động hiệu quả từ NORD

Tại NORD DRIVESYSTEMS, chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện các sản phẩm của chúng tôi, làm giảm mức tiêu thụ năng lượng của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi không chỉ quan tâm đến các lợi ích tài chính liên quan đến giá năng lượng đang tăng. Là một công ty gia đình tận tâm, chúng tôi mong muốn có ảnh hưởng tích cực đến dấu chân các-bon trên toàn cầu cho các thế hệ mai sau.

Chuỗi cung ứng (LkSG)

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS sẽ triển khai Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng vào năm 2023. Chúng tôi cam đoan với khách hàng và tất cả đồng nghiệp của mình rằng sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng nguyên liệu và linh kiện từ quá trình sản xuất bền vững và tất nhiên rằng các đối tác của chúng tôi trong chuỗi cung ứng cũng cam kết về nhân quyền.

Người tố giác

Theo Chỉ thị về Người tố giác, NORD DRIVESYSTEMS đã thiết lập một hệ thống để báo cáo các hành vi vi phạm. Các báo cáo được chuyển trực tiếp và ẩn danh theo yêu cầu đến văn phòng thanh tra bên ngoài của chúng tôi, công ty TNHH FIRST PRIVACY GmbH ở Bremen, Đức, nơi báo cáo sẽ được bảo mật và sau quá trình xem xét đầu tiên, nó sẽ được chuyển tiếp đến văn phòng tuân thủ nội bộ của chúng tôi để triển khai hành động tiếp theo.

Tìm hiểu thêm