Tilstandsovervågning

til forebyggende vedligehold

Ved TILSTANDSOVERVÅGNING registreres drev- og statusdata periodisk eller kontinuerligt for at optimere driftssikkerheden og effektiviteten af maskiner og anlæg. TILSTANDSOVERVÅGNING kan levere vigtige oplysninger til FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE. Målet er at vedligeholde maskiner og anlæg proaktivt, reducere nedetider og øge effektiviteten af hele anlægget.

Fordele for vores kunder:

 • Påvisning og undgåelse af uacceptable driftstilstande på et tidligt tidspunkt
 • Statusorienteret vedligeholdelse erstatter tidsbaseret vedligeholdelse
 • Planlagte maskin- og anlægsnedetider på baggrund af reelle drev- og procesdata
 • Reduktion af service- og materialeomkostninger
 • Længere levetid for komponenter og maskine
 • Øget systemtilgængelighed
 • Undgåelse af ikke-planlagte nedetider
 • Forudsigelig og omkostningsoptimeret reparation

Det intelligente drev med tilstandsovervågning tilstandsovervågning til forebyggende vedligeholdelse

INTERNET of THINGS (IIoT) fokuserer på brugen af internet i industrielle processer og procedurer. IIoT sigter mod at øge driftens effektivitet, reducere omkostninger og fremskynde processer. Sensorer og sensordata, der spiller en central rolle, danner grundlaget for TILSTANDSOVERVÅGNING og FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE.

 • Tilstandsovervågning til forbyggende vedligeholdelse integreret i frekvensomformeren
 • Systemet er IIoT/Industri 4.0 KLAR!
 • Fås til decentrale og styreskabsløsninger

Sensorer

 • Virtuelle sensorer - PLC kan beregne information som f.eks. den optimale tid til olieskift
 • Grænseflade for digitale/analoge sensorer

Kommunikations

Værdier eller information om generel status kan kommunikeres eksternt (via det normale industrielle Ethernet)

Integreret PLC

 • Lokal forbehandling af data med den integrerede PLC
 • Forbehandling af værdier

Oplysninger fra tilstandsovervågning kan overføres til forebyggende vedligehold.

Drevbaseret tilgang

 • Sensorløs bestemmelse af den optimale tid til olieskift baseret på virtuel olietemperatur
 • Forbehandling af drevdata i den integrerede PLC
 • Levering af dataene til kunden via alle almindelige grænseflader

 • Gearparametre og specifikke driftsparametre gør det muligt at nøjagtigt beregne tiden til olieskift.
 • NORD-løsningen er baseret på, at olietemperaturen er en nøglefaktor for ældning af olie i gear.
 • En hardwaretemperatursensor er ikke nødvendig, fordi virtuelle sensorer kontinuerligt beregner den aktuelle olietemperatur ved hjælp af drevspecifikke parametre.
 • Den eksisterende frekvensomformer fra NORD bruges som en evalueringsenhed: Algoritmen kører i den interne PLC.

 • Fås til alle NORD frekvensomformere og motorstartere
 • Kører drevrelaterede funktioner
 • Integrerer drevrelaterede aktuatorer og sensorer
 • Parameteradgang
 • Adgang til Industrial Ethernet- eller busdata
 • Implementering af applikationsspecifikke funktioner

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

NORDAC PRO

StyreskabsomformereDen næste generation af styreskabsomformere. Kompakt størrelse, innovativ og ekstremt fleksibel kommunikations- koncept, funktionel udvidelse med valgfrie moduler. - Effektområde op til 160 kW - Installation i styreskabe - IP20

NORDAC LINK

Decentraliseret frekvensomformerFeltfordeleren til fleksibel, decentral installation. Fleksibel konfiguration, funktion og anvendelse. Hurtig idriftsættelse gennem et højt niveau af plug-in-kapacitet, systemservice ved hjælp af integreret vedligeholdelsesafbryder og lokalt manuelt drejekontakt. - Effektområde op til 7,5kW - Feltinstallation - IP55/IP66

NORDAC FLEX

Decentraliseret frekvensomformer Decentralt drev med alsidige installationsmuligheder. Enkel idriftsættelse og vedligeholdelse gennem omfattende plug-in-kapacitet og enkel parameteroverførsel via EEPROM. - Effektområde op til 22kW - Væg- eller motormontering - IP55/IP66

NORDAC BASE

Decentraliseret frekvensomformerDen økonomiske decentraliserede version til simple drevapplikationer. Lave installationsomkostninger såvel som robust design til enkel installation uden for kontrolskabet. - Effektområde op til 2,2kW - Væg- eller motormontering - IP55/IP66/IP69K

NORDCON APP

Dashboardbaseret visualisering til overvågning og fejldiagnosticering af drev, Parametrering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre, Oscilloskopfunktion

flere oplysninger

NORDCON-software

Brugervenlig parametrisering og parametrering af flere drev, PLC-editor ifølge IEC 61131-3, der understøtter Structured Text (ST), Instruktionsliste (IL) og PLCopen Motion Control-bibliotek

Download NORDCON