Tập đoàn NORD

Các thiết bị truyền động cơ khí và điện tử rất thông minh
từ một nguồn duy nhất

TRUYỀN ĐỘNG THIẾT BỊ

Getriebebau NORD - TRUYỀN ĐỘNG THIẾT BỊ

Getriebebau NORD là một trong những nhà máy hàng đầu trên thế giới về công nghệ truyền động – với các giải pháp cơ học và điện tử. Các sản phẩm bao gồm động cơ liền hộp giảm tốc, bánh răng, động cơ, thiết bị hộp giảm tốc, bánh răng công nghiệp, biến tần, bộ khởi động động cơ và biến tần để kiểm soát truyền động phân tán.