Động cơ tiêu chuẩn

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0,16 - 75 HP
  • Phê duyệt và chấp nhận toàn cầu
  • Loại hiệu suất: IE1, IE2, IE3, IE4
Hiệu suất: IE1, IE3

Động cơ không đồng bộ tiêu chuẩn của NORD đáp ứng tất cả các quy định hiệu suất phổ biến, sẵn có theo tất cả các tiêu chuẩn quốc tế và sẵn có cùng nhiều lựa chọn như:

  • Bộ phanh/thắng (BRE), Bộ phanh/thắng kép (DBR+), Bộ giải mã tăng dần (IG), Quạt bên ngoài (F)
  • Bộ bảo vệ động cơ: Bộ cảm biến nhiệt độ (TF), Bộ giám sát nhiệt độ (TW), Bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đấu nối ghép động cơ (MS)