Standard motors

Asynchronous motors

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 75 HP
  • Global approvals and acceptances
  • Efficiency classes: IE1, IE2, IE3

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

  • Phanh (BRE), phanh kép (DBR+), bộ mã hóa gia tăng (IG), quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
  • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)

Các động cơ không đồng bộ tiêu chuẩn của NORD đáp ứng tất cả các quy định hiệu suất hiện hành, sẵn có theo tất cả các tiêu chuẩn quốc tế và sẵn có cùng nhiều lựa chọn khác nhau như: