Động cơ trơn nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 - 1.5 HP
  • Phê duyệt và chấp nhận toàn cầu

Động cơ trơn nhẵn NORD được chế tạo tại xưởng của chúng tôi và được cung cấp tại tất cả các thị trường quan trọng trên toàn thế giới. Nhờ thiết kế xả rửa các động cơ này phù hợp để sử dụng trong ngành thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác. Sẵn có hai phiên bản, vỏ nhẵn, ma sát thấp và nsd tupH. Ngoài ra còn có các tùy chọn sau đây:

  • Các tùy chọn mặt B: Bộ phanh/thắng (BRE), Bộ giải mã tăng dần (IG)
  • Bộ bảo vệ động cơ: Bộ cảm biến nhiệt độ (TF); Bộ giám sát nhiệt độ (TW); Bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đấu nối ghép động cơ (MS)