Getriebebau NORD - TRUYỀN ĐỘNG THIẾT BỊ

Giới thiệu

Getriebebau NORD là một trong những nhà tiên phong về công nghệ truyền động của thế giới - về các giải pháp cơ khí và điện tử.