LogiDrive

Energooszczędne, ujednolicone, łatwe w serwisowaniu

Rozwiązanie LogiDrive firmy NORD DRIVESYSTEMS zmniejsza nakłady związane z planowaniem i uruchomieniem:

 • Falowniki NORD do zastosowań intralogistycznych i lotniskowych mogą sterować silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi.
 • Proste planowanie z identycznymi wymiarami obudowy dla silników synchronicznych i asynchronicznych
 • Zastosowanie silników synchronicznych IE4 minimalizuje całkowite koszty eksploatacji. Silnik NORD IE4 osiąga znacznie wyższą sprawność i amortyzuje koszty nabycia w bardzo krótkim czasie (ROI).

Redukcja ilości wersji z systemem modułowym NORD

Zastosowanie systemu modułowego NORD pozwala na utrzymanie małej liczby wersji. Operator może obniżyć całkowity koszt posiadania, ponieważ jest mniej różnych napędów.

Dystrybutor polowy NORDAC LINK (SK 250E)

 • Zintegrowany rezystor hamowania
 • Zewnętrzny zasilacz 24V do zasilania płyty sterującej. Oznacza to ten sam potencjał dla wszystkich dysków. Nawet bez napięcia sieciowego 400 V AC, napędy mogą być adresowane przez magistralę, ponieważ karta sterująca pozostaje aktywna do 24 V DC.
 • Zdecentralizowana instalacja z silnikiem montowana lub zdalna. Falownik wtykowy
 • Wymienna pamięć EEPROM w razie potrzeby można przesyłać dane z pamięci

Energooszczędny napęd IE4 -

Zastosowanie silników synchronicznych IE4 minimalizuje całkowite koszty eksploatacji. Silnik NORD IE4 osiąga znacznie wyższą sprawność i amortyzuje koszty nabycia w bardzo krótkim czasie (ROI). Alternatywnie dostępna jest również wersja zamontowana.

Energooszczędne

 • Zgodne z najostrzejrzymi regulacjami energooszczędnycmi
 • Zauważalna redukcja Całkowitego kosztu posiadania (TCO)
 • Wysokosprawne, nawet przy obciążeniach częściowych I niskich prędkościach dzięki budowie PMSM

Zmniejszenie liczby wykonań

 • Ujednolicenie napędów dla zastosowańtransportowych I lotniskowych
 • Ułatwiony process uruchomienia
 • Łatwy dobór
 • Szeroki zakres prędkości dzięki technilogi przetwornic częstotliwości

Przyjazny dla serwisu I służb utrzymania

 • Ograniczone koszty magazynu rezerw
 • Przyjazne dzięki technice plug and play
 • Kompatowa I zwarta budowa
 • 25% mniejsza masa dzięki konstrukcji aluminiowej
 • Zastąpienie indywidualnych rozwiązań

Światowa dostępność

 • NORD DRIVESYSTEMS jest reprezentowany w 52 państwach Świata
 • Światowy dostęp do produkcji, serwisu i sprzedaży

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż

 • Wykonanie: 0.75 - 10 HP
 • Stopień ochrony: IP55, IP65
 • Instalacja polowa
 • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
 • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

Lotnisko w Hamburgu

Walizki transportowane w porcie lotniczym w Hamburgu

Przenośniki taśmowe na lotnisku w Hamburgu mają kilka kilometrów długości. W rejonie obsługi bagażu służą do przesyłania, zatrzymywania i sortowania. Sprawą zasadniczą jest sprawna organizacja transportu i przechowywania. Niezawodność systemu taśmociągów i zapobieganie awariom dzięki wysokowydajnej technologii napędów ma największy priorytet. Zapewnia to firma NORD i spełnia wymagania klientów pod względem obsługi i konserwacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: