Oświadczenie

Firma Getriebebau NORD nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem tego programu, nawet jeżeli Getriebebau NORD zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.