NORD ECO Service

Objevte svůj potenciál úspor

NORD ECO-Box vám poskytne podrobný přehled o spotřebě vašeho zařízení a na základě analýzy výsledků odhalí možnosti snížení vaší energetické náročnosti.

Nechte si poradit hned teď

Vaše výhody se službou NORD ECO Service

Zajištění měřitelnosti

S NORD ECO-Boxem lze poprvé podrobně měřit spotřebu energie vašeho zařízení nebo jednotlivých pohonů. Pouze pomocí komplexní analýzy dat, která umožňuje identifikovat vzorky a odchylky, lze provést věrohodné hodnocení, které odhalí možný potenciál úspor.

Přesná analýza

Při vyhodnocování a interpretaci shromážděných údajů jsou rozděleny hodnoty spotřeby, využití a TCO. Získané klíčové údaje slouží k porovnání s možnými jinými systémy pohonu, aby bylo možné učinit ekologicky a ekonomicky nejlepší rozhodnutí.

Využití potenciálu

Použitím vhodných pohonných systémů lze snížit emise CO₂, snížit spotřebu energie a optimalizovat náklady na správu, údržbu a opotřebení. Snížení počtu variant navíc nabízí možnost zefektivnění výrobních, logistických, skladovacích a servisních procesů.

alt

Naše koncepce poradenství

Služba NORD ECO Service především ukazuje potenciál úspor vaší aplikace s cílem optimalizovat spotřebu energie pro snížení emisí CO₂ a úsporu nákladů. Naše poradenská koncepce vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou elektromotorů a ze spolupráce se zákazníky z více než 100 průmyslových odvětví. Tyto nashromážděné znalosti se neustále promítají do dalšího vývoje našich pohonů, abychom vám mohli nabídnout vhodné produkty pro optimalizaci aplikací.

Měření výkonových údajů

Po instalaci NORD ECO-Boxu mezi pohon a napájení se v reálném čase a po dobu dvou měsíců zaznamenávají údaje o trvalém zatížení, špičkách zatížení a nepravidelných stavech. Dlouhé časové období vede k vyšší hustotě dat, což umožňuje identifikovat vzory a náhodné odchylky, a vytvořit tak zatěžovací cyklus celého zařízení.

NORD ECO-Box obsahuje zařízení pro měření energie, které měří proud a napětí. Určuje činný nebo jalový výkon, tj. skutečně spotřebovanou nebo nespotřebovanou energii, a v závislosti na tom vypočítává účiník.

Vyhodnocení údajů

Po dokončení sběru dat jsou data nahrána do softwaru vyvinutého společností NORD a automaticky analyzována. Klient obdrží vyhodnocení ve formě dokumentu PDF, ve kterém jsou uvedeny podstatné klíčové údaje. Při interpretaci údajů vás rádi podpoříme

Při vyhodnocování výsledků je díky velkému množství zaznamenaných dat možné přesně zjistit, zda použité zařízení při dimenzování splňuje požadavky dané aplikace. Předimenzování je jedním z nejčastějších problémů při optimalizaci energetické účinnosti.

Alternativní komponenty

40 let zkušeností s výrobou a používáním elektromotorů nám poskytuje rozsáhlé praktické poznatky. Příklad popisuje použití pohonného systému s průměrným příkonem 1,1 kW a špičkovým příkonem 1,9 kW, poháněného motorem o výkonu 4 kW. Výsledkem je pouze 30 % využití pohonu, a tedy odpovídající vysoký potenciál úspor. Použití motoru s výkonem 2,2 kW v tomto případě zvyšuje využití na necelých 50 % a stále nabízí rezervu pro případné další zatížení.

Ve velkých systémech s mnoha pohony, například v intralogistice, může služba NORD ECO-Service pomoci nejen optimalizovat spotřebu energie jednotlivých pohonných systémů, ale také snížit počet různých systémů. Tím se také snižují náklady a potřebné kapacity pro údržbu a logistiku náhradních dílů.

Snížení variant

Jakkoli jsou výhody měření NORD ECO významné pro jeden systém pohonu, jsou ještě větší, pokud se na ně podíváme v rámci celého zařízení. Ve velkých zařízeních s mnoha pohony, například v intralogistice, může služba ECO vést k výraznému snížení počtu různých pohonných systémů. Takové snížení variant pomáhá minimalizovat administrativní náklady v celém závodě a zefektivnit výrobní, logistické, skladovací a servisní procesy. Vysoce účinné motory NORD, které poskytují konstantní točivý moment v širokém rozsahu otáček, jsou obzvláště vhodné pro redukci variant.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS dosud vytvořila zatěžovací profily pohonných systémů v mnoha měřeních. Nabízíme servis jak pro zařízení s vlastními komponenty, tak pro systémy jiných výrobců. Služba NORD ECO Service již pomohla velkému počtu zákazníků zlepšit energetickou účinnost výroby, a tím také snížit jejich uhlíkovou stopu.

Oblasti řešení LogiDrive®

Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou velmi individuální. Nabízíme osvědčená a bezpečná řešení pro mnoho aplikací v oblasti logistiky.

Říkáme tomu oblasti řešení. Testováno pro běžné aplikace s různými cíli. Jedno, zda se zaměřujete na efektivitu, nízký počet variant, softwarová řešení nebo prediktivní údržbu - máme pro vás vždy řešení.

Více informací k LogiDrive®

Další energeticky účinné produkty společnosti NORD

IE5+ Synchronní motory

Účinné. Hygienické. Kompaktní.
Novou generaci synchronních motorů NORD IE5+ vyrábíme ve vlastní produkci pro použití v intralogistice, jakož i v oblasti nápojového a potravinářského průmyslu.

DuoDrive s integrovaným motorem IE5+

Ze dvou se stává jeden.
DuoDrive je revoluční koncept integrovaného převodového motoru v hygienickém omyvatelném provedení. Vysoce účinný motor IE5+ s jednostupňovou čelní převodovkou v jedné skříni.

Elektronická pohonná technika

Měniče frekvence a rozváděče
Měniče frekvence a spouštěče motorů s velmi vysokým výkonem až 160 kW od společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou k dispozici jako centrální řešení pro instalaci do rozváděčů nebo jako decentralizovaná varianta pro použití v terénu. Rozhodněte se sami, co nejlépe vyhovuje vašemu použití!

Témata energetické účinnosti

Celkové náklady na vlastnictví

Celkové snížení nákladů
Naším cílem pro naše zákazníky je snížení celkových nákladů - Total Cost of Ownership (TCO). To zahrnuje veškeré náklady spojené s nákupem, provozem, případnou údržbou a recyklací pohonného systému.

Globální předpisy účinnosti

Předpisy jednotlivých zemí
Náš široký sortiment elektromotorů, splňujících všechny platné předpisy a normy pro účinnost na celém světě. Naše výkonné a robustní motory se používají v mnoha aplikacích a lze je kombinovat se všemi převodovkami společnosti NORD.

Kontaktujte svého servisního poradce