GinD

Dokonalé řešení pohonů

Převodovky a frekvenční měniče s precizními polohovacími schopnostmi zvedají a otáčí gondolu, ze které pracovníci úklidu a údržby dosáhnou na každý kout zvlněné fasády mrakodrapu „New York by Gehry“ .

Gondolas in Design

 - - Spanish -

Zaměřeno na zákazníka

Góndolas in Design, S.L. rozvíjí a produkuje na míru šité systémy pro čištění a údržbu fasád budov. Zařízení, která splňují nejvyšší nároky na kvalitu a bezpečnostní standardy, jsou používány v severní Americe, Evropě, Africe, na Blízkém východě a v Asii. Se svými inovačními systémy gondol zvládla madridská firma také mnohé další specifické požadavky u budov s architektonickými zvláštnostmi. Z pohledu pohonové techniky NORD projekt zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování systému gondol k čištění fasád mrakodrapu Gehry v New Yorku. Nadto pohonové řešení nabízí o 24% větší radiální zatížitelnost převodovek a o 25% větší toleranci přetížení frekvenčního měniče ve srovnání s většinou jiných výrobců.

 - - Englisch -

Požadavky na projekt

Nedaleko brooklynského mostu na Manhattanu byl v roce 2011 nově vystavěn 265 m vysoko vyčnívající mrakodrap. Objekt, který je nyní po svém renomovaném architektovi označován jako „New York by Gehry“, je jednou z nejvyšších obytných budov na světě. Jeho fasáda s asymetrickými ohyby z oceli vytváří ve stále se měnících lomech světla spektakulární vzhled. Takový vnější plášť však přinesl zároveň i výzvu pro vývoj vhodné čistící a údržbové gondoly, která by dosáhla do všech míst výškové budovy.

Speciální gondola pro nezvyklou fasádu. - Španělská firma Góndolas in Design, S.L., vyvinula společně s NORD DRIVESYSTEMS řešení na míru. Jako individuálně přizpůsobená konstrukce musí gondolový systém fungovat po mnoho let co nejvíce bezporuchově. Vzhledem k enormní celkové ploše budovy bude čistící gondola nasazována- vyjma extrémních výkyvů počasí- téměř bez přerušení.
Jemný, přesný, spolehlivý. - Jako pohonové řešení byly použity výkonné převodovky a frekvenční měniče: Gondola se má zvedat a otáčet, váha teleskopického ramena se musí neustále vyvažovat a všechny pohyby je nutné jemně odměřovat. Kvalita, servis a celosvětová technická podpora pohonové techniky byly stejnou měrou důležité, aby mohla být zajištěna potřebná spolehlivost celkového řešení.

Aplikované řešení

Systém gondoly pro mrakodrapy sestává z teleskopického ramena, speciálního systému kolejnic na fasádě a multi-teleskopického podstavce k dosažení všech linií budovy. Pohonová technika od firmy NORD zvedá a otáčí podstavec, vyrovnává jeho váhu a pohání teleskopickou jednotku.

Jemně nahoru a dolů.- Pro zdvih dodal NORD kuželočelní převodovku s brzdovým motorem, který otáčí buben gondolového lana. Frekvenční měnič typu SK 500E tlumí rozjezd a zastavení gondoly a zajišťuje kromě toho zaujmutí správné pozice gondoly k fasádě, je-li v provozu teleskopické rameno.

Vždy v rovnováze. - Mechanismus protizávaží má pro systém fundamentální význam, protože veškerá struktura by bez něj byla mnohem silnější, těžší a dražší. Protizávažím je pohybováno při vyjíždění a najíždění teleskopického ramena přes kuželočelní převodovku dopředu a zpět. Pohyb protizávaží s rozběhovou a zpomalovací rampou řídí též frekvenční měnič od firmy NORD typu SK 500E.

Přístup ke všem stranám. Toho dosahují dva čelní převodové motory s ozubenými pastorky, které zabírají s ozubeným věncem, aby otáčely celým strojem, takže gondola může být použita na všech stranách a plochách budovy. Další frekvenční měnič SK 500E tlumí rozběhy a zastavení pohybů kabiny a zajišťuje variabilní rychlosti otáčení.

Standardní motory

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 75 HP
  • Globální schválení a akceptace
  • Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4

CS0003_GIND - Referenční aplikace GING


CS0003_GIND - Referenční aplikace GING
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Další informace najdete zde: