Ansvarsfraskrivelse

NORD - Oprindelseserklæring

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

All rights reserved.

Virksomhedsform:

Kommanditselskab, Hjemby Bargteheide, Retskreds Lübeck, HRB 2038 AH

Komplementær: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide,

Registergericht Ahrensburg HRB 2038

Direktør: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Omsætningsskat identifikationsnummer: DE 135507187

Steuer-Nr.: 30 288 06009

D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Getriebebau NORD Forholdserklæring

Med benyttelsen af denne hjemmeside erklærer De Dem indforstået med de efterfølgende betingelser for at gøre brug af hjemmesiden. Den på denne hjemmeside tilgængelige virksomhedspolitik kan til enhver tid og uden yderligere varsel igennem offentlige bekendtgørelser ændres af Getriebebau NORD Gear.

Getriebebau NORD Gear Indholdet af Onlinetilbud

Getriebebau NORD gear kan ikke holdes ansvarlig for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af allerede tilgængelige informationer. Alle krav imod Getriebebau NORD Gear afvises, der omfatter materielle, moralske eller personlige skader, der kan være opstået i forbindelse med benyttelsen eller manglen på samme, af de på denne hjemmeside tilbudte informationer eller ved benyttelsen af fejlbehæftet eller mangelfuld information på denne side. Alle tilbud er frit tilblivet og. Getriebebau NORD Gear forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, at tilføje, eller slette, samt at spærre for adgang helt eller delvis på dele af hjemmesiden eller det samlede tilbud uden varsel.

Getriebebau NORD Gear Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede internetsider (links), som ligger udenfor Getriebebau NORD Gears ansvarsområde, kan der ikke gøres krav gældende imod Getriebebau NORD Gear. Getriebebau NORD Gear har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige fremtoning og indhold på sider der indeholder knapper eller links. Dette gælder for alle links og henvisninger i det tilbudte materiale. For illegale og fejlbehæftede eller ufuldstændige indhold og specielt for skader medført af afbenyttelsen eller manglen på samme af denne side, hæfter udelukkende udbyderen af siden.

Getriebebau NORD Gear Oprindelses- og tegningsret

Copyright for offentligt tilgængeligt, de af Getriebebau NORD Gear selv fremstillede objekter tilhører alene Getriebebau NORD Gear. En udspredelse eller anvendelse af sådant grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i anden elektronisk form eller trykte publikationer er under ingen omstændeligheder tilladt uden udtrykkelig skriftelig tilladelse fra Getriebebau NORD Gear.

Getriebebau NORD Gear Databeskyttelse

Såfremt der indenfor udbudet af hjemmesiden er mulighed for indtastning af personlige eller forretningsmæssige data herunder emailadresser, navn og adresser, er det på brugerens eget ansvar at udfylde disse sider og det sker på frivillig basis.

Getriebebau NORD Gear Retsvirkning af udeblivelse af krav

Denne udeblivelse af krav er at betragte som en del af internetudbudet, for dem som er blevet henvist til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer at disse tekster ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt modsvarer gældende lovgivning, forbliver de øvrige dele af dokumentet og deres indhold og gyldighed ej berørt.