Privatlivspolitik

for vores sociale medier

Nedenfor vil vi gerne informere dig om, hvordan vi omgås dine data iht. §13 i Databeskyttelsesloven (DSGVO).

Ansvarlig

Vi, NORD Gear Danmark A/S, står for følgende socialt medier:

Vores kontaktdata finder du i vores kolofon.

Foruden os er der også udbyderen af socialt medie platformen. De er også ansvarlige i egenskab af behandling af data, men vi har kun begrænset indflydelse på dem. De steder, hvor vi har indflydelse og kan sætte parametre for databehandlingen, arbejder vi inden for rammerne af de muligheder der står i vores magt hen imod at sikre en retfærdig behandling af data fra udbyderne af sociale medieplatforme. Der er imidlertid mange steder hvor vi ikke har indflydelse på udbyderen af sociale medieplatforme, og vi ved ikke nøjagtigt hvilke data de behandler.

Databehandling fra vores side

De data du indtaster på vores sociale medier, såsom kommentarer, videoer, billeder, likes, bekendtgørelser, osv. offentliggøres på vores sociale medieplatforme og anvendes eller behandles ikke af os på noget tidspunkt til andre formål. Vi forbeholder os blot retten til at slette indhold, såfremt dette kræves. I givet fald deler vi dit indhold på vores side, når dette er en funktion der hører ind under den sociale medieplatform, og kommunikerer med dig over denne. Lovgrundlaget er § 6, stk. 1 S.1, lit. f i DSGVO. Databehandlingen er i vores interesse for offentliggørelse og kommunikation.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod en bestemt databehandling som vi har indflydelse på, bedes du henvende dig til den i kolofonen nævnte kontaktperson. Så vil vi overveje din indsigelse.

Hvis du stiller en forespørgsel på de sociale medier, henviser vi alt efter det krævede svar evt. til andre, sikre kommunikationsveje, hvor fortrolighed kan garanteres. Du har altid muligheden for at sende os fortrolige forespørgsler på adressen i vores kolofon.

Som allerede anført, har vi til hensigt at udforme vores sociale medieplatforme så databeskyttelsessikre som muligt, i det omfang udbyderen af de sociale medier giver mulig herfor. Udbyderen af de sociale medier opsamler data til statistik, som ligeledes stilles os til rådighed. Disse har kun begrænset indflydelse på og kan ikke slå dem fra. Vi er dog opmærksomme på at der ikke stilles os nogen yderligere valgbar statistik til disposition.

Vi anvender lejlighedsvist de beskrevne sociale medier til at vise målrettet annoncering.

Til formålet anvender vi målgruppedefinitioner, som stilles til rådighed for os af udbyderen af platformen. Vi anvender udelukkende anonyme målgruppedefinitioner - definerer altså f.eks. kendetegn i form af almindelige demografiske angivelser, adfærd, interesser og forbindelser. Dem bruger udbyderen af platform til at vise annoncer der måtte være i dennes brugeres interesse. Lovgrundlaget for dette er det samtykke, som udbyderen af den sociale medieplatform har indsamlet hos deres brugere.

Hvis du vil gøre indsigelse mod dette samtykke, bedes du benytte de muligheder for indsigelse som udbyderen af den sociale medieplatform stiller til rådighed, da denne er ansvarlig for den pågældende databehandling. Af og til anvender hhv. vi og udbyderen af den sociale medieplatform også offentligt tilgængelige data til målgruppedefinition. Lovgrundlaget for denne databehandling er § 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. Vores berettigede interesse består her i at foretage en så rammende målgruppedefinition som muligt. Vi benytter aldrig sådanne person-følsomme data til brug for målgruppedefinitionen, som er anført i § 9 og 10 i DSGVO.

Vi videregiver ingen personfølsomme data til udbyderen af den sociale medieplatform inden for rammerne af målgruppedefinitionen. Af og til anvender vi også information om hhv. besøg på og gensidig aktion med andre sider til brug for målgruppedefinitionen (såkaldt remarketing). Til formålet anvender vi også cookies. I de tilfælde indsamler vi ganske vist brugerens samtykke på de pågældende andre sider vha. et godkendelsesbanner og informerer der om databehandlingen. Dette samtykke kan du tilbagekalde til enhver tid ved at indlæse samtykkebanneret på det pågældende website.

Databehandling fra udbyderen af den sociale medieplatforms side

Udbyderen af den sociale medieplatform anvender websporingsmetoder. Websporingen kan ske uafhængigt af om du har logget på eller er registreret på platformen. Som allerede forklaret har vi ingen indflydelse på websporingsmetoder fra udbyderen af den sociale medieplatform. Vi kan f.eks. ikke slå dem fra.

Du bedes være opmærksom på følgende: Det kan ikke udelukkes at udbyderen af den sociale medieplatform bruger dine profil- og adfærdsdata for at indsamle data om dine vaner, personlige forhold, hvad du foretrækker, osv. Vi har således ingen indflydelse på behandlingen af dine data fra udbyderen af den sociale medieplatforms side.

Der er nærmere information om databehandlingen fra udbyderen af den sociale medieplatforms side og yderligere indsigelsesmuligheder i udbyderens databeskyttelseserklæring:

Dine rettigheder som bruger

I relation til behandling af dine personfølsomme data yder DSGVO dig som websitebruger visse rettigheder:

1.) Oplysningsret (§ 15 i DSGVO):
Du har ret til at forlange en bekræftelse af om der behandles personfølsomme data om dig. I det tilfælde har du ret til at få oplysning om disse personfølsomme data og de i § 15 i DSGVO specifikt anførte detaljerede informationer.

2.) Ret til korrektion og sletning (§ 16 og 17 i DSGVO):
Du har ret til med det samme at forlange hhv. at få rettet forkerte personfølsomme data og at få suppleret mangelfulde personfølsomme data om dig. Du har desuden ret til at forlange øjeblikkelig sletning af dine personfølsomme data, såfremt en af de i § 17 i DSGVO specifikt anførte årsager ligger til grund, f.eks. hvis de pågældende data ikke længere behøves til brug for de anvendte formål.

3.) Ret til begrænsning af databehandlingen (§ 18 i DSGVO):
Du har ret til at forlange begrænsning af behandlingen, hvis en af de i § 15 i DSGVO anførte forudsætninger er aktuel, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod databehandlingen mht. til varigheden af en kontrol.

4.) Ret til dataoverdragelse (§ 20 i DSGVO):
I visse tilfælde, som er specifikt anført i '§ 20 i DSGVO, har du ret til at få tilsendt personfølsomme data om dig i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller til at forlange overdragelse af disse data til en tredjepart.

5.) Indsigelsesret (§ 21 i DSGVO):
Hvis data indsamles i henhold til § 6 stk. 1 lit. f (databehandling til varetagelse af legitime interesser), har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen, af grunde der skyldes deres særlige situation. Vi behandler så ikke længere de personlige data, medmindre der er åbenbart overbevisende, bydende nødvendige legitime grunde til behandling, der overstiger den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med til at hævde, udøve eller forsvare lovlige krav.

6.) Ret til at klage til en tilsynsmyndighed (§ 77 i DSGVO):
Du er berettiget til iht. § 77 i DSGVO at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af de data der vedrører dig krænker databeskyttelsesbestemmelserne. Navnlig kan klageadgangen påberåbes hos en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor din bopæl befinder sig, hvor din arbejdsplads befinder sig eller stedet for den påståede overtrædelse.

Den databeskyttelsesansvarliges kontaktdata

Vores databeskyttelsesansvarlige står gerne til din disposition med information eller forslag til emnet databeskyttelse:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail : office@datenschutz-nord.de
Tel. : 0049 (0)421 69 66 32 0