Miliony śnieżnobiałych uśmiechów

Rekordowa produkcja pasty do zębów wymaga potężnych motoreduktorów

EKATO, producent przemysłowych mieszalników na zamówienie, ponad dwukrotnie powiększył wielkość swojego największego modelu z linii UNIMIX, wdrażając tym samym największy nieciągły system do produkcji pasty do zębów na świecie. Dwie mieszarki o pojemności użytecznej 10 000 litrów każda, produkują od 6 000 do 11 000 kg pasty do zębów na godzinę, w zależności od stężenia produktu. W ten sposób uzyskano trzykrotny wzrost wydajności. Specjalizująca się w napędach firma NORD DRIVESYSTEMS wspomogła rozwój tych rekordowych układów.

ekato_project_challenge

Projekt

Wyzwanie

Obecnie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym nasila się trend w kierunku koncentracji zakładów produkcyjnych tylko w kilku wybranym miejscach, które muszą zapewnić wytwarzanie szerokiej gamy produktów. Maszyny produkcyjne muszą więc być tak skonstruowane, żeby wytwarzać ogromne ilości produktów oraz zapewniać maksymalną elastyczność procesu. Firma EKATO SYSTEMS GmbH rozpoczęła opracowanie nowego systemu produkcji pasty do zębów, który mógłby sprostać obu tym wyzwaniom.

Większa pojemność i różnorodność. – Pasta do zębów może być produkowana w procesie ciągłym lub wsadowym. Produkcja ciągła daje się skalować w sposób zadowalający, lecz okazuje się całkiem nieelastyczna w przypadku zmian produktu, ponieważ różne składniki wymagają czasami własnej technologii dozowania i mieszania, a zmiany receptury często wymagają nowych ustawień. Z drugiej strony, systemy nieciągłe mogą obsługiwać szerszy asortyment produktów, lecz znaczny wzrost wydajności wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.

Trwałe i kompaktowe napędy mieszalników. – Aby zbudować mieszarkę przystosowaną do większej produkcji wsadowej niż kiedykolwiek, firma EKATO musiała dokładnie rozważyć czasy dozowania i dyspersji, czasy mieszania i homogenizacji oraz wartości podciśnienia (próżni) dla ogromnej konstrukcji. Zadaniem NORD, jako dostawcy napędów, było skonfigurowanie przekładni zębatych i silników dopasowanych do specyfikacji mieszalnika i homogenizatora, z uwzględnieniem wysokiej sprawności i trwałości. Napędy mieszalnika miały być zamontowane na wierzchu mieszarek produkcyjnych, więc musiały być możliwie jak najmniejsze – pomimo skrajnie wysokiej wydajności, której od nich oczekiwano.

Rozwiązanie

Rozwiązanie napędowe

ekato_application_Solution

Systemy UNIMIX składają się z naczynia wyposażonego w mieszadło, homogenizatora i różnych mechanizmów dozujących do wprowadzania składników do procesu. Jeszcze do niedawna takie naczynia do wsadowej produkcji pasty do zębów były przeznaczone dla nie więcej niż 4000-5000 litrów. Dwie nowe mieszarki opracowane przez EKATO mają pojemność z grubsza dwukrotnie większą od największych dostępnych do tej pory urządzeń, a system produkcyjny jako całość osiąga wydajność co najmniej trzy razy wyższą od wcześniejszej maksymalnej wydajności produkcyjnej.

Ogromne obciążenia i duże momenty obrotowe – Przy tego typu zastosowaniu jakość jednorodnego produktu jest najważniejsza. Oznacza to, że napęd musi być zaprojektowany tak, żeby reagował szybko, zapewniał bezawaryjną ciągłość i wytrzymywał ogromne siły działające na wał mieszadła z powodu dużej lepkości masy. Firma NORD DRIVESYSTEMS skonfigurowała i dostarczyła dwa silniki o łącznej mocy ponad 150 kW z przekładniami przemysłowymi wytwarzającymi nominalny moment obrotowy 242 000 Nm.

Ogromne oszczędności przestrzeni. – NORD jest jedynym producentem na świecie produkującym przekładnie przemysłowe o takiej mocy zamknięte w jednoczęściowej konstrukcji odlewanej. Pomimo swoich imponujących rozmiarów trzystopniowe przekładnie stożkowe skośne SK 15407 używane w tym procesie zajmują relatywnie małą powierzchnię. Jednoczęściowa obudowa zapewnia:

  • wysoce niezawodną i szczelną konstrukcję,
  • łożyska przenoszące większe momenty obrotowe,
  • wysoką odporność na naprężenia osiowe i promieniowe,
  • niskie wymagania w zakresie konserwacji i długi okres eksploatacji.

Klient

Orientacja na Klienta

ekato_customer

Z siedzibą w Schopfheim na obrzeżach Scharzwaldu, firma EKATO SYSTEMS GmbH jest jednym z wiodących projektantów i producentów procesowych systemów mieszalniczych zwłaszcza dla wielkich zakładów przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, chemicznego (specjalne chemikalia) i spożywczego. Oprócz coraz potężniejszych mieszalników, asortyment produktów firmy obejmuje wysokociśnieniowe homogenizatory, mieszarki i suszarki ciał stałych, jak również uszczelki mechaniczne i układy zasilania.

Projekt w centrum uwagi
W największym na świecie zakładzie wsadowej produkcji pasty do zębów, mieszalniki systemów UNIMIX firmy EKATO o olbrzymich gabarytach są napędzane wydajnymi motoreduktorami przemysłowymi firmy NORD opartymi na wytrzymałych obudowach przekładni odlewanych w jednej części. Zapewniając około trzykrotnie większą wydajność od dotychczasowych największych instalacji, zakład posiada

  • dwie mieszarki o pojemności użytecznej 10 000 litrów każda oraz
  • wydajność od 6 000 do 11 000 kg produktu na godzinę.