TCO

Total ägandekostnad

NORD:s effektiva drivlösningar erbjuder optimerad TCO, som betydligt sänker driftkostnader. De mobulbaserade produkterna från NORD gör det möjligt att reducera antalet versioner. Dessutom hanteras reservdelarna med specialkonfigurerade system, avsedda för respektive industrier.

Kostnadsfördelar

IE4-synkronmotorer visar sitt fulla potential i applikationer med partiellt lastintervall och låga hastigheter. Genom att använda IE4-synkronmotorer kan kostnader för hanteringssystem för bagage betydligt reduceras.

IE4-synkronmotorer bidrar till stora kostnadsbesparingar under hela deras serviceliv och därmed till en snabbt återbetalning av investeringen.

IE4 betyder verkningsgrad:

  • Genom att uppfylla högsta kraven på verkningsgrad
  • Reducerar betydande den totala ägandekostnaden
  • Hög verkningsgrad även vid partiella laster och låga hastigheter tack vare PMSM-teknik

Högeffektiva IE4-motorer

Standarden IEC 60034-30 anger krav på verkningsgrad hos IE4-motorer med hjälp av verkningsgraddata. Synkronmotorer från NORD DRIVESYSTEMS uppfyller dessa höga krav på effektivitet tack vare en teknik med permanent magnet. NORD säljer synkronmotorer med ramhöjder från 80 till 100 mm och effektklasser upp till 5,5 kW.

Användning av IE4-synkronmotorer reducerar den totala kostnaden för servicelivet. NORD:s IE4-motorn uppnår en mycket högre effektivitet och investeringskostnaden återbetalas inom en väldigt kort tid (ROI).

NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS

Enkel att installera

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Protection class: IP55, IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

Läs mer här: