TCO (TEK)

Totale eierkostnader

NORDs effektive drivverksløsninger tilbyr optimert TCO som reduserer driftskostnadene betydelig. Det modulære NORD-sortimentet gjør det mulig å redusere antall versjoner. I tillegg tilrettelegger spesialkonfigurerte systemer for styring av reservedeler til tilsvarende bransjer.

Kostnadsreduksjoner

IE4-synkronmotorer viser sitt fulle potensial i applikasjoner med et dellastområde og lave hastighetsområder. Ved å bruke IE4-synkronmotorer kan bagasjehåndteringssystemer oppnå betydelige kostnadsreduksjoner.

IE4-synkronmotorer oppnår høye kostnadsreduksjoner i hele levetiden og et raskt break-even-punkt med bare en liten tilleggsinvestering.

IE4 betyr energieffektivitet:

  • Ved å oppfylle de høyeste effektivitetsstandardene
  • Reduserer de totale eierkostnadene betydelig
  • Høy effektivitet selv i delvise og lave hastighetsområder på grunn av PMSM-teknologi

Høyeffektive IE4-motorer

IEC 60034-30-standarden definerer effektivitetskravene til IE4-motorer med effektivitetsdata. Tilsvarende høye effektivitetsnivåer garanteres av synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS basert på permanentmagnetteknologi. NORD leverer synkronmotorer med rammehøyder fra 80 til 100 mm og effektnivåer opptil 5,5 kW.

Bruken av IE4 synkronmotorer minimerer de totale levetidskostnadene. NORD IE4-motoren oppnår betydelig høyere effektivitet og nedbetaler anskaffelseskostnadene på veldig kort tid (ROI).

NORDAC LINK - FREKVENSOMFORMER SK 250E-FDS

Praktisk installasjon

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Feltinstallasjon
  • Enkel installasjon og vedlikehold med komplett innpluggingskapasitet
  • Fri konfigurasjon for din applikasjon

Du finner mer informasjon her: