Kjøtt og fjærfe

Pålitelig drivverksteknologi til kjøttproduksjon

I kjøttforedlingsindustrien er pålitelighet og hygienisk design av drivverkene avgjørende viktig. Kjøttproduksjonen må være feilfri fra "gård til gaffel". Dyrevelferd har høy prioritet. Videre bearbeiding av de forgjengelige varene krever strenge hygieneretningslinjer som beskytter forbrukerne, men bringer det benyttede utstyret til ytelsesgrensene. Med sin nsd tupH korrosjonsbestandige overflatebehandling gir NORD DRIVESYSTEMS et økonomisk alternativ til rustfritt stål som har sammenlignbar ytelse.

SK 500P - NORDAC PRO - frekvensomformer

Utmerket kommunikasjon – Intelligent – Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integrert multiprotokoll nettverksgrensesnitt
  • Multikodergrensesnitt for drift av flere akser
  • Spenningsfri parameterisering via USB-port

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

Finn mer informasjon her: