Rikkomuksista ilmoittaminen (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Olemme perustaneet järjestelmän, jolla kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan unionin oikeuteen kohdistuvista rikkomuksista.

Jos teet ilmoituksen, voit päättää, annatko yhteystietojasi ja toivotko ilmoitukseesi vastausta. Jos haluat vastauksen ja annat yhteystietosi, saat seitsemän päivän kuluessa toivomaasi viestintäkanavaa pitkin vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Kolmen kuukauden kuluessa saat tiedon siitä, miten ilmoituksesi on käsitelty ja mihin toimenpiteisiin se on mahdollisesti johtanut.

Kaikki ilmoitukset toimitetaan aluksi ulkopuoliselle asiamiehellemme, joka on bremeniläinen FIRST PRIVACY GmbH. Se käsittelee ilmoitukset luottamuksellisesti ja lähettää ne ensiarvion jälkeen jatkotoimenpiteitä varten sisäiseen compliance- eli sääntöjenmukaisuusyksikköömme.

Voit ilmoittaa seuraavilla osa-alueilla havaitsemistasi rikkomuksista tai väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat
 • rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäiseminen
 • tuoteturvallisuus ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteilysuojelu ja ydinturvallisuus
 • elintarvike- ja rehuturvallisuus
 • eläinterveys ja kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja (tietosuoja) sekä verkkojen ja tietojärjestelmien turvalllisuus (tietoturva)
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklassa tarkoitetun taloudellisten etujen suojaamisen sekä siihen liittyvien sovellettavien unionin toimenpiteiden yhteydessä annettujen määritelmien vastainen toiminta
 • SEUT 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sisämarkkinamääräysten vastainen toiminta, mukaan lukien unionin kilpailua ja valtiontukia koskevat säännökset, yhteisöverosäännöksiä loukkaavaan toimintaan liittyvät sisämarkkinasäännökset ja sovellettavan yhteisövero-oikeuden vastaisen verotuksellisen edun tavoittelemista varten tehdyt sopimukset.

Muita kuin edellä lueteltuja aiheita koskevia ilmoituksia, kuten epäeettiseen tai moraalittomaan toimintaan liittyviä ilmoituksia, ei yleensä käsitellä, vaan ne poistetaan välittömästi. Tällöin ilmoituksen vastaanottamista ei myöskään vahvisteta.

Ilmoituksen tekemiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa:

1. Soita meille numeroon: +491774418623

Voit jättää viestin ulkopuoliselle asiamiehemme, FIRST PRIVACY GmbH:n, puhelinvastaajaan.

2. Lähetä meille sähköpostia napsauttamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla se verkkoselaimesi osoiteriville: Linkin napsauttaminen avaa esitäytetyn sähköpostiviestin, jonka vastaanottaja on ulkopuolinen asiamiehemme FIRST PRIVACY GmbH.

Voit myös lähettää sähköpostia suoraan osoitteeseen ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Kirjoita viestin aiheeksi ”Ilmoitus unionin oikeuden vastaisesta toiminnasta” ja kerro seuraavat tiedot:

 • oma asemasi (esim. asianosainen, todistaja, jokin muu – mikä)
 • yrityksen nimi (yritys, jota ilmoituksesi koskee)
 • ilmoituksen syy (rikkomuksen tyyppi)
 • tapahtuma-aika ja -paikka
 • rikkomukseen liittyvän henkilön / liittyvien henkilöiden tiedot
 • tapahtuman kuvaus (kuvaa tapahtunutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti)
 • tieto siitä, haluatko saada ilmoitukseesi vastauksen; jos haluat, kerro, miten saamme sinuun yhteyden.

Ilmoituksen kohteena olevan yrityksen nimen ilmoittaminen on ilmoituksen käsittelemisen kannalta välttämätön tieto. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia.

Jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä sähköpostia käyttäen, voit käyttää anonyymiä sähköpostiosoitetta.

Tietosuojaa koskevia tietoja saat täältä .